Обява

Свий
Няма добавени обяви.

Траял Ивански 14-15 Юни 2014

Свий
X
 
 • Филтър
 • Час
 • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

 • Траял Ивански 14-15 Юни 2014

  Здравейте приятели и колеги по лудост и страст.

  Една група ентусиасти решихме да организираме траялно състезание в околностите на с. Ивански, област Шумен. Намира се на 15 км южно от Шумен, по пътя за ришкия проход.
  Мястото е глинена кариера в която времето и ерозията са направили почти перфектно трасе за траял. И имайки тази даденост се захванахме с организацията на това състезание.
  Първоначално мислех да е на 24 Май, но се оказа, че тогава има избори, и съобразно свободните дати в календара и съблюдавайки времеви интервал от други мероприятия поне две седмици се получи тази дата. Поне в календара няма насрочено състезание за тази съботонеделя.

  Състезанието ще бъде тип траял(както е видно от заглавието) в два класа-любители и експерти. Почти съм готов с правилниците, но искам да ги дообсъдим, и когато имам готов вариант ще ги публикувам тук. Няма да има нещо кой знае какво ново, траял като траял. Особеност е, че почти няма естествени места за вързване на лебедки, и няма да има машини които да служат за котва. Т.е. който има котва-ще се налага да я ползва. За любителския клас ще направим трасето такова, че да няма нужда от лебедки и друго оборудване, и ще може да се минава с почти стокова машина за която не ти е жал за броните

  За съжаление в селото няма действащ хотел, или къщи за гости, та ако някой държи да спи на хотел ще се наложи да се придвижва до Шумен. Иначе ще подготвим бивак за палатки, ще осигурим вода за миене, за съжаление в близост няма питейна вода, но не мисля, че това е кой знае какъв проблем.

  Все още няма яснота за стартовите такси, когато ги уточним ще ги обявя.

  Очаквайте скоро снимки от терена.

  Записване за участие тук-в темата, на лични съобщения, по телефон, на който както му е удобно.

  Надявам се да уважите с вашите джипове нашите дупки


  Редакция от модератор: поставям последния вариант на правилника тук, за да не го търсите на 7 страница


  ПРАВИЛНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАЯЛ ИВАНСКИ

  1. Участие
  1.1. В състезанието могат да участват автомобили или самоделни конструкции с 2задвижващи моста и максимална маса от 3.5 тона.
  1.2. Екипаж се сформира от пилот + навигатор + машина. Пилота трябва да имавалидно свидетелство за правоуправление категория В, а навигатора – навършени16 години.
  1.3. Екипажа се счита за участник в състезанието след попълване на заявка заучастие, заплащане на стартова такса, подписване на декларация за освобождаванеот отговорност и успешно преминаване на технически преглед на машината с коятоще участва.
  1.4. Екипажите са задължени да поставят само и единствено състезателнитеномера, ададените им рекламни материали
  – по тяхна преценка.
  1.5. Участниците не трябва да са под въздействие на алкохол или другиопияняващи вещества по време на етапите.

  2. Класове
  2.1. Състезанието ще се проведе в 3 класа – стандарт, модифициран и прото.
  2.2. В клас стандарт влизат машини във фабричния си вид, задължително сфабричните си брони, монтирани на фабричните захвати по рамата. Използването на лебедки в този клас е забранено.
  2.3. Клас модифициран - без промени по типа на окачване(ресьори,пружини, А-рамена), без промяна на мястото на радиатора, с фабричните мостове,

  2.3.1. За автомобили с мек или свалящ се таван - задължителнодъга над главите на екипажа, с адекватна конструкция.
  2.4. Класпрото - автомобили без ограничения в модификациите. Задължителноналичието на адекватна клетка.
  2.5. Машини тип “самоделки” участват в клас прото. Задължително е наличието на адекватна клетка и колани за екипажа.
  2.6. Клас се сформира при наличие на минимум три автомобила. Ако не събератнеобходимия брой, те минават в по-горния клас, при условие че отговарят наизискванията за него.

