Обява

Свий
Няма добавени обяви.

BULGARIA TROPHY 2016 (03-05.06.2016) - Официална информация

Свий
Темата е затворена.
X
Това е залепена тема.
X
X
 
 • Филтър
 • Час
 • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

 • BULGARIA TROPHY 2016 (03-05.06.2016) - Официална информация

  BULGARIA TROPHY 2016 ще се проведе на 3,4 и 5 Юни 2016г. в полите на Родопите, район Здравец, "над" град Пловдив.
  Класове:
  1. Трофи - три състезателни дни. Обща дистанция около 100 километра, по пътна книга. Трасета със сравнително висока степен на трудност и екстремни участъци.
  2. Адвенчър - три състезателни дни. Обща дистанция около 120 километра, по пътна книга. Трасета с умерена степен на трудност, по съществуващи горски пътища, без екстремни участъци. Не са задължителни лебедки и клетки за безопасност.
  3. АТВ - три състезателни дни. Обща дистанция около 120 километра по GPS трак. Трасетата са комбинация от предходните два класа.

  Начало за подаване на заявки: 04.05.2016
  Край за подаване на заявки: 01.06.2016

  Стартови такси.
  Промоционална такса за участие до 27.05.2016г. (включително), след подадена заявка:
  Клас Трофи - 120 лева
  Клас Адвенчър - 80 лева
  Клас АТВ - 40 лева
  Такси за участие след 28.05.2016, (след подадена заявка!):
  Клас Трофи - 160 лева
  Клас Адвенчър - 100 лева
  Клас АТВ - 60 лева
  BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...

 • #2
  От: BULGARIA TROPHY 2016 (03-05.06.2016) - Официална информация

  Бивак: Хотел "Металик", район Здравец, община Куклен, на около 30км. южно от град Пловдив
  Координати: N41 57.953 E24 41.135
  https://www.facebook.com/HijaMetalik/?fref=nf
  Уговорено е удължено освобождаване на стаите.
  Цена на нощувка за 1 човек: 30 лева (с включена закуска и вечеря)

  По луксозен хотел: Еко Хотел Здравец
  http://www.hotelzdravetz.com/
  Хотелът е на около 3-4 км. от бивака. Част от него е резервирана за състезанието.

  Начина на резервиране ще бъде обявен с началото на подаване на заявки за участие.
  Ще бъде определено място за палатков лагер, от което любителите за къмпинга да могат да се възползват.

  Най близки са бензиностанциите на околовръстно шосе на Пловдив.
  BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...

  Коментар


  • #3
   От: BULGARIA TROPHY 2016 (03-05.06.2016) - Официална информация

   ПРАВИЛНИК
   (регламент)
   за провеждане на офроуд състезаниe
   „Bulgaria Trophy 2016

   1. Обща информация.

   Чл.1. С настоящия правилник се урежда провеждането на офроуд състезанието „Bulgaria Trophy 2016”
   Чл.2. (1) Състезаниeто се провеждат в два класа:
   1/ „Трофи” – за модифицирани високопроходими автомобили до 3,5 тона
   2/ „Адвенчър“ - за високопроходими автомобили до 3,5 тона.
   (2) Трасетата за отделните класове са отделни и се различават по степен на трудност.
   Чл.3. (1) Базата (бивака), реда за регистрация и таксите за участие се определят от организатора и се оповестяват в бюлетин към настоящия превилник.
   (2) В базата се обособява офис на секретариата, оборудван с необходимата техника за администриране на състезанието.

