Обява

Свий
Няма добавени обяви.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ относно Изгубени край Нови пазар 2013

Свий
Темата е затворена.
X
X
 
 • Филтър
 • Час
 • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

 • ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ относно Изгубени край Нови пазар 2013

  Темата ще бъде заключена. Тук само ще публикуваме всичката важна инфмормация, касаеща "Изгубени край Нови пазар" 2013 като правилник, програма, участници, класиране и др. Всички дискусии ще се водят в другата тема.
  ПРАВИЛНИК

  1.Участие: Приключението се провежда с високопроходими автомобили с две оси и маса до 3т, оборудвани с предпазни колани и 2 броя пожарогасители с общ обем минимум 3 литра.
  Право на участие имат всички заплатили таксата за участие, с изключение на употребилите алкохол или упойващи вещества. Употребата на алкохол и упойващи вещества се определя визуално от организаторския екип. До старт се допускат само автомобили отговарящи на изискванията - да имат предпазни колани и здраво закрепено оборудване, както и залепени стартови номера и стикери на спонсорите. Стартовите номера се залепят задължително на вратите на автомобила. Ако същия конструктивно няма врати или са свалени за това състезание, мястото на стартовите номера за тези МПС се определя от Организатора. Всички екипажи задължително трябва да носят каски. Водачите ще могат да имат и помощник(навигатор), който да ги насочва през терена.
  Участието на лица под 18год. става след писменото съгласие на техен родител (настойник).

  2.Ориентиране по GPS в непозната обстановка
  2.1.На всички участници се раздават GPS координати на точки, които трябва да открият.
  2.2.Всички участници започват търсенето едновременно от базовата точка, която ще бъде зададена преди началото на приключението.
  2.3.Всеки екипаж търси зададените точки, като няма определена последователност, нито определено трасе, по което трябва да се премине. Точките ще са номерирани само за удобство на организаторите и за по-лесно търсене на изгубените.
  2.4.Всяка точка ще има характерен белег на място за лесно разпознаване.
  2.5.Участниците, желаещи да участват в състезателния характер, при откриване на съответната точка, задължително снимат характерния белег, заедно с лицето на член от екипажа, при което се присъжда 1 точка.Това е условие да бъде зачетена съответната точка за достигната. При положение че точката е достигната с МПС-то се начисляват 3 точки. За достигната с МПС точка се признава снимка, на която 1 член от екипажа е докоснал едновременно номера на точката и автомобила. На снимката ясно трябва да се виждат лицето на член от екипажа, състезателния номер, залепен на автомобила, както и номера на достигнатата точка. Точки маркирани като трудно достижими ще носят по 10 точки при достигане с МПС и снимка с 1 член от екипажа докоснал едновременно номера на автомобила и характерната точка. За част от автомобила не се счита отворена врата, или въже на лебедка.
  2.6.На снимката членовете на екипажа трябва задължително да бъдат с поставени каски. Снимка на която член от екипажа е без каска няма да бъде зачетена.
  2.7.Края на състезанието е в 17:00 ч. по часовника в секретариата на базовият лагер. Участници пристигнали до един час след крайният участват в оценяването, но след последния пристигнал в контролното време. Класирането на закъснелите е по същите критерии като за финиширалите в редовното време, като закъснелия с най-много точки се класира на мястото последващо най-слабия резултат от финиширалите в редовното време. Тези пристигнали един час след края на приключението не участват в оценяването.
  2.8.Начин на оценяване става по броя на достигнатите точки. При равен брой достигнати точки, предимство има този, който е пристигнал по-рано.


  3. Навигация посредством движение “по азимут”
  3.1.На всички участници се раздава контролен талон с азимут координати на точки, които трябва да открият.
  3.2.Всички участници започват търсенето едновременно от базовата точка, която ще бъде зададена преди началото на приключението.
  3.3.Всеки екип търси зададените точки/азимути/. Точките ще са номерирани по реда, по който трябва да бъдат достигнати.
  3.4.На всяка точка ще има контрола, която ще поставя печат при представяне на контролен талон. Печата установява достигането на точката. Всеки печат носи по 3 точки.
  3.5.Всеки контролен талон има специфична комбинация от печати. Ако екипажа има неправилен печат за контролата си – тя се счита за невалидна и не носи точки на екипажа.
  3.6.След пристигане на старт-финалната точка, екипажите предават контролният си талон на съдията на финал като получават следващ. С новият талон и описаните в него азимут координати екипажите продължават надпреварата. Ако екипажа пристигне след края на приключението, той не получава следващ талон.
  3.7.След предаване и на последният контролен талон, екипажа получава финално време, с което той приключва надпреварата.
  3.8.Края на приключението е в 14:00 ч. Участници пристигнали след този час участват в оценяването, но след последния пристигнал в контролното време.
  3.9.Начин на оценяване - става по броя на валидните печати отбелязани в контролните талони. При равен брой точки, предимство има този, който е пристигнал по-рано. При липса на печати, невалидни печати, талон или нечетлив талон, точки не се присъждат.