  2.7.Оценката за адекватност на дъгата / клетката за безопасност ще бъде определянапо времена техническият преглед от отговорният съдия.

  3.Безопасност
  3.1. Всички машини трябва да имат обособени места за пилот и навигатор, като завсяко място трябва да има седалка и минимум 3-точковпредпазен колан.
  3.2. Задължително е всяка една машина да разполага с минимум2-литров годен прахов пожарогасител на лесно за достигане от екипажа място.Годността се доказва чрез стикер за годишен преглед
  3.3 Задължително е носенето на предпазни каски за пилота и навигатора повреме на състезателните етапи
  3.4. Задължително е носенето на предпазни колани зачленовете на екипажа, когато са в машината.
  3.5. Балансирането / бутане / дърпане на автомобила става само иединствено посредством въже / колан с минимална дължина – 3 метра !

  3.6.Организатора си запазва правото да инспектира автомобилите по всяко време и безпредупреждение !

  4. Безопасност по време на работа с лебедка
  4.1. Екипажа задължително трябва да има тежест върхувъжето, без значение от материала му.
  4.2. Задължително е използването на широк, мек колан при използване заопорна точка дървета / храсти
  4.3. Забранено е боравенето с въжето, когато то е под напрежение

  4.4.забранява се използването на автомобили , различни от тези на организатора заопорни точки или по преценка на съдията на етап.

  5. Етапи и трасета
  5.1. Състезанието е разделено на 2 състезателни дни
  5.2. Всеки състезателен ден може да има няколко на брой състезателни етапа
  5.3. Всеки състезателен етап е обособен от стартова и финална зони, няколко наброй номерирани контролни врати, зона оградена с лента и максимално време запреминаване.
  5.4. Всяка контролна врата е съставена от 2 колчета сширина между тях -минимум 2.
  5 метра , цветен маркер иномер на самата врата.
  5.5. Зонатамаркирана с лента може да се използва от екипажа при преминаването на етапа.
  5.6. Всеки етап има индивидуален съдия – отговорник.
  5.7. Не във всички етапи участват всички класове.

  5.8.Екипажа има право да участва само един път в даден етап от дадена състезателначаст.

  6. Стартов ред
  6.1. Етапите имат „работно време” в което екипажите могат да вземат участие.

  6.2. Екипажите декларират участието си във всякасъстезателна част до 15 минути преди началото и при Главният съдия
  6.2.1Екипажи не декларирали участието си в дадена състезателна част се лишават от участие в нея.
  6.3Посредством жребий от декларирали участие в състезателната част, се определятпървите стартиращи във всяка една зона.
  6.3.1.Не може един и същ екипаж да стартира първи в две или повече зони от еднасъстезателна част.

  7. В етапа

  7.1.След повикване на даден екипаж към първи старт от състезателна част, той имамаксимум 5 минути да се яви в старт-финалната клетка. При не явяване в тозивремеви интервал екипажа се счита за не стартирал и няма право да участва ветапа отново.
  7.2. Екипажа паркира автомобила си в старт-финалната клетка. Пилота инавигатора трябва да са с поставени предпазни каски и колани в автомобила.

  7.3.След сигнал от съдията на етапа, той стартира хронометър и дава старт наекипажа в етапа.
  7.4. Екипажапреминава последователно през маркираните за неговият клас контролни врати впосока описана на самата врата.
  7.5. За успешно премината врата се счита преминаване намашината с минимум 2 гуми и цялата си дължина.
  7.6. Не се разрешава пропускане на врата
  7.7. Екипажа може да използва само оборудването, което е носил в момента настарта на етапа.
  7.8. На финала е необходимо цялото използвано оборудване да бъде прибрано вмашината
  7.9. След като автомобила спре във финалната клетка, пилотаи навигатора трябва да бъдат с напълно закопчани предпазни колани. С вдигане на2те ръце на пилота и навигатора, екипажа показва, че са финиширали етапа с коетосъдията на етапа спира времето за преминаване.