   2. Трасета

   Чл.4. (1) Трасетата са на територията на Република България, като преминават по полски и горски почвени пътища или подробно обозначени от организаторите зони.
   (2) Трасетата не са обезопасени и отцепени
   (3) Трасетата за клас „Трофи” са със сравнително висока степен на трудност по „пресечен” терен.
   (4) Трасетата за клас „Адвенчър” са с по-ниска степен на трудност по „пресечен” терен и могат да бъдат преминати от стандартен високопроходим автомобил без модификации
   Чл.5. При движение по републиканската пътна мрежа се спазва Закона за движението по пътищата и правилника за прилагането му.
   Чл.6. (1) Състезателните екипажи преминават предвидените за тях задължителни трасета, описани в пътни книги.
   (2) Пътната книга е във формат А5 и описва конкретни ситуации от трасето, както и телефон на организатора.
   Чл.7. (1) Трасетата могат да се състоят от отделни етапи, описани в пътните книги.
   (2) Етапите могат да бъдат:
   • Специален етап (SS): Движение за време по пътна книга
   • Супер специален етап (SSS): Движение за време в ограден с ленти участък.
   • Свързващ етап (LS): Движение по пътна книга, като екипажите трябва да преминат етапа в рамките на определено от организатора контролно време.

   Чл.8. Обявяването на трасета, часови графици, класирания, става единствено по следните начини:
   - пътна книга (road book),
   - инструктаж на състезателите (брифинг),
   - официален бюлетин на организатора (информационно табло в бивака).

   3. Участие.

   Чл.9. За валиден старт са необходими най малко 5 (пет) стартирали участника за конкретния клас.
   Чл.10. (1) За да се заяви участие в състезанието се подава на заявка и се заплаща стартова такса
   (2) Участниците заплащат стартова такса само след приета от организатора заявка.
   Чл.11. (1) Право на участие в екипажите имат всички дееспособни пълнолетни лица.
   (2) Пилотите трябва да имат валидно свидетелство за управление на МПС за съответната категория.
   (3) Навигатори могат да и бъдат лица, навършили 16 години, но само с изрично нотариално заверено писмено съгласие от двамата родители (настойници).
   (4) С цел феърплей организаторите не допускат да се състезават екипажи участвали в подготовката на трасетата
   Чл.12. (1) За старт се допускат автомобили с висока проходимост до 3,5 тона и преминали проверка при Административните и Технически комисии
   (2) Не се допускат МПС тип ATV или UTV. Такива могат да бъдат допуснати ако има определен клас за тях.
   (3) Не се допускат автомобили с АГУ или Метанови уредби.
   Чл.13. (1) Административните и Техническите комисиите се определят от организатора на състезанието.
   (2) Административната комисия проверява се за редовността на подадените заявки, платени такси, попълнени декларации, правоспособност на екипажите и други обявени изисквания за допускане до старт. Подготвя предварителни стартови списъци.
   (3) Техническата комисия проверява за задължително/забранено оборудване, стикери, годност на автомобила да премине трасетата. Техническата комисия проверява автомобила само след извършена проверка от Административна комисия.
   Чл.14. Един заявен автомобил може да бъде заменен с друг в същия клас, но най-късно до техническият преглед. Същото се отнася и за член от екипажа.
   Чл.15. (1) Преди старта състезателите са длъжни да поставят стартовите номера на определените от организаторите места, както и рекламните стикери на спонсорите.
   (2) Всички стартови номера от други състезания трябва да бъдат отстранени или закрити.
   Чл.16. Не се допускат до старт пилоти видимо употребили алкохол или други упойващи вещества.
   Чл.17. (1) Реда на стартиране при първият старт се определя от организатора.
   (2) Следващият състезателен ден се стартира съгласно класиране от предходният ден във възходящ ред.
   Чл.18. Екипажите се състезават с един автомобил за всички състезателни дни.
   Чл.19. (1) Всеки екипаж е задължен да стартира в точния час и да спазва реда на стартиране.
   (2) Разрешава се стартиране само при пълен състав на екипажа.
   (3) При закъснение за старт времето на екипажа започва да тече, а той стартира последен.
   Чл.20. (1) Преди старта всеки екипаж получава Контролен карнет.
   (2) Екипажът е изцяло отговорен за съхранението на контролния си карнет по време на състезанието.
   (3) Екипажът е длъжен да представя своевременно Контролния си карнет на отговорните съдии и да следи за правилното вписване на времена и контроли.
   Чл.21. След финал за състезателния ден, екипажа е длъжен своевременно да предаде GPS устройството си и карнета на ресорния съдия.
   Чл.22. Екипажите се задължават да се движат по описаните в пътната книга трасета както и да спазват всички указания в нея.
   Чл.23. (1) Ако организатора е обявил време за Край на състезателният ден и затваряне на етапите, в който над 60% от стартиралите екипажи не успеят да се включат, то това време може да бъде удължено от директора на състезанието, но с не повече от 2 часа.
   (2) Това решение по възможност трябва да се сведе до знанието на състезателите чрез контролите по трасето.
   Чл.24. (1) По определени точки от пътните книги в трасетата организатора разполага контроли (CP).
   (2) Контролите могат да бъдат:
   - Часови физически контроли - заверяват контролният карнет и вписват времето на преминаване.
   - Транзитни физически контроли - заверяват контролният карнет.
   - Виртуални транзитни контроли. При тях преминаването се отчита чрез GPS контрол.
   (3) Наличието на виртуални транзитни контроли се обявява на брифинга преди състезателният ден. Не е задължително те да бъдат описани в пътните книги.
   Чл.25. В случай на отклонение от зададеният в пътната книга маршрут, екипажът е длъжен да се върне в трасето до последната точка от пътната книга през която е преминал, и да продължи движението си по трасето от нея.
   Чл.26. Връзка със състезателите по време на състезанието чрез телефон или радиостанция се допуска единствено при инцидент или за предотвратяване на инцидент.
   Чл.27. Организатора обявява вида на GPS координатите, и е длъжен да впише координатите на базата (бивака) в пътната книга и на информационното табло.
   Чл.28. По време на цялото състезание участниците са длъжни да спазват указанията на организаторите и съдиите по трасето.
   Чл.29. В случай, че даден екипаж се откаже от състезанието, то той е дължен да информира организаторите за това при първа възможност.

