Обява

Свий
Няма добавени обяви.

Узаконяване и одобрение на проекти

Свий
X
 
 • Филтър
 • Час
 • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

 • #16
  До: Узаконяване и одобрение на проекти

  Първоначално публикуван от D-MAX Преглед на мнение
  Само да вметна че вече 4г не мога да почна да строя 120кв.м. къща върху 3дка моя земя, поради това че "евнтуално някога в едната страна на местото може би ще се проектира път". На въпросът ми КОГА, отговора е "еми то може и да се проектира ама може и да не се проектира тази улица, но пАри няма и не се знае кога ще стане". И така аз си гния в скапания грозен миризлив полуразрушен блок без да мога да направя каквото и да е за да живее семейството ми в нормална среда.
  Знам че по ЗУТ може да ме ограничават, само ако има вече изготвен план за урегулиране района, а такъв няма и не се знае кога ще има, особенно пред вид кризата.
  Не знам с кого си се консултирал, може да се обаждам излишно, но щом се оплакваш, значи нямаш яснота или не вярваш на тези които си попитал.
  Ето какво казва ЗУТ:
  Чл. 49. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Собствениците на поземлени имоти, за които с подробните устройствени планове е предвидено изграждане на обекти - публична собственост на държавата и общините, имат право да изградят временни строежи, ако държавата или общината:
  1. откаже да измени подробния устройствен план поради липса на условията по чл. 134, ал. 2 ;
  2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) откаже да изкупи имота при условията на чл. 199, ал. 2 или в тримесечен срок не отговори на направеното предложение за продажба.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Освен в случаите по ал. 1 временни строежи могат да се разрешават по реда на този раздел в поземлени имоти, за които е установен нов начин или характер на застрояване или е наложена строителна забрана, с изключение на свлачищни райони.
  (3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Строежите по ал. 1 се разрешават при условие, че не се предвижда новото строителство или другите мероприятия да започнат през следващата една година. (По ЗТСУ този срок беше 5 години )Отчуждаването на временни строежи се извършва при условията и по реда на Закона за държавната собственост и на Закона за общинската собственост .
  Чл. 50. В случаите по чл. 49 лицата могат да изградят следните временни строежи:
  1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) в застроени поземлени имоти:
  а) едноетажна пристройка към законно изградена сграда със застроена площ до 40 кв. м; ако пристройката е двуетажна, тя може да бъде до 30 кв. м на всеки етаж;
  б) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) преустройство на таванско помещение, вместо пристрояване по буква "а", като се изгради надзид до 1,5 м и се направят капандури, независимо от етажността на сградата;
  в) (изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) ателие или обект с обслужващо предназначение при спазване на ограниченията по буква "а", за застроена площ и височина;
  г) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) постройки на допълващо застрояване при условията на чл. 46 ;
  д) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) гараж;
  е) (доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) лека ограда, съобразена с изискванията по чл. 48, ал. 2 ;
  2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) в незастроени поземлени имоти:
  а) (доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) жилищна сграда със застроена площ до 60 кв. м на два етажа или жилищна сграда на един етаж до 80 кв. м;
  б) (отм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.);
  в) строежи по т. 1, букви "в", "г", "д" и "е".
  Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Временните строежи по чл. 50 се разрешават само еднократно в един поземлен имот въз основа на виза за проектиране с указан начин на застрояване, издадена от главния архитект на общината, и строителни книжа, издадени по общия ред. В случаите по чл. 50, т. 1 може да се допусне намаляване на нормативно установените разстояния до имотните граници със съгласието на заинтересуваните лица, изразено в заявление до кмета на общината с нотариално заверени подписи.
  (2) При съсобственост на имота постройки по чл. 50 могат да се разрешават на всеки от съсобствениците при спазване на изискванията на чл. 183 . Общата застроена площ на разрешените постройки по чл. 50 не може да превишава 30 на сто от площта на поземления имот.
  Чл. 52. (1) Условията, при които се разрешават постройките, се вписват в одобрения инвестиционен проект и в разрешението за строеж.
  (2) Временните строежи се свързват със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура с временни връзки.

  Ако случаят ти не е такъв и действително искаш помощ, опиши го.
  НИКОЙ НЕ Е ТОЛКОВА СЛЯП, КОЛКОТО ОНЗИ, КОЙТО НЕ ИСКА ДА ВИДИ!
  Omnia vincit amor !

