Обява

Свий
Няма добавени обяви.

Нова Черна 2016, 2-ри. и 3-ти юли

Свий
X
 
 • Филтър
 • Час
 • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

 • #46
  От: Нова Черна 2016 2-ри и 3-ти юли

  Не мога да пропусна това мероприятие! С джимни или Гега, ще съм там, а бай Илия пийрай мене! Пак ще има шоу!

  Sent from my LG-H961N using Tapatalk
  Последно редактирано от чаро 4х4; 30-05-16, 20:15.
  Сузуки Джимни 1.3 2001 г 82 hp

  0888 20 93 63

  Коментар


  • #47
   От: Нова Черна 2016 2-ри и 3-ти юли

   Важното е че си добре... А за състезанието с каквото мога да помогна само казвай
   Последно редактирано от чаро 4х4; 30-05-16, 20:15.
   Техниката на безопасност е като религия - може и да не вярваш, но по-добре да спазваш ритуалите...
   Калоян Кирилов
   LZ2ZGT

   Коментар


   • #48
    От: Нова Черна 2016 2-ри и 3-ти юли

    Правилник за провеждане на трофи състезание „Нова Черна 2016”

    1. Обща информация

    Чл.1. Участниците в провежданото състезания „Нова Черна 2016" са длъжни да познават настоящите правила.

    Чл.2. Непознаването на правилата не освобождава участниците да изпълняват съответните задължения и да понасят съответните наказания и отговорности.

    Чл.3. Трофи състезанието „Нова Черна 2016” е за автомобили с висока проходимост до 3,5 тона,. Чл.4. Състезанието се провеждат в два класа А1 и А2,където А1 са тежкият клас,т.е. за тях специалните участъци са задължителни, а А2 са любителския клас и не преминават през спец.участъците или т.нар.SS    2. Трасета
    Чл.5. (1) Трасетата са на територията на Република България, като преминават по съществуващи полски и горски почвени пътища, пътеки и места без съществуващ път или подробно обозначени от организаторите екстремни зони.
    (2) Трасетата не са обезопасени и отцепени.
    Чл.6. При движение по републиканската пътна мрежа се спазва Закона за движението по пътищата и правилника за прилагането му.
    Чл.7. (1) Състезателните екипажи преминават предвидените за тях задължителни трасета, описани в пътни книги за всички дни от състезанието.
    (2) Пътната книга е във формат А5, с 5 или 6 реда на страница и описва конкретни ситуации от трасето. В пътната книга са посочени и телефони за връзка с организаторите.
    Чл.8. Състезателните етапи могат да бъдат:
    · Специален етап (SS): Движение за време по пътна книга и (или) ленти по смисъла на Чл.6.(1)
    · Свързващ етап (LS): Движение по пътна книга, като екипажите трябва да преминат етапа в рамките на определено от организатора контролно време.

    Чл.9. Обявяването на трасета, часови графици, класирания, става единствено по следните начини:
    · пътна книга (road book);
    · инструктаж на състезателите (брифинг);
    · официален бюлетин на организатора (информационно табло в бивака);

    Чл.10. Трасетата за всички класове могат да бъдат с дължина не по-малко от 40 км и не повече от 120 км общо за цялото състезание.
    Чл.11. Задължително е преминаването на точно определен маршрут, описан в пътна книга, трасета, маркирани с колчета и/или лентова маркировка, зададени GPS точки и други. Трасето в свързващите етапи се счита за част от състезанието и не спазването на описаният маршрут в пътната книга довежда до наказание .
    Чл.12. При преминаване през участък определен с азимут, отклонението от точка начало на азимута, до точка край на азимута не се отчита.

    3. Условия за участие

    Чл.13. Състезанието е двудневно и размерът на таксите е:
    · 100 лв. - платени 20 дни преди съответното състезание;
    · 120 лв. - платени 10 дни преди състезанието;
    · 150 лв. - платени на място.

    Чл.14. (1) Право на участие в екипажите имат всички дееспособни пълнолетни лица.
    (2) Пилотите трябва да имат валидно свидетелство за управление на МПС за съответната категория.
    (3) Навигатори, които нямат свидетелство за управление на МПС нямат право да управляват състезателния автомобил.
    Чл.15. До старт се допускат автомобили с висока проходимост до 3,5 тона, преминали проверка при Административните и Технически комисии на отделните състезания.
    Чл.16.(1) Автомобилите преминали успешно Административен преглед получават стартови номера и рекламни стикери на спонсорите.
    (2) Техническата комисия проверява за задължително/забранено оборудване, стартови номера, рекламни стикери, годност на автомобила да премине трасетата. Техническата комисия проверява автомобила само след извършена проверка от Административна комисия.
    Чл.17. (1) Преди Техническия преглед състезателите са длъжни да поставят стартовите номера и рекламните стикери на спонсорите.
    (2) Всички стартови номера от други състезания задължително трябва да бъдат отстранени или закрити.
    Чл.18. Екипажът и състезателният автомобил могат да бъдат проверявани по всяко време на състезанието по настоящия правилник без предупреждение.
    Чл.19. Не се допускат до участие автомобили, които са в състояние, правещи ги опасни за движение.
    Чл.20. Един заявен автомобил може да бъде заменен с друг в същия клас, но най-късно до Административния преглед. Същото се отнася и за член от екипажа.
    Чл.21. Екипажите се състезават с един автомобил за всички състезателни дни.
    Чл.22. Не се допускат до старта участници видимо употребили алкохол или други упойващи вещества.
    Чл.23. (1) Редът на стартиране при първият старт ще се определи с жребий 30мин.преди обявения час за старт(2) Следващият състезателен ден се стартира съгласно временно класиране от предходният ден във възходящ ред.
    (3) При подаване на контестация и при техническа невъзможност за бързо решение на казуса поради наближаващ старт – стартовата решетка е въз основа на предварителното класиране с нанесените наказания.
    Чл.24. (1) Всеки екипаж е задължен да стартира в точния час и да спазва реда на стартиране.
    (2) Разрешава се стартиране само при пълен състав на екипажа.
    (3) При закъснение за старт времето на екипажа започва да тече, а той стартира по преценка на съдията.
    (4) Екипажът може да стартира не по-късно от 30 мин. след последният стартиращ екипаж.
    Чл.25. (1) Преди старта всеки екипаж получава Контролен карнет.
    (2) Екипажът е изцяло отговорен за съхранението на контролния си карнет по време на състезанието.
    (3) Екипажът е длъжен да представя Контролния си карнет на отговорните съдии и да следи за правилното вписване на времена и контроли.
    Чл.26. (1) На определени точки от пътните книги в трасетата организатора разполага контроли (CP).
    (2) Контролите могат да бъдат:
    · Часови контроли
    · Транзитни физически контроли (PCP)- заверяват контролният карнет.
    · Виртуални транзитни контроли (VCP) – преминаването се отчита чрез технически средства.