   4. Оборудване:

   Чл.30. (1) Задължително оборудване на състезателните автомобили: GPS който записва Garmin съвместим трак, колани и каски за екипажа, аптечка, пожарогасител/, нож в купето с който могат да се срежат предпазните колани, колан (въже) за теглене с мин. дължина 6м, предпазен колан за дърветата, успокоител за въжето на лебедката, резервна гума, крик, изправни светлини и клаксони, чистачки, както и подходящи за трасетата агресивни гуми, „твърдо” закрепени резервоари за гориво.
   (2) За клас „Трофи“ са задължителни освен изброеното в ал. 1 и: изправна адекватна лебедка, клетка за безопасност
   Чл.31. В състезателните автомобили (включително в личен багаж на екипажа) не може да се транспортират: туби с гориво, алкохол, огнестрелно оръжие.
   Чл.32. Всички по-тежки предмети в купето, които при преобръщане могат да доведат до нараняване трябва да бъдат твърдо закрепени.

   5 . Начин на оценяване, класиране:

   Чл.33. Класирането се прави на база време измерване и се изготвя от главният съдия.
   Чл.34. (1). На старта и финала на състезателния ден, са разположени часови физически контроли, чрез които се отчита общото време за преминаване на трасето за деня.
   Чл.35. На входа и изхода на супер специалните етапи са разположени часови физически контроли, които при необходимост спират времето и стартират в последствие екипажите.
   Чл.36. (1) Ако по време на състезанието в даден специален или супер специален етап има „тапа” часовата контрола на входа на този етап вписва времето на пристигане на екипажите, но не ги допуска в етапа. В това състояние екипажът няма право да ремонтира автомобила.
   (2) В последствие, когато етапът е свободен за преминаване съдията от часовата контрола стартира състезателните автомобили по реда на пристигането им, като вписва времето на влизане.
   (3) Времето за престой се изважда от общото време за преминаване на трасето за деня.
   (4) По усмотрение на организатора може да се определи максимално време за преминаване на даден супер специален етап (SSS)
   Чл.37. Всички времена се нанасят в контролните карнети на екипажите и протоколите на часовите контроли във формат „час:минути:секунди”.
   Чл.38. Съдия в даден специален или супер специален етап, след съгласуване с Директора на състезанието и Главният съдия има право да промени или отмени етапа, в случай че трасето е невъзможно за преминаване или наличие на инцидент.
   Чл.39. Главният съдия със съгласие на Директора на състезанието има право да прекрати състезателният ден или отмени част от трасето, в случай че трасето е невъзможно за преминаване или наличие на инцидент.
   Чл.40. Класирането за деня на даден екипаж се прави като от времето за преминаване на трасето за деня се извадят времената на престоите (ако има такива) , описани в контролните карнети от часовите контроли и се прибавят наказанията (ако има такива) за извършените от екипажа нарушения на настоящия правилник.
   Чл.41. Всички класирания се извършват във възходящ ред.
   Чл.42. Понятия свързани с класирането:
   Време за преминаване на етап (специален или суперспециален): Разликата между времената, вписани от часовите контроли на изхода и входа на етапа.
   Време за преминаване на трасето за деня: Разликата между времената, вписани от часовите контроли на финала и старта на състезателният ден. Ако екипажът е имал престой на часова контрола и този престой е описан от съответната контрола, то времето за престой се приспада от времето за преминаване.
