Обява

Свий
Няма добавени обяви.

ТРАЯЛ ИВАНСКИ, ВТОРО ИЗДАНИЕ-1-2 АВГУСТ 2015

Свий
X
 
 • Филтър
 • Час
 • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

 • ТРАЯЛ ИВАНСКИ, ВТОРО ИЗДАНИЕ-1-2 АВГУСТ 2015

  Здравейте приятели.

  След успешното (според много хора) първо състезание, и тази година се реших да ви събера и да покараме по вече познатите трапове и баири.
  Удоволствието от организирането на такова събитие и доволните хора с усмивки на лицата е много по-силно от наркотик, та пак се заемам със задачата.

  Датата-както се вижда от заглавието-1 и 2 Август. Да, очаква се да е жега, но пък може и да не е, както върви времето последната година, може пък да извадим късмет. Просто няма други свободни дати в календара, на които да не се застъпваме с други състезания в нашия край на България, или да не са в две съседни съботонедели.

  Трасето-ще се ползват почти същите зони, като спрямо придобития опит от миналата година ще ги променим така, че почти да няма зона която да не се минава цялата. Просто формата на оценяване изисква да има колкото може повече завършили джипове.

  Правилника-почти същия както миналата година, със съвсем леки изменения, ако сметнем за необходимо.

  Ами това е като за анонсиращ пост, веднага когато има яснота по един или друг въпрос-ще го съобщавам.


  На трасето има много възможности за поставяне на плакати и рекламни материали на спонсори

  За по-голяма прегледност копирам и тук правилника:


  ПРАВИЛНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
  ТРАЯЛ ИВАНСКИ

  1. Участие
  1.1. В състезанието могат да участват автомобили или самоделни конструкции с максимална маса от 3.5 тона, и 4 колела. Не се се допускат верижни машини.
  1.2. Екипаж се сформира от пилот + навигатор + машина. Пилотът трябва да има валидно свидетелство за правоуправление категория В, а навигатора – навършени 16 години.
  1.3. Екипажа се счита за участник в състезанието след попълване на заявка за участие, заплащане на стартова такса, подписване на декларация за освобождаване от отговорност и успешно преминаване на технически преглед на машината с която ще участва.
  1.4. Екипажите са задължени да поставят само и единствено състезателните номера, а дадените им рекламни материали – по тяхна преценка.
  1.5. Участниците не трябва да са под въздействие на алкохол или други опияняващи вещества по време на етапите.

  2. Класове
  2.1. Състезанието ще се проведе в 2 класа – „хоби” и „експерт”
  2.2. Деленето на класовете се определя от височината на гумите, като границата е 84 см. Височината ще бъде измервана със специално изработен за целта „аршин”. Машините с гуми до 84 см могат да участват в който клас желаят, а тези с гуми над 84 см-само в клас „експерт”.
  2.3. За да бъде допусната машина да участва в клас „експерт” тя задължително трябва да бъде оборудвана с предпазна клетка.
  2.4. За клас „хоби” не се изисква наличие на предпазна клетка. Също така и в клас „хоби” няма да бъдат допускани машини с редукторни(портални) мостове, коиловъри и еършокове.
  2.5. Машини тип “самоделки” участват в клас ”експерт”. Задължително е наличието на адекватна клетка и предпазни колани за екипажа.
  2.6. Клас се сформира при наличие на минимум три автомобила. Ако не съберат необходимия брой, те минават в по-горния клас, при условие че отговарят на изискванията за него.
  2.7. Оценката за адекватност на дъгата / клетката за безопасност ще бъде определяна по времена техническият преглед от отговорният съдия.

  3. Безопасност
  3.1. Всички машини трябва да имат обособени места за пилот и навигатор, като за всяко място трябва да има здраво закрепена седалка и минимум 3-точков предпазен колан.
  3.2. Задължително е всяка една машина да разполага с минимум 2-литров годен прахов пожарогасител на лесно за достигане от екипажа място. Годността се доказва чрез стикер за годишен преглед
  3.3 Задължително е носенето на предпазни каски за пилота и навигатора по време на състезателните етапи. Каските задължително трябва да бъдат закопчани. При установяване на нарушение, екипажът понася съответното наказание, и не може да продължи участието си преди да бъде отстранено нарушението.
  3.4. Задължително е носенето на предпазни колани за членовете на екипажа, когато са в машината. При установяване на нарушение, екипажът понася съответното наказание, и не може да продължи участието си преди да бъде отстранено нарушението.
  3.5. Балансирането / бутане / дърпане на автомобила става само и единствено посредством въже / колан с минимална дължина – 3 метра !
  3.6. Организатора си запазва правото да инспектира автомобилите по всяко време и без предупреждение !