  Коментар


  • #17
   До: Узаконяване и одобрение на проекти

   Започнах, процедура за смяна на статута на имота ми, за да си направя въпросната къща и за да спазя всички законови изсквания и да не съм незаконен както са болшинството сгради около мен. Доста време след като процедурата започна, общината решава че ще прави регулация на раййона с парцели които граничат с мен от изток(дели ни 1 път но и той влиза в този план, както и част от моя парцел за този път). Проблема ми обаче не е този проект, защото принципно той е нужен за да се урегулира хаоса в района, и въпреки че ми отнема част от лицето за улица, аз не съм възразявал срещу него. Смятам че така е редно! При третото повикване обаче изведнъж от страна на общината ПУП-ът ми беше променен като по дължина на пърцела(напречно на предвижданата по план улица) ме ограничиха с 1/3 от широчината на имота - 10м. Та за точно тези 10м става въпрос. Целта била общината да си гарантира че си е оставила место за улица ако някога решат да проектират и строят, трасето да им е гарантирано. но това са теории, които я станат, я не. Резултатът е че имотът е така осакатен, че аз не мога да събера 120кв сграда на оставащите ми 2дка, освен ако не сътворя поредното архитектурно малоумие(което правя в момента за да се съобразя и все пак да доживея до момента да живея в къща). Причината е че в лентата която ми разрешават(от парцел 30х100м) е 16 на 80м, като на тези 16м трябва да си построя къщата и направя път със завой 90 град който да е подход към гаража. Изобщо стана пълна глупост, която трябва да инвестирам с мои пари и да я гледам и се дразня през остатъка от живота си. И всичко това заради произвола на някой си от общината, който иска да си върже гащите за след 20-30г да речем. Не съм и предполагал че някъде в БГ държавна или общинска администрация мисли с такава персепктива. Обикновенно тези хора гледат само пред носа си! Но на мен такива доводи ми изкараха. Да не говорим че като сменя статута, и решат да ми отчуждат такава част вече градска земя ще им излезе през носа, но не е там въпросът. Аз не им ща парите. Просто исках да направя малка еднофамилна къща за семейството си, и смятах че 17м ширина която ми беше необходима е нормално да се събере на 30м лице.
   Но не би!
   Връхта на сладоледа беше като ми заявиха че така станало защото имало незаконни сгради които те не можели да бутнат. "Знаеш ли как се бута незаконна сграда?" ми заяви служителката в отдела. Да знам с Булдозер, багер , фадрома и достатъчно количество цигани.
   А за нас които караме по законния ред съгласно ЗУТ остана да духаме супата.
   ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО

   Коментар


   • #18
    До: Узаконяване и одобрение на проекти

    Не виждам проблем на 16м ширина да си построиш нормална къща!
    Имам съсед, който си строи на 15 и нещо. Къщата му е успоредна на улицата, от която влиза в гаража - демек и той влиза с 90 градусов завой!

    Коментар


    • #19
     До: Узаконяване и одобрение на проекти

     Първоначално публикуван от D-MAX Преглед на мнение
     Започнах, процедура за смяна на статута на имота ми, за да си направя въпросната къща и за да спазя всички законови изсквания и да не съм незаконен както са болшинството сгради около мен. Доста време след като процедурата започна, общината решава че ще прави регулация на раййона с парцели които граничат с мен от изток(дели ни 1 път но и той влиза в този план, както и част от моя парцел за този път). Проблема ми обаче не е този проект, защото принципно той е нужен за да се урегулира хаоса в района, и въпреки че ми отнема част от лицето за улица, аз не съм възразявал срещу него. Смятам че така е редно! При третото повикване обаче изведнъж от страна на общината ПУП-ът ми беше променен като по дължина на пърцела(напречно на предвижданата по план улица) ме ограничиха с 1/3 от широчината на имота - 10м. Та за точно тези 10м става въпрос. Целта била общината да си гарантира че си е оставила место за улица ако някога решат да проектират и строят, трасето да им е гарантирано. но това са теории, които я станат, я не. Резултатът е че имотът е така осакатен, че аз не мога да събера 120кв сграда на оставащите ми 2дка, освен ако не сътворя поредното архитектурно малоумие(което правя в момента за да се съобразя и все пак да доживея до момента да живея в къща). Причината е че в лентата която ми разрешават(от парцел 30х100м) е 16 на 80м, като на тези 16м трябва да си построя къщата и направя път със завой 90 град който да е подход към гаража. Изобщо стана пълна глупост, която трябва да инвестирам с мои пари и да я гледам и се дразня през остатъка от живота си. И всичко това заради произвола на някой си от общината, който иска да си върже гащите за след 20-30г да речем. Не съм и предполагал че някъде в БГ държавна или общинска администрация мисли с такава персепктива. Обикновенно тези хора гледат само пред носа си! Но на мен такива доводи ми изкараха. Да не говорим че като сменя статута, и решат да ми отчуждат такава част вече градска земя ще им излезе през носа, но не е там въпросът. Аз не им ща парите. Просто исках да направя малка еднофамилна къща за семейството си, и смятах че 17м ширина която ми беше необходима е нормално да се събере на 30м лице.
     Но не би!
     Връхта на сладоледа беше като ми заявиха че така станало защото имало незаконни сгради които те не можели да бутнат. "Знаеш ли как се бута незаконна сграда?" ми заяви служителката в отдела. Да знам с Булдозер, багер , фадрома и достатъчно количество цигани.
     А за нас които караме по законния ред съгласно ЗУТ остана да духаме супата.
     И на 16 метра би трябвало да стане. Е не е като на 30, но врвемето тече, живота минава. Ако си около София, след оглед, мога да споделя някои идеи,макар че не съм архитект, имам накакъв опит с подобни казуси. Пари за акъл не взимам.За сега.
     Спортидж 2.0 ТДИ 2000г. Ceed 1,6 CRDI 2010г.Каравана Антарес 390 2015г.
     Карайте ПРЕДВИЖДАЙКИ!!!! Така и спирачки ще сменяте по- рядко.