   Край на състезателният ден и затваряне на етапите: Конкретно време, който се задава от организаторите на състезанието и в който се затварят етапите. След това, екипажите които не са финширали се счита, че не са завършили състезателният ден и са приключили на последната взета от тях контрола, при което се налагат предвидените наказания.
   Временно класиране: Сума от времена на Класиранията за деня на участниците за изминалите състезателни дни. Временното класиране е неокончателно.
   Крайно класиране: Сума от времената на Класиранията за деня на участниците за всички състезателни дни от състезанието, след разглеждане на протестите. Крайното класиране е окончателно и се оформя в протокол, подписан от Главният съдия и Директора на състезанието.
   Чл.43. Наказания. Изразяват в наказателни минути, който се прибавят към времето за преминаване на етапите.
   • Неспиране на знак “STOP” от пътната книга – 15 минути.
   • Непредаване на GPS приемник и Контролен карнет до 15 минути от финширане на екипажа – 180 минути
   • Непреминаване през контрола (физическа или виртуална) – 60 минути. За конкретни ситуации организатора може да предвиди друго наказание, но то трябва да бъде оповестено преди стартиране.
   • Неспазване ограниченията на скоростта. Наказанието е 1 минута за всеки километър превишение до 10км/час превишение; и по 5 минути за всеки километър превишение над 10км/час превишение. За всяко едно нарушение. Ограниченията за скорост ще се контролират чрез GPS приемниците на участниците.
   • Незавършване на състезателен ден. Когато екипажът се откаже или не пресече финала в рамките на определеното време за край на състезателният ден, тогава времето му за преминаване е 60 минути плюс времето от класирането на последния завършил същия състезателен ден от същия клас (вкл. наказанията). Към това време се добавят и наказанията на незавършилият екипаж.
   • При липса на GPS трак, загубен карнет, ако екипажът не стартира, или стартира но не премине повече от 30% от трасето за деня, или не премине през нито една контрола, времето за преминаване е 120 минути плюс времето от класирането на последния завършил същия състезателен ден от същия клас (вкл. наказанията) Към това време се добавят и наказанията на екипажа.
   • При свързващите етапи времето на закъснение се добавя към общото време на състезателя, с точност до завършена минута.
   • Движение през обработваеми площи (ниви, градини, дворове и др.) – 120 минути. Наказанието е валидно и когато има движение по азимут!
   • Връзване на стоманено въже за дърво (неизползване на предпазен колан) – 60 минути.
   • Балансиране на автомобила, като навигатора е стъпил (качил) от външната страна – 60 минути. Балансирането (осигуряването) на автомобила при наклони става само с предпазан колан с дължина над 3метра.
   • Бутане, дърпане, клатене на автомобила с ръце или въже (колан) с дължина по малка от 3 метра – 60 минути.
   • Натискане, ритане, държане или друго боравене с въжето на лебедката, когато то е опънато и „под напрежение” – 60 минути.
   • Отклонение над 100 метра (радиус) от описаният по точки в пътната книга маршрут, ако не е предвидено и обявено друго:
    • Ако не е съкратено трасето, не е заобиколен тежък участък от трасето, няма облагодетелстване, и не е пропусната дистанция повече от 10% от трасето за деня – Без наказание.
    • Ако не е съкратено трасето, не е заобиколен тежък участък от трасето, няма облагодетелстване, Но е пропуснато разстояние между 10% и 30% от трасето за деня – 60 минути.
    • Ако е съкратено трасето, заобиколен е тежък участък от трасето, налице е облагодетелстване – 120 минути, за всяко едно нарушение.
    • Ако е пропусната дистанция над 30% от трасето за деня – 180 минути.