  3.10.Крайното класиране се формира от сбора на точките от 2-та дена. При равен брой точки предимство има този, който има по-малък сбор от часовете на пристигане от 1-ви и 2-ри ден. Участници пристигнали след контролното време в един или в два дена се класират след последния участник пристигнал в контролното време и двата дена, независимо от броя на точките.
  3.10.1 При еднакви точки и еднакво време на два екипажа се прилага правилото «Новопазарско преследване»: По един член на екипажа се нареждат на старт и с бягане трябва да стигнат до джипа, да вдигнат колата с крик, да свалят гума по избор, да сложат резервната, да я затегнат и да пуснат джипа на земята. За победител се счита екипажът който първи се върне до съдийската маса. След пускането на автомобила на земята всяко оборудване трябва да бъде прибрано в колата. При наличие на крик, ключ, гайки от джантите или каквото и да било друго оборудване или инструменти-финала не се зачита докато то не бъде прибрано в колата.
  4. При спорни ситуации решението се взема от организаторите, като за изясняване на фактите може да бъдат повикани състезателите, които са заинтересувани. Това става само по решение на организаторите.
  4.1. По време на обработка на резултатите и оформяне на класирането не се допуска участниците да стоят до съдиите.
  4.2. Контестации се приемат в писмен вид с ясно изразено възражение след заплащането на сума равняваща се на три стартови такси.
  Ако контестацията бъде уважена сумата се възстановява на участника.

  5.Задължително оборудване:
  - GPS с възможност за задаване на точки по координати;
  - Добре заредени и надеждни фотоапарати/GSM-и, за желаещите да участват в оценяването;
  - Каски за пилота и навигатора;
  - Здраво Въже/Колан за теглене - 5м.;
  - Задължителното оборудване по ЗДП;
  6.Препоръчително оборудване:
  - Лебедка+корозащитен колан, агресивни гуми, пътечки;

  7.Категорично се забранява:
  - Сеченето и рязането на дървета;
  - Паленето на огън в гората и хвърлянето на неизгасени цигари;
  - Газенето на посевите;
  - Неколегиално поведение - блъскане, умишлено блокиране на пътя, увреждане и премахване на поставените характерни белези и маркери;

  „ИЗГУБЕНИ КРАЙ НОВИ ПАЗАР“
  ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
  До 28.07.2013г. – Предварително записване за участие

  02.08.2013г. - Петък
  • от 18.00ч. до 20.30ч. - Официално записване и преглед на участниците (място-щаба на Организатора в палатковия лагер, местност Станата);
  • след 20.30ч. – кратък брифинг и въпроси как се работи с GPS и навигиране посредством азимути (място-палатковия лагер, местност Станата);


  03.08.2013г. – Събота

  • от 07.30ч. до 09.00ч. - Официално записване и преглед на участниците-за пристигналите в Събота (място-щаба на Организатора на площада пред Община Нови пазар);
  • от 09.00ч. до 09.45ч. - Официално откриване на състезанието на площада пред Община Нови пазар;
  • 10.00ч. – старт – навигация по GPS координати - (място-под боровата горичка, в началото на пътя към Станата);
  • 17.00ч. – финал – навигация по GPS координати - (място-щаба на Организатора в палатковия лагер, местност Станата);
  • от 16.00ч. до 20.00ч – забавни и рекламни игри със състезатели и публика (място-палатковия лагер, местност Станата);
  • след 20.30ч. – обявяване на резултати от първи състезателен ден (място- щаба на Организатора в палатковия лагер, местност Станата);


  04.08.2013г. – Неделя

  • 10.00ч. – старт – навигация по азимут (място-палатковия лагер, местност Станата);
  • 14.30ч. – финал – навигация по азимут (място-палатковия лагер, местност Станата);
  • 15.00ч. – обявяване на резултати (място-щаба на Организатора в палатковия лагер, местност Станата);
  • 15.30ч. – награждаване на победителите (място-палатковия лагер, местност Станата);
  Координати на палатков лагер: N 43 22.495; E 027 14.334; плато Станата, стига се по асфалтов път до мястото;  Координати и контакти на хотели в гр.Нови пазар:

  Къща за гости и бистро Дачев: N 43 20.700; E 027 11.721, тел.0889768043, 0899436188;

  Хотел Европа: N 43 20.952; E 027 11.831, тел.0537/22334, 0877733377;

  Къща за гости Гардения: N 43 20.551; E 027 11.626, тел.0897882502;

