Общественият съвет на Offroad-Bulgaria.com не одобрява популяризацията на дейностите на DRH-Norway чрез Форума.

Независимо от представянето им като благотворителни и доброволчески, на първо четене те силно се разминават както с общоприетото разбиране на доброволчеството и благотворителността, така и с моралните принципи на членовете на Съвета.

Като цяло - оставаме силно резервирани към методите на DRH-Norway, и без възможност за проверка на реалните им цели.