   Ако при отклонението от пътната книга са пропуснати контроли или супер специални етапи (SSS) се прибавят и наказанията за същите.

   • Неспазване на предписания в пътната книга – 120 минути. Наказанието се налага ако не дублира други предвидени в правилника наказания.
   • Съзнателно напускане на трасето (лентите) с две колела и движение на автомобила при Супер специален етап – 60 минути. Към наказанието се прибавя и наказания за скъсана лента ако има такава
   • Съзнателно напускане на трасето (лентите) с повече от две колела и движение на автомобила при Супер специален етап – 120 минути. Към наказанието се прибавя и наказания за скъсана лента ако има такава.
   • Скъсана лента при Супер специален етап – 10 минути (за всяко скъсване). Наказанието не се налага ако лентата е скъсана от клон или камък при движение на автомобила; въже на лебедка или въже/колан за осигуряване.
   • Внасянето в етапа на помощни средства или допълнително оборудване "отвън" с цел подпомагане на екипажа – 60 минути
   • Оставено оборудване на трасето – 30 минути
   • Ползване на асистенция от страна на асистираща машина – 60 минути. Наказанието не се налага ако асистенцията е за евакуация на състезателен автомобил, който не продължава участието си за деня.
   • Заобикаляне на Супер специален етап – 180 минути
   • Заобикаляне на препятствие или участък от Супер специален етап, който не може да се премине от състезателната машина след разрешение от ресорния съдия – 90 минути. Участъка, който се заобикаля не може да бъде по голям от 50% от Супер специалния етап.
   • Оказана помощ от публиката – 120 минути. Допуска такава без наказание само при инцидент и след разрешение от съдия.