  4. Безопасност по време на работа с лебедка
  4.1. Екипажа задължително трябва да има тежест върху въжето, без значение от материала му.
  4.2. Забранено е боравенето с въжето, когато то е под напрежение
  4.3. забранява се използването на автомобили , различни от тези на организатора за опорни точки или по преценка на съдията на етап.

  5. Етапи и трасета
  5.1. Състезанието е разделено на 2 състезателни дни
  5.2. Всеки състезателен ден може да има няколко на брой състезателни етапа
  5.3. Всеки състезателен етап е обособен от стартова и финална зони, няколко на брой номерирани контролни врати, зона оградена с лента и максимално време за преминаване.
  5.4. Всяка контролна врата е съставена от 2 колчета с ширина между тях -минимум 2.5 метра , цветен маркер и номер на самата врата. Възможно е цветният маркер и номера да са едно цяло
  5.5. Единствено зоната маркирана с лента може да се използва от екипажа при преминаването на етапа.
  5.6. Всеки етап има индивидуален съдия – отговорник.
  5.7. Не във всички етапи участват всички класове.
  5.8. Екипажа има право да участва само един път в даден етап от дадена състезателна част.

  6. Стартов ред
  6.1. Етапите имат „работно време” в което екипажите могат да вземат участие.
  6.2. Екипажите декларират участието си във всяка състезателна част до 15 минути преди началото и при главният съдия
  6.2.1 Екипажи не декларирали участието си в дадена състезателна част се лишават от участие в нея.
  6.3 Посредством жребий от декларирали участие в състезателната част, се определят първите стартиращи във всяка една зона.
  6.3.1. Не може един и същ екипаж да бъде изтеглен да стартира първи в две или повече зони от една състезателна част.

  7. В етапа
  7.1. След повикване на даден екипаж към първи старт от състезателна част, той има максимум 5 минути да се яви в старт-финалната клетка. При не явяване в този времеви интервал екипажа се счита за не стартирал и няма право да участва в етапа отново.
  7.2. Екипажа паркира автомобила си в старт-финалната клетка. Пилота и навигатора трябва да са с поставени предпазни каски и колани в автомобила.
  7.3. След сигнал от съдията на етапа, той стартира хронометър и дава старт на екипажа в етапа.
  7.4. Екипажа преминава последователно през маркираните за неговият клас контролни врати в посока описана на самата врата.
  7.5. За успешно премината врата се счита преминаване на машината с минимум 2 гуми и цялата си дължина.
  7.6. Не се разрешава пропускане на врата
  7.7. Екипажа може да използва само оборудването, което е носил в момента на старта на етапа.
  7.8. На финала е необходимо цялото използвано оборудване да бъде прибрано в машината
  7.9. След като автомобила спре във финалната клетка, пилота и навигатора трябва да бъдат с напълно закопчани предпазни колани. С вдигане на 2те ръце на пилота и навигатора, екипажа показва, че са финиширали етапа с което съдията на етапа спира времето за преминаване.
  7.10. След спиране на времето, съдията на етапа съобщава на екипажа резултата и направените наказания и вписва това в протокола на етапа.
  7.11. Претенциите, ако има такива, относно резултатите на екипажа се вписват в протокола на етапа и се разглеждат от главният съдия след приключване на състезателната част.


  8. Класиране
  8.1. Посредством класирането по време за всеки един етап, екипажа получава точки както следва:  Класиране в етап посредством време
  място точки място точки
  1 100 11 66
  2 95 12 63
  3 90 13 60
  4 87 14 58
  5 84 15 56
  6 81 16 54
  7 78 17 52
  8 75 18 50
  9 72 19 48
  10 69 20 46

  8.2. Екипажи , който не са стартирали, или са стартирали, но не са достигнали до финала, се считат за не стартирали ( DNS ) получават 0 точки.
  8.3. От получените точки съгласно класирането по време за етапа, се изваждат наказателни точки.
  8.4. Минималният брой точки за всеки етап е 0, независимо от броя и вида наказания.
  8.5. Крайното класиране за класа се сформира от общият брой точки от всички етапи с извадени от тях наказания
  8.6. Екипажа с най-много точки се счита за победител
  8. 7. При равен общ брой точки в генералното класиране за класа за 1во, 2ро и 3то място, екипажите участват в надпревара по „бърза смяна на гума” ( предна лява ) с правила определени от организатора.