  7.10.След спиране на времето, съдията на етапа съобщава на екипажа резултата инаправените наказания и вписва това в протокола на етапа.
  7.11.Претенциите, ако има такива, относно резултатите на екипажа се вписват впротокола на етапа и се разглеждат от главният съдия след приключване насъстезателната част.


  8. Класиране
  8.1. Посредством класирането по време за всеки един етап, екипажа получаваточки както следва:

  Класиране в етап посредством време
  място
  точки
  място
  точки
  1
  100
  11
  66
  2
  95
  12
  63
  3
  90
  13
  60
  4
  87
  14
  58
  5
  84
  15
  56
  6
  81
  16
  54
  7
  78
  17
  52
  8
  75
  18
  50
  9
  72
  19
  48
  10
  69
  20
  46

  8.2. Екипажите, който не успеят да финишират етапа, но са преминали успешноминимум 1 контролна врата се считат за отказали се и получават 30 точки.
  8.3. Екипаж, който напусне очертанията на трасето маркирано с лента с повече от1 гума и е преминал минимум 1 контролна врата се счита за отказал се и получава30 точки.
  8.4. Екипажи, който не са стартирали, или са стартирали, но не са успели да преминат нитоедна контролна врата получават 0 точки.
  8.5. От получените точки съгласно класирането по време за етапа, се изваждатнаказателни точки.
  8.5.1. Точки се отнемат само на екипажите достигналифинала на зоната.
  8.5.2. Минималният брой точки за всеки етап е 0, независимо от броя ивида наказания
  8.6. Крайното класиране за класа се сформира от общият брой точки от всичкиетапи с извадени от тях наказания
  8.7. Екипажа с най-много точки се счита за победител

  8.8При равен общ брой точки в генералното класиране за класа за 1во, 2ро и 3томясто, екипажите участват в надпревара по „бърза смяна на гума” ( предна лява )с правила определени от организатора.

  9. Наказания:
  9.1.10 точки се отнемат всеки път при
  9.1.1. Не използване на тежест върху въжето
  9.1.2. Не използване на широк, мек колан при използване за опорна точка дървета/ храсти
  9.1.3. Събаряне на колче ( контролна врата , старт / финална клетка /ограничаване на зона )
  9.1.3.1. За съборено колче се счита това изцяло лежащо на земята

  9.1.
  4. При не преминаване наврата с всички гуми се налага наказание за съборено колче независимо далиекипажа е съборил или не такова при преминаването на врата. За успешно премината врата се считапреминаване на машината с минимум 2 гуми и цялата си дължина.
  9.1.5.Скъсване на лента ( ограничаване на зона / старт / финална клетка )
  9.1.6. Промяна на положението на маркираща / ограничаваща лента между двеколчета ( права линия ) от навигатора / пилота


  9.2.20 точки се отнемат всеки път при
  9.2.1. При боравене с въжето, когато то е под напрежение
  9.2.2. Балансиране, бутане, дърпане на автомобилабез използване на въже / колан с минимална дължина – 3 метра.

  9.2.3.Подаване на сигнал- финал без цялото оборудване да бъде прибрано в автомобила.
  9.2.4. Подаване на сигнал – финал с вдигнати ръце от екипажа преди автомобилада е в пълен покой в цялата финална клетка и напълно закопчани колани начленовете на екипажа.


  9.3. Дисквалифициране от цялото състезание на екипажаследпредупреждение от съдията на етапа при
  9.3.1. Не спортсменско поведение на екипажа
  9.3.2. Не носене на каски

  9.3.3. Неносене на напълно закопчани предпазни колани по време на движение на машината всъстезателен етап.
  9.3.4. Вербални ругатни към съдии , други участници,медии, публика и други
  9.3.5. Не спазване указанията на съдиите

  10. Резултати
  10.1. В състезанието се оповестяват следните резултати
  10.1.1. Резултати от всеки един етап , разделени по класове
  10.1.2. Общи резултати от всеки един състезателен ден разделени по класове
  10.1.3. Генерално класиране разделено на класове
  10.2. Екипажите от 1во до 3то място се награждават посредством генералнотокласиране по класове


  11. Времеизмерване
  11.1 Етало относно актуалният час на състезанието се използва това от компютърана главния времеизмервач.
  11.2. За измерване на времето в състезателните етапи се използватпредоставените от организатора към съдиите измервателни средства.