   Чл.44. (1) Всяко наказание се налага поотделно за всяка една ситуация.
   (2) За налагане на наказания организаторите имат право да ползват видеоклипове или снимки, направени от трети лица.
   Чл.45 (1) Състезателите могат свободно да ползват лебедки, крикове, пътеки и т.н., но те трябва да са част от оборудването на МПС’то, като трябва да стартират и финшират с него.
   (2) Не се допуска внасянето на помощни средства отвън.
   (3) Навигатора има право да се движи пеша по трасето и да помага на пилота, но на старта, финала, отделните контроли, трябва да бъде в автомобила (с каска и колан)
   Чл.46. При констатиране на нарушения на настоящия правилник, за които няма определено наказание, спортните комисари (съдиите) разглеждат всяко едно такова поотделно и налагат наказание адекватно на ситуацията.
   Чл.47. Официалните резултати се обявяват от организатора на предвидените за това места.
   Чл.48. При допуснати грешки, организаторите имат право да променят обявеното крайно класиране, но не по късно от 24 часа от обявяване на същото.
   Чл.49. В случай на еднакво крайно класиране, предимство има автомобилът с по – малък обем на двигателя .
   Чл.50. Контестации (протести) се подават в писмен вид от член на екипажа, до 30 минути след обявяване на класирането за деня, или крайното класиране, като за целта се заплаща такса от 100 (сто) лева, които се връщат от организатора, ако протеста е основателен.
   Чл.51. Времеизмерването в специалните и супер специалните етапи се извършва с точност до 1 (една) секунда. Времеизмерването в свързващите етапи се извършва с точност до 1 (една) минута.
   Чл.52. За контрол на разпоредбите в настоящия правилник организаторите ще ползват както физически лица, така и данни от GPS приемниците на участниците с които задължително са оборудвани състезателните автомобили.
   Чл.53. Екипажите са отговорни за изправността на GPS приемниците си, както и за записаните тракове (следи).

   6. Дисквалификация.

   Чл.54. Дисквалификация. Екипажите ще бъдат дисквалифицирани при:
   - Рязане на дървета.
   - Движение на състезателен автомобил по трасето, като екипажа вътре е с незакопчани предпазни колани или без каски
   - Неоказана първа помощ
   - Опасно шофиране извън състезателните трасета.
   - Навлизане в трасето по време на състезанието на асистентско (сервизно) МПС на даден екипаж за оказване на съдействие или евакуация, ако в участъка от трасето се движат състезателни автомобили .
   - Замяна на състезателен автомобил или член на екипажа след започване на състезанието.
   - Поправка, допълнение или подмяна на контролен карнет
   - Наличие на забранено оборудване по време на състезанието.
   - Манипулация на автомобила след прегледа от Техническата комисия, т.е. промени, които не отговарят на техническите изискванията на организатора.

   7. Ползване на асистенция.

   Чл.55. Състезателите свободно могат да си помагат едни на други при преминаване на трасетата.
   Чл.56. (1) Контроли и финал на състезателен автомобил, който е теглен от друг такъв се зачитат. Старт в аналогичната ситуация – не се зачита.
   (2) Тегленият автомобил се счита за пълноправен участник в състезанието и в тази връзка екипажът му следва да предаде контролният карнет и GPS приемника си в регламентираните срокове.
   Чл.57. Организаторът не е длъжен да осигури асистиращи машини във всички етапи на трасетата.
   Чл.58. (1) Асистиращите машини в трасетата са поставени по усмотрение на организатора и основната им цел е да отстранят аварирали автомобили от конкретни етапи в трасето за да се осигури място за преминаване на останалите участници.
   (2) Същите са позиционирани и местят само при авария, като това се съгласува с ресорния съдия и главният съдия.
   Чл.59 При наличие на асистираща машина, член на екипажа трябва ясно и категорично да декларира, че има повреда и да заяви желание за ползване на асистенция.
   Чл.60. (1) По време на състезанието не се допуска ползване на асистенция от друга машина с изключение на поставените от организатора МПС за асистенция друг състезателен автомобил.
   (2) Предходната алинея не се отнася за случаите когато при инцидент е застрашен човешки живот.
   Чл.61. Екипажите могат свободно да ползват асистиращите машини като опорна точка, но само на определените за целта места за закачване. Не може да се ползва за опорна точка МПС което не е поставено от организатора.
   Чл.62. (1) Резервни части за сервиз на аварирали автомобили в трасето се доставят от организаторите или от други лица с разрешение и по уточнен от организатора маршрут. Доставката се извършва по маршрут който е различен от състезателното трасе с цел да се осигури безпрепятственото преминаване на състезателните автомобили.
   (2) Авариралите автомобили, които не могат да се движат на собствен ход се евакуират от собствениците след приключване на състезателния ден.