     Коментар


     • #20
      До: Узаконяване и одобрение на проекти

      Къщата е Г образна с веранда и дългата и страна е 11м. Как да събера гараж и път със завой под 90 град на оставащите 5м. Ето какво исках преди(виж по-долу). Сега какво правим въобще не ми се публикува.

      ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО

      Коментар


      • #21
       До: Узаконяване и одобрение на проекти

       Първоначално публикуван от D-MAX Преглед на мнение
       .........
       Връхта на сладоледа беше като ми заявиха че така станало защото имало незаконни сгради които те не можели да бутнат. "Знаеш ли как се бута незаконна сграда?" ми заяви служителката в отдела. Да знам с Булдозер, багер , фадрома и достатъчно количество цигани.
       А за нас които караме по законния ред съгласно ЗУТ остана да духаме супата.
       Твоят начин на действие е СЪД! Вкарваш преписката в съда и печелиш!
       Ако не си изтървал всички срокове, де.
       Колкото и да не вярваме в правосъдната система, такива дела се печелят непрекъснато.
       НИКОЙ НЕ Е ТОЛКОВА СЛЯП, КОЛКОТО ОНЗИ, КОЙТО НЕ ИСКА ДА ВИДИ!
       Omnia vincit amor !

       Коментар


       • #22
        До: Узаконяване и одобрение на проекти

        Първоначално публикуван от D-MAX Преглед на мнение
        Къщата е Г образна с веранда и дългата и страна е 11м. Как да събера гараж и път със завой под 90 град на оставащите 5м. Ето какво исках преди(виж по-долу). Сега какво правим въобще не ми се публикува.
        Как са правили проект? На базата на какви скици, визи и т.н.?
        Щото ако ги няма на мен пък не ми се публикува какво мисля за проектантите ти!

        Коментар


        • #23
         До: Узаконяване и одобрение на проекти

         Първоначално публикуван от Петя Преглед на мнение
         Твоят начин на действие е СЪД! Вкарваш преписката в съда и печелиш!
         Ако не си изтървал всички срокове, де.
         Колкото и да не вярваме в правосъдната система, такива дела се печелят непрекъснато.
         Съд минах, и отново парадокс! Според съдийката аз съм прав, обаче и общината била права, затова отсъди в полза на общината без право на обжалване! На това аз му казвам Българско компетентно правосъдие. Затова се принудих да си скопя къщата и да проектираме нещо което въобще не исках.

         Първоначално публикуван от druncho Преглед на мнение
         Как са правили проект? На базата на какви скици, визи и т.н.?
         Щото ако ги няма на мен пък не ми се публикува какво мисля за проектантите ти!
         Процедурата по проектиране беше възложена на проектантска фирма, тя пък наема фирма за прехвърляне на статута. Последната общо взето си свършва работата, взе парите, и като се получи проблема при "третото повикване" се изпари в буквалния смисъл на думата. Даже и се крият като ходех при тях. Кво да ги правя - да ги пуцам ли?
         Изобщо бъркотията е толкова голяма, колкото може да я забърка само един български чиновник на който не си дал 1лв рушвет. Нито повече нито по-малко. Дори не съм сигурен дали ме разбрахте какво точно ви описах. Ама това е! Немам нерви вече да ходя по законен ред. Смятах след някоя година да мина по същия ред и да си правя 10кв м барака в Родопите за лятото, обаче тез ме разубедиха и ще отида на варианта за няква грозна евтина стара каравана, та хем да не ми завиждат, хем да не ми я крадат, хем да не ми скъсяват живота повече мръсниците.
         ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО

         Коментар


         • #24
          До: Узаконяване и одобрение на проекти

          Явно проектантите ти не са си свършили работата

          Коментар


          • #25
           До: Сглобяеми къщи

           Първоначално публикуван от Петя Преглед на мнение
           Кота корниз се фиксира със застроителния план. Кота било е ограничена в член 24, ал. (2) от ЗУТ- тя не може да превишава с повече от 4,50 м кота корниз. Ако писмено ти откажат незаконосъобразно, може да ги съдиш до дупка! Ако държиш на подпокривното пространство, има и други решения.
           Амбицирах се да отговарям, защото ми е писнало от корумпирани, неграмотни или просто мързеливи държавни служители. Но нямам фактите, за да мога цялостно да преценя случая. Консултирай се със съответните специалисти и не се отказвай!

           Така казано излезе, че всички държавни чиновници са за трепане. Не е така! Познавам и страшно много свестни, работливи, качествени професионалисти. Бедата е, ча малкото мърша в "стадото" мирише убийствено много.
           Точно така! При мен кота било е на 3.80м. над кота корниз и ненадвишава 10м. А всички планове са правени от такава проектантска фирма която се занимава с строителен надзор и са абсолтно съобразени с ЗУТ-а!
           За съжаление отговорника за нашия квартал в общината, г-жа Букорешлиева твърди че са незаконосъобразни тъй като кота било се променя с един метър от съществуващата. Нито аз нито консутантите откриха в ЗУТ параграф който забранява това!
           Път е мястото, през което възнамерявам да премина!
           0884837709
           0878383528

           Коментар


           • #26
            До: Сглобяеми къщи

            Първоначално публикуван от ves1 Преглед на мнение
            Точно така! При мен кота било е на 3.80м. над кота корниз и ненадвишава 10м. А всички планове са правени от такава проектантска фирма която се занимава с строителен надзор и са абсолтно съобразени с ЗУТ-а!
            За съжаление отговорника за нашия квартал в общината, г-жа Букорешлиева твърди че са незаконосъобразни тъй като кота било се променя с един метър от съществуващата. Нито аз нито консутантите откриха в ЗУТ параграф който забранява това!
            Всеки район в София, а и в цяла България, си има параметри на застрояване, в които влизат кота било, кота корниз и т.н. Провери в твоя парцел какви са. За да строиш или надстрояваш трябва да имаш виза. На нея обикновено си пише

            П.С. Няма фирма, която едновременно да е проектантска и да се занимава с надзор

            Коментар


            • #27
             До: Сглобяеми къщи

             Първоначално публикуван от ves1 Преглед на мнение
             Точно така! При мен кота било е на 3.80м. над кота корниз и ненадвишава 10м. А всички планове са правени от такава проектантска фирма която се занимава с строителен надзор и са абсолтно съобразени с ЗУТ-а!
             За съжаление отговорника за нашия квартал в общината, г-жа Букорешлиева твърди че са незаконосъобразни тъй като кота било се променя с един метър от съществуващата. Нито аз нито консутантите откриха в ЗУТ параграф който забранява това!
             Ами поискай, да ти каже, кой член и кой параграф, сте погазили. И ако може да го напише и да се подпише. Иначе на приказки....Пускай си жалба с входящ номер и чакай установения срок.
             Спортидж 2.0 ТДИ 2000г. Ceed 1,6 CRDI 2010г.Каравана Антарес 390 2015г.
             Карайте ПРЕДВИЖДАЙКИ!!!! Така и спирачки ще сменяте по- рядко.

             Коментар


             • #28
              До: Узаконяване и одобрение на проекти

              В момента всички документи са ми в фирмата и като ги взема ще пиша точния отговор на общината!
              Път е мястото, през което възнамерявам да премина!
              0884837709
              0878383528

              Коментар


              • #29
               До: Узаконяване и одобрение на проекти

               Първоначално публикуван от ves1 Преглед на мнение
               В момента всички документи са ми в фирмата и като ги взема ще пиша точния отговор на общината!
               Познати ли са ти във фирмата.
               Не за друго, но аз не бих си оставил оригиналите ако не ги познавам.
               На моите проектанти само копия давам.

               Коментар


               • #30
                До: Узаконяване и одобрение на проекти

                С голям интерес прочетох цялата тема ,не че очаквах нещо по различно от проблеми с общината и се замислих дали някой може да сподели как е положението в по европейските страни.Дали и там ги има същите простотии като виза ,разрешение и други нужни и ненужни норми.
                Питам се дали има нужда от тази така сложна регулация или всичко е направено да се тормози простия човечец и да се цицка колкото може повече от него.

                Коментар

                Активност за темата

                Свий

                В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.

                Най-много потребители онлайн 7,747 в 09:48 на 20-03-21.

                Зареждам...
                X