  12. Контестации
  12.1. Контестации относно класирането се приемат в писмен вид на български езикдо 15 минути след публикуването на резултатите от етапите
  12.2. Контестациите са само и единствено индивидуални за екипажа
  12.3. Подаването на контестация става заедно с плащане на 100 лв.
  12.3.1. Ако контестацията бъде уважена, сумата се връща на екипажа


  Организатора си запазва правото да тълкува еднозначно правилата.
  Последно редактирано от Ясен; 17-05-14, 10:12. Причина: всички женски роднини на таблицата
  Има ли желание-има и начин!

 • #2
  От: Траял Ивански 14-15 Юни 2014

  Браво Коле! Ще ви уважим труда.
  ТЛК-120 Николай Колев
  0898521295

  Коментар


  • #3
   От: Траял Ивански 14-15 Юни 2014

   Браво..... Там сме!
   Когато помагаш на другите, помагаш на себе си.
   Стефан Арзатов

   Коментар


   • #4
    От: Траял Ивански 14-15 Юни 2014

    Твоята дупка след състезанието ще бъде уважена от доста колеги-т.е. имам да си връщам за две,три овъргалвания в калта като организатор.Лично ще ти избера дупка и ще те уважим в нея!
    Записвай мен и Мехата,не знам с кой джип ,ще решим,след като качиш снимки на трасето.
    Чавдар Владимиров
    0887/912075
    Ленд Ровър Диско 1
    Самуад в проект

    Коментар


    • #5
     От: Траял Ивански 14-15 Юни 2014

     Това да го смятам ли за записване?

     Иначе ето малко снимки. Там сме дивяли с бъгитата, голям кеф...

     Натиснете снимката за да я уголемите

Име:Изображение0152 (Medium).jpg
Прегледи:1
Размер:137.5 КБ
ID:5570659Натиснете снимката за да я уголемите

Име:IMG_0740 (Medium).JPG
Прегледи:1
Размер:118.0 КБ
ID:5570660Натиснете снимката за да я уголемите

Име:IMG_0749 (Medium).JPG
Прегледи:1
Размер:73.3 КБ
ID:5570661Натиснете снимката за да я уголемите

Име:Picture 123 (Medium).jpg
Прегледи:1
Размер:119.3 КБ
ID:5570662Натиснете снимката за да я уголемите

Име:SN85780170 (Medium).JPG
Прегледи:1
Размер:84.2 КБ
ID:5570663Натиснете снимката за да я уголемите

Име:SN850022307 (Medium).JPG
Прегледи:1
Размер:97.3 КБ
ID:5570664

     Има и по-ескстремни места, но за тях-като ги наснимам.
     Има ли желание-има и начин!

     Коментар


     • #6
      От: Траял Ивански 14-15 Юни 2014

      Ааа терена го знаем... там ще стане страхотно състезание! Котви забити в глина е тва ще е яко....а ако и дъждец завали ,тогава ще стане еднаааа! Браво Коле обади се ако ти трябвам за нещо!
      driving Offroad .. IPSC shooting and hunting

      Коментар


      • #7
       От: Траял Ивански 14-15 Юни 2014

       Баси, половин час след анонса и вече има двама записани... Ами да откривам листа със записаните, дано да не ми стигне страницата...