   8. Съдии (Спортни комисари)

   Чл.63. (1) Съдиите са разположени на старта, финала и по трасето.
   (2) Съдиите следят за изпълнението на настоящият правилник, съдействат при организацията и анализа на резултатите, изготвянето на класирането, а също и при въпроси касаещи регламента.
   Чл.64. Съдия има право да спре временно състезанието при наличие на опасност за учстници или зрители.
   Чл.65. Всички съдии са пряко подчинени на главният съдия.

   9. Зрители и Медии.

   Чл.66. По време на състезанието зрителите и представители на медиите нямат право да навлизат в трасето и по никакъв начин не трябва да възпрепятстват състезанието. Длъжни са да спазват инструкциите на организаторите и съдиите.
   Чл.67. В интерес на мероприятието е зрителите, медиите, организаторите и участниците да си сътрудничат.

   10. Заключителни разпоредби.

   Чл.68. Компетентните лица, които вземат решения при случаи непредвидени в този правилник са съдиите (спортните комисари) и директора на състезанието.
   Чл.69. Организатора не носи отговорност за претърпени щети вреди от участниците в състезанието.
   Чл.70. Непознаването на настоящия правилник или други обявени правила от организаторите не освобождават участниците от отговорност.
   Чл.71. Промени в трасетата не могат да се правят един час преди старт, освен в извънредни ситуации.
   Чл.72. Всички изменения или допълнителни разпореждания се обявяват чрез официален бюлетин на организатора.
   BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...

   Коментар


   • #4
    От: BULGARIA TROPHY 2016 (03-05.06.2016) - Официална информация

    Регистрационна форма за участие!
    Registration Form!

    На Български език (Bulgarian):
    http://www.offroader.bg/trophy_form.php

    На Английски език (English):
    http://www.offroader.bg/trophy_form_en.php
    Последно редактирано от venci67; 07-05-16, 01:21.
    BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...

    Коментар


    • #5
     От: BULGARIA TROPHY 2016 (03-05.06.2016) - Официална информация

     Разяснения относно клас Трофи:
     Ще има 2 отделни награждавания за подкласове "Модифицирани" и "Прототипи"
     Различия: При модифицираните са забранени: Портални мостове, "full hydro" управление, тръбна рама, изрязване на фабричното купе на автомобила в частта му на седалките за пилота и навигатора (включително колонките и челното стъкло).

     Разграничаването на Модифицирани и Прототипи ще се прави на техническия преглед. Протести на отделни участници относно собствени или автомобили на колеги, и арбитражи се правят до първоначалния брифинг.

     Аналогично същите неща са забранени и за клас Адвенчър
     Последно редактирано от rocky; 13-05-16, 08:52.
     BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...

     Коментар


     • #6
      От: BULGARIA TROPHY 2016 (03-05.06.2016) - Официална информация

      Програма на състезанието:

      02.06.2016г.(Четвъртък)
      16,00 часа. Начало на настаняване в бивака.
      17,30 – 20,00 часа. Административен и технически преглед – всички класове

      03.06.2016г.(Петък)
      08,00 – 11,00 часа. Административен и технически преглед – всички класове
      11,00 – 11,30 часа. Брифинг състезатели – всички класове. Жребий и определяне ред на стартиране, раздаване на стартови номера. Място: бивак на състезанието.
      11,45 часа. Церемониален Старт.
      12,00 часа. Старт Етап 1 Всички класове
      20,00 часа. Брифинг. Клас АТВ. Място: бивак на състезанието.
      20,30 часа. Брифинг. Клас Адвенчър Място: бивак на състезанието.
      21,00 часа. Брифинг за клас Трофи. Място: бивак на състезанието.

      04.06.2016г. (Събота)
      09,00 часа. Старт Етап 2 клас Адвенчър
      09,00 часа. Старт Етап 2 клас АТВ
      09,30 часа Старт Етап 2 клас Трофи
      20,00 часа. Брифинг. Клас АТВ. Място: бивак на състезанието.
      20,30 часа. Брифинг. Клас Адвенчър Място: бивак на състезанието.
      21,00 часа. Брифинг за клас Трофи. Място: бивак на състезанието.