  9. Наказания:
  9.1. 10 точки се отнемат всеки път при
  9.1.1. Не използване на тежест върху въжето
  9.1.3. Събаряне на колче ( контролна врата , старт / финална клетка / ограничаване на зона )
  9.1.3.1. За съборено колче се счита това изцяло лежащо на земята, или счупено.
  9.1.4. При не преминаване на врата с всички гуми, но с цялата си дължина се налага наказание за съборено колче независимо дали екипажа е съборил или не такова при преминаването на врата. За успешно премината врата се счита преминаване на машината с минимум 2 гуми и цялата си дължина.
  9.1.5. Скъсване на лента ( ограничаване на зона / старт / финална клетка )
  9.1.6. Промяна на положението на маркираща / ограничаваща лента между две колчета ( права линия ) от навигатора / пилота

  9.2. 20 точки се отнемат всеки път при:
  9.2.1. При боравене с въжето, когато то е под напрежение
  9.2.2. Балансиране, бутане, дърпане на автомобила без използване на въже / колан с минимална дължина – 3 метра.
  9.2.3. Подаване на сигнал- финал без цялото оборудване да бъде прибрано в автомобила.
  9.2.4. Подаване на сигнал – финал с вдигнати ръце от екипажа преди автомобила да е в пълен покой в цялата финална клетка и напълно закопчани колани на членовете на екипажа.
  9.2.5. Не носене на каски, или незакопчани такива.
  9.2.6. Не носене на напълно закопчани предпазни колани по време на движение на машината в състезателен етап.


  9.3. Екипажа се счита за не стартирал ( DNS ) и получава 0 точки при:
  9.3.1. Оказване на външна помощ, след първо предупреждение от съдията на етапа.
  9.3.2. Напускане на очертанията на зоната с повече от 2 колела едновременно.

  9.4. Дисквалифициране на екипажа за етапа или цялото състезание след предупреждение от съдия при:
  9.4.1. Неспортсменско поведение на екипажа
  9.4.2. Вербални ругатни към съдии , други участници, медии, публика и други
  9.4.3. Не спазване указанията на съдиите

  10. Резултати
  10.1. В състезанието се оповестяват следните резултати
  10.1.1. Резултати от всеки един етап , разделени по класове
  10.1.2. Общи резултати от всеки един състезателен ден разделени по класове
  10.1.3. Генерално класиране разделено на класове
  10.2. Екипажите от 1во до 3то място се награждават посредством генералното класиране по класове

  11. Времеизмерване
  11.1 Еталон относно актуалният час на състезанието се използва това от компютъра на главния времеизмервач.
  11.2. За измерване на времето в състезателните етапи се използват предоставените от организатора към съдиите измервателни средства.

  12. Контестации
  12.1. Контестации относно класирането се приемат в писмен вид на български език до 15 минути след публикуването на резултатите от етапите
  12.2. Контестациите са само и единствено индивидуални за екипажа
  12.3. Подаването на контестация става заедно с плащане на 100 лв.
  12.3.1. Ако контестацията бъде уважена, сумата се връща на екипажа

  Стартовите такси са 40 лева за клас Експерт и 20 лева за клас Хоби.

  А ето и стартов списък:


  1. Николай Колев-Ямбол-Сузуки самурай
  2. Георги Донев-Бяла/Кубрат/Разград-Нисан Патрол
  3. Мариян Илиев-Шумен-бъги
  4. Светлозар Стоянов-Шумен-бъги
  5. Любен Динев-Стара загора-Тойота червена
  5. Иван Попов-София, Гео тракер
  6. Данаил Кънчев-Шумен-Рейндж ровър
  7. Мехмед Мехмедов-Кубрат-Дайхатсу Роки прототип
  8. Ивайло Митев-Шумен-Рейндж ровър
  9. Георги Георгиев-Шумен-Нисан терано
  10. Пламен Исаев-Велико търново-Вранглер прототип
  Последно редактирано от Кольо; 28-07-15, 21:20.
  Има ли желание-има и начин!

 • #2
  От: ТРАЯЛ ИВАНСКИ, ВТОРО ИЗДАНИЕ-1-2 АВГУСТ 2015

  Браво Коле, там съм
  Неможе да вземаш трезво решение ако мозъкът ти е изгорял от наркотици и алкохол .
  Дий Снайдер

  Коментар


  • #3
   От: ТРАЯЛ ИВАНСКИ, ВТОРО ИЗДАНИЕ-1-2 АВГУСТ 2015

   С удоволствие ще се включа и тази година в организацията!
   Нищо не мога,и нищо не знам...