       1. Николай Колев-неизвестен-Сузуки Самурай
       2. Чавдар Владимиров-Мехмед Мехмедов-машина неизвестна

       и още:
       3. Георги Донев-Андрей Дамянов-Сузуки Витара,
       4. Ивайло Митев-неизвестен-Митсубиши паджеро,
       5. Данаил Кънчев-неизвестен, Дискавъри.
       6. Матей Георгиев-Данчо-извънземното.
       7. Благой Петров-Даниела Стойчева-Сузуки самурай

       и още
       8. Стоян Францов-Георги Василев-УАЗ
       9. Николай Узунов-Илия Колев-Мерцедес Г
       10. ЕмилКомаровски-Недялко неделчев-Сузуки витара
       11. Недялко Неделчев-Емил Комаровски-УАЗ
       12. Илиян(Разград)-неизвестна машина.

       Айде пак:

       13. Радостин Раднев-неизвестен-сузуки витара
       14. Деян Давидов-неизвестен-Нисан Патрол
       15. Георги ...-неизвестен-Нисан патрол
       16. Емил Георгиев-Бончо Бонев-Сузуки витара
       17. Антон Донев-неизвестен-сузуки витара.
       Последно редактирано от Ясен; 28-05-14, 13:09. Причина: нови участници
       Има ли желание-има и начин!

       Коментар


       • #8
        От: Траял Ивански 14-15 Юни 2014

        Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
        ....а ако и дъждец завали ,тогава ще стане еднаааа!
        Светльо, глината не попива вода, само се стича върху нея. Става тънък и доста хлъзгав пласт, но с дебелина не повече от 1-2 см, отдолу си е суха пръст, и след един-два джипа калчицата се изравя, и минаването става доста лесно.

        Лесно ли, хмм.......
        Има ли желание-има и начин!

        Коментар


        • #9
         От: Траял Ивански 14-15 Юни 2014

         Първоначално публикуван от чаро 4х4 Преглед на мнение
         Твоята дупка след състезанието ще бъде уважена от доста колеги

         ТЛК-120 Николай Колев
         0898521295

         Коментар


         • #10
          От: Траял Ивански 14-15 Юни 2014

          Първоначално публикуван от Кольо Преглед на мнение
          Светльо, глината не попива вода, само се стича върху нея. Става тънък и доста хлъзгав пласт, но с дебелина не повече от 1-2 см, отдолу си е суха пръст, и след един-два джипа калчицата се изравя, и минаването става доста лесно.Лесно ли, хмм.......
          това го написа за да не изплашиш клиентите.....
          driving Offroad .. IPSC shooting and hunting

          Коментар


          • #11
           От: Траял Ивански 14-15 Юни 2014

           Той самия не можа да излезе от първата снимка....
           Нищо не мога,и нищо не знам...

           Коментар


           • #12
            От: Траял Ивански 14-15 Юни 2014

            Първоначално публикуван от чаро 4х4 Преглед на мнение
            Твоята дупка след състезанието ще бъде уважена от доста колеги
            Извинявам се,но за каква дупка става въпрос?

            Коментар


            • #13
             От: Траял Ивански 14-15 Юни 2014

             Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
             това го написа за да не изплашиш клиентите.....
             Не, пробвано е.
             Ама каквото-такова, един летен дъжд само ще направи по-интересна надпреварата.

             А за "моята" дупка не берете грижа, 43 години съм я опазил, та не се страхувам и сега.
             ВИЕ се страхувайте от дупките по трасето
             Има ли желание-има и начин!

             Коментар


             • #14
              От: Траял Ивански 14-15 Юни 2014

              Той Колето има няколко негови дупки...където джипките изчезват като в бермутския триъгълник
              driving Offroad .. IPSC shooting and hunting

              Коментар


              • #15
               От: Траял Ивански 14-15 Юни 2014

               Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
               Той Колето има няколко негови дупки...където джипките изчезват като в бермутския триъгълник
               И полянки и деренца,ама няма река!
               Чавдар Владимиров
               0887/912075
               Ленд Ровър Диско 1
               Самуад в проект

               Коментар

               Активност за темата

               Свий

               В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.

               Най-много потребители онлайн 7,066 в 14:57 на 11-07-20.

               Зареждам...
               X