      05.06.2016г. (Неделя)
      09,30 часа. Старт Етап 3 клас Адвенчър
      10,00 часа. Старт Етап 3 клас АТВ
      10,30 часа Старт Етап 3 клас Трофи
      16,00 часа. Церемония по закриване на BULGARIA TROPHY 2016 и награждаване на победителите.
      BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...

      Коментар


      • #7
       От: BULGARIA TROPHY 2016 (03-05.06.2016) - Официална информация

       Таксата за участие в BULGARIA TROPHY 2016 може да бъде заплатена по следните начини:

       - По куриер "Еконт", град Пловдив, офис Кукленско шосе до поискване в полза на Атанас Делев Делев, тел. 0898 488775
       - По банков път по сметка на "СПОРТЕН КЛУБ ОФРОУДЪР". Първа Инвестиционна Банка, BIC FINVBGSF, IBAN BG35FINV91501215448296
       - На 02.06.2016 г., в административния офис (в бивака) на състезанието. В този случай се губи опцията за промоционална такса
       BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...

       Коментар


       • #8
        От: BULGARIA TROPHY 2016 (03-05.06.2016) - Официална информация

        Молим всички които смятат да карат на състезанието и не са пуснали официална заявка, да се обадят на мен или Наско- което е неангажиращо.
        Това е с цел по-стегната организация.
        Благодарности.
        TOYOTA LJ70 3D Common Rail
        TOYOTA BJ40 3.5D
        Венци 0887551059

        Коментар


        • #9
         От: BULGARIA TROPHY 2016 (03-05.06.2016) - Официална информация

         Важно за клас Адвенчър!
         1. Ще се допускат до старт автомобили с АГУ, но същите трябва да имат валиден технически преглед. На прегледа преди състезанието ще се следи дали съдовете са захванати здраво и надеждно.
         2. Предвид дъждовете които се изливат до старт ще се допуснат само автомобили с МТ гуми за кал.
         BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...

         Коментар


         • #10
          От: BULGARIA TROPHY 2016 (03-05.06.2016) - Официална информация

          Металик и Еко Хотел Здравец са изчерпани. Резервациите за подадени заявки за участие от днес ще се пренасочват към нов хотел.
          BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...

          Коментар


          • #11
           От: BULGARIA TROPHY 2016 (03-05.06.2016) - Официална информация

           Утре, 31.05.2016, 19,00 часа ще има официална среща на организационният екип. Ще се формират екипи за контроли и комисии. Желателно е всички който искат да помогнат и са помагали да присъстват.
           Залата е в щаба на ДФ. Пловдив 112.
           Ул.Васил Соколов 2- срещу храм св.Георги. Това е улицата от бул.Руски към УХТ (ВХВП).https://www.google.bg/maps/place/ул....!4m5!3m4!1s0x1
           TOYOTA LJ70 3D Common Rail
           TOYOTA BJ40 3.5D
           Венци 0887551059

           Коментар


           • #12
            От: BULGARIA TROPHY 2016 (03-05.06.2016) - Официална информация

            Направихме компромис за плащането на евтините такси до края на работния ден днес.
            От утре:
            Клас Трофи - 160 лева
            Клас Адвенчър - 100 лева
            Ако са постъпили пари на високите такси от участници вчера или днес, ще им се върне разликата на място
            BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...

            Коментар


            • #13
             От: BULGARIA TROPHY 2016 (03-05.06.2016) - Официална информация

             И накрая класиранията:
             Прикачени файлове
             BULGARIA TROPHY 2016 ... NO LIMITS ...

             Коментар

             Активност за темата

             Свий

             В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.

             Най-много потребители онлайн 7,066 в 14:57 на 11-07-20.

             Зареждам...
             X