  Къща за гости Бяло конче: N 43 20.546; E 027 11.414, тел.0897986400

  Къща за гости Дионисий: N 43 20.....; E 027 11....., тел.0537/22040; 0899834755;

  http://pochivka.bg/t-198-%D1%85%D0%B...B7%D0%B0%D1%80
  Стартовата такса е 40.00 лв. - включва: състезателни права за двата дни, стартови номера и стикери на спонсори на състезанието, фланелки с логото на състезанието. Може да бъде платена както на място, така и по банков път. Банковата сметка е в Пощенска банка(Юробанк България), клон Нови пазар, BG46BPBI79461083972801, на името на Николай Любенов Динков. Моля в основание за плащане пишете име и фамилия на пилота.
  Важна информация: освен купи за първите три екипажа има и осигурена купа за първо в място клас Suzuki
  купата е осигурена от Благой(Banjo);
  Подробности около изискванията за участие в клас Suzuki - тук, по късно;
  Списък участници:
  1. Борислав Борисов - навигатор неизвестен, Васко-румънеца(Нисан Патрол), гр.Русе
  2. Пламен Исаев - Красен Ковачев, Митсубиши Паджеро
  3. Калоян Христов - Бисер Христов, Сузуки Витара
  4. Banjo offroad TEAM, Suzuki SJ413-w (LWB), гр.Варна
  5. Недялко Неделчев - Емил Комаровски, УАЗ, гр.Разград
  6. Николай Кесов - Александър Кесов, Митсубиши, гр.Варна
  7. Николай Колев - Стефан Казаков, Сузуки Самурай, гр.Ямбол
  8. Светльо-скитника - навигатор(неизвестен), Митсубиши Паджеро, гр.Варна
  9. Христо Петров - Андрей Качаунов, Ленд Ровър Дискавъри, гр.Шумен/Разград
  10. Деян Димитров - Димитър Цанев, Митсубиши Паджеро, гр.Русе
  11. Петър Добрев - Николай Николов, с онуй нещо(превод в ефир: разбирай Мерцедес Г) гр.Варна
  12. Братя Диневи, Тойота-Червена, гр.Стара Загора
  13. Свилен Максимов - Пламен Генчев, Jeep Cherokee, гр.Русе, Networx team
  14. Гюнайдин Мурад - Делян Димитров, Jeep Wrangler, гр.Русе, Networx team
  15. Захари Захариев - Атанас Арабаджиев, Jeep Cherokee, гр.Русе, Networx Racing
  16. Тодор Гаргов - Мехмед Мехмедов, Дайхацу Роки-прототип, с.Нова Черна/гр.Кубрат
  17. Дудо - Ивайло, Jeep Cherokee, гр.Опака
  18. Борис Радославов - Венимир Великов, нещо подобно на(пажеро), с.Нова черна
  19. Красимир Николаев - Христомир Илиев, Дайхацу Роки, гр.Русе
  20. Николай Ненов - Цветелин Цанев, Сузуки Витара, гр.Русе
  21. Диян Пенев - навигатор неизвестен, Сузуки Витара, гр.Добрич
  22. Даниел Табаков - навигатор неизвестен, Сузуки Витара, гр.Шумен
  23. Ивелин Стоянов - навигатора още се колебае, Дайхацу Роки, гр.Горна Оряховица
  24. Георги Донев - Йордан Йорданов, Сузуки Витара, гр.Русе/гр.Шумен
  25. Нурбин Османов - Андрей Качаунов, Сузуки Витара, гр.Разград
  26. Георги Георгиев - Живко Бакалов, Нисан Патрол Y60, гр.Варна/гр.Стара Загора
  27. Тихомир Тончев - Иван Калайджиев, Сузуки Франко, гр.Шумен  Списък на желаещите да участват в лекция на тема "Навигиране по пътна книга"
  По предварителна програма лекцията ще се проведе след обявяване на резултатите от първия състезателен ден, като целта и е желаещите да бъдат запознати с карането по пътна книга, за да могат при желание да участват по-уверени в уменията си в предстоящите за този сезон състезания в нашия регион: Добрич - рали Добруджа, Русе - Networx Offroad и 4x4 Шумен - Find your way:

  1. Николай (таргата)
  2. Свилен Максимов (tk3c-pyce)
  3. Благой (banjo) ще записва някого...
  4. Мехмед Мехмедов (meha1971)
  5. Валентин Великов
  6. Деян Димитров
  7. Димитър Цанев
  8. Диян Динев- Гаргата
  9. Иван Жоров
  10. Делян Димитров
  11. Дамян Станков
  12. Андрей Дамянов
  13. tef4o
  14. Ивелин Стоянов
  15. Антон-Сливен
  16. Георги Георгиев

  А ето и класиранията за двата дни по отделно и генерално:
  Прикачени файлове
  Последно редактирано от koko_np; 06-08-13, 14:06. Причина: допълване
  Suzuki Vitara 1.6, 8v, 1998г.
  0899 00 2221 Николай Динков
  skype: kokonp

Активност за темата

Свий

В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.

Най-много потребители онлайн 7,066 в 14:57 на 11-07-20.

Зареждам...
X