   Коментар


   • #4
    От: ТРАЯЛ ИВАНСКИ, ВТОРО ИЗДАНИЕ-1-2 АВГУСТ 2015

    Първоначално публикуван от Димитър Колев Преглед на мнение
    С удоволствие ще се включа и тази година в организацията!
    Ти брат миналата година свърши страхотна работа, оказа сериозна, не, много сериозна помощ за провеждане на състезанието, та тази година ще те натоваря пак, човек който е на "ти" с организацията, и изпълнява всички задачи дадени по телефона, или наживо е безценен помощник на организатора.

    Спонсорите искали поне да им се обадят по телефона, ама поне да дадат някакъв. Нокия, самсунг, хуяявей-без значение. Важен е номера.
    Има ли желание-има и начин!

    Коментар


    • #5
     От: ТРАЯЛ ИВАНСКИ, ВТОРО ИЗДАНИЕ-1-2 АВГУСТ 2015

     Коле,да разбираме ли, че имаш опит с наркотици!?
     мисля, да зема а се замисля...

     Коментар


     • #6
      От: ТРАЯЛ ИВАНСКИ, ВТОРО ИЗДАНИЕ-1-2 АВГУСТ 2015

      То ако имах-нямаше да го има онова изречение за спонсорите
      Има ли желание-има и начин!

      Коментар


      • #7
       От: ТРАЯЛ ИВАНСКИ, ВТОРО ИЗДАНИЕ-1-2 АВГУСТ 2015

       Коле имам предложение направи 1 2 зони до камчията чекато знам по това време жегите каквиса

       Коментар


       • #8
        От: ТРАЯЛ ИВАНСКИ, ВТОРО ИЗДАНИЕ-1-2 АВГУСТ 2015

        Деко,Камчия от другата страна на асфалта....
        Терена си има блатце,а тази година може да са 2
        Нищо не мога,и нищо не знам...

        Коментар


        • #9
         От: ТРАЯЛ ИВАНСКИ, ВТОРО ИЗДАНИЕ-1-2 АВГУСТ 2015

         Итова е нещо

         Коментар


         • #10
          От: ТРАЯЛ ИВАНСКИ, ВТОРО ИЗДАНИЕ-1-2 АВГУСТ 2015

          Браво Коле!
          Бройте ме и мен като участник в състезанието.
          ТЛК-120 Николай Колев
          0898521295

          Коментар


          • #11
           От: ТРАЯЛ ИВАНСКИ, ВТОРО ИЗДАНИЕ-1-2 АВГУСТ 2015

           Ако сме живи и здрави ще дойдем да помагаме. Коле, помисли малко, миналата година куцаше нещо схемата на оценяване. Екипаж, съборил половината колове но с по-добро време, излизаше по-напред в класирането от екипаж, който се бори да вземе коректно всички врати, но с по-лошо време. Все пак в траяла по-важна е техниката, не времето.
           На сърбела майката му е чесането.
           Борислав Борисов Русе О885 О37815

           Коментар


           • #12
            От: ТРАЯЛ ИВАНСКИ, ВТОРО ИЗДАНИЕ-1-2 АВГУСТ 2015

            Мислено е.
            Имам два варианта на решение, но ще ги мислим по-нататък. При всички положения оценяването ще е по-справедливо.

            А ти нали вече си имаш Йота, идвай да караш, помагачи ще намерим.
            Има ли желание-има и начин!

            Коментар


            • #13
             От: ТРАЯЛ ИВАНСКИ, ВТОРО ИЗДАНИЕ-1-2 АВГУСТ 2015

             Идвам!
             Георги Донев, 0889 437 687
             Nissan Patrol Y60

             Коментар


             • #14
              От: ТРАЯЛ ИВАНСКИ, ВТОРО ИЗДАНИЕ-1-2 АВГУСТ 2015

              Малко ти беше миналата година
              Нищо не мога,и нищо не знам...

              Коментар


              • #15
               От: ТРАЯЛ ИВАНСКИ, ВТОРО ИЗДАНИЕ-1-2 АВГУСТ 2015

               Коле , живи и здрави ще съм там , ако не ме искаш като помагач ще съм семкаджия разбирател
               VEREYA MOTORSPORT TEAM

               Коментар

               Активност за темата

               Свий

               В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.

               Най-много потребители онлайн 7,066 в 14:57 на 11-07-20.

               Зареждам...
               X