    (3) Наличието на виртуални транзитни контроли се обявява на брифинга преди състезателният ден. Задължително е те да бъдат описани в пътните книги.
    Чл.27. Организаторът може да промени мястото на финала при черезвичайни условия. Тогава финалът трябва да е на физическа контролна точка и не трябва да има екипажи движещи се по трасето след тази физическа контролна точка.
    Чл.28. GPS координатите ще бъдат представяни в следният формат: hddd°mm.mmm’.
    Чл.29. По време на цялото състезание участниците са длъжни да спазват указанията на организаторите и съдиите по трасето.
    Чл.30. В случай, че даден екипаж се откаже от състезанието, то той е длъжен да информира организаторите за това при първа възможност.
    Чл.31. Неподвижен или аварирал автомобил в състезателното трасе трябва да бъде отстранен от екипажа незабавно за да не пречи на преминаването на останалите участници в състезанието.

    4. Оборудване
    Чл.32.(1) Задължително оборудване на всички състезателни автомобили слас А1
    Адекватна здрава клетка!: предпазни колани и каски (автомобилни или мотоциклетни по стандарт) за екипажа. Коланите не трябва да са протрити, скъсани или повредени по никакъв начин;
    · специален нож за рязане на колани;
    · GPS който записва Garmin съвместим трак, минимум 5000 точки с USB-порт;
    · изправна адекватна лебедка;
    · успокоител за въжето на лебедката. Успокоителят може да бъде стелка/гума навита на руло, специална тежест за лебедки, торбичка с пясък и т.н. Успокоителят трябва да е ясно видим и разпознаваем ;
    · аптечка;
    · пожарогасител/и (мин. 2кг.);
    · колани за теглене – 2бр. ( къс и дълъг);
    · резервна гума;
    · крик;
    · светлинна и сигнална уредба (изправни светлини, мигачи и клаксон);
    · подходящи за трасетата агресивни гуми;
    · „твърдо” закрепени и обезопасени резервоари за гориво;
    ·
    (2) Задължително допълнително оборудване на състезателните автомобили в класА2
    · Всички изисквания за А1 без задължителна клетка и лебедка.
    · Лебедката за това състезание е силно пожелателна!!!
    · Може да се наложи да карате екипно джип с лебедка и такъв без такава.В гората има на места дълбоки коловози,непреминаваеми без лебедка и агресивни гуми.


    (3) Препоръчително допълнително оборудване за двата класа:
    компас;
    · устройство за измерване на дистанции – трип компютър;
    · земна котва;
    · крик тип Hi-Lift;
    · пътеки;
    · резервни части;
    · храна и вода за 24 часа престой в гората;
    · полеви вилица, лъжица, канче за всеки член от екипажа;
    · 2бр. тоалетна хартия;
    · торби за боклук;

    (4) Препоръчително допълнително оборудване за клас А2:
    Лебедка –изправна и задължително успокоител за въжето и. Предпазна клетка хваната на 6 точки;
    · спортни колани поне три-точкови Y- колани;
    · спортни седалки;

    Чл.33. В състезателните автомобили не може да се транспортират туби с гориво.
    Чл.34. Всички предмети в купето трябва да бъдат твърдо закрепени.

    5 . Начин на оценяване, класиране
    Чл.35. Максималното време за етапа/етапите се определя от организатора и е вписано в пътната книга/карнет. То е еднакво за всеки един екипаж от даденият клас. След изтичането му, за екипажа се счита, че етапът е затворен и последващи контролни точки няма да се зачитат.
    (2) Спиране на време може да има само в специален етап при маркирано трасе с ленти (екстрем), по решение на полевия съдия и само, ако няма свободен коридор за преминаване. Ако екипажът се повика от полевия съдия, той трябва да влезе в маркираното трасе (екстрем) и времето му се рестартира.
    Чл.35. Нефиниширал (DNF) - статус, който екипажът получава, ако се е отказал или не е финиширал в максималното време за етапа, но е успял да премине през минимум 1 контролна точка.
    Чл.36. Нестартирал (DNS) - статус, който екипажа получава, ако не е стартирал в етапа.
    Чл.37.(1) Сборът от измереното време за преминаване по маршрута на етапа и наложените наказания е общото време на екипажа и определя класирането за съответния етап. Критерий за класиране е най-малкото общо време. Сборът от общите времена за двата състезателни дни определят генералното класирането за цялото състезание.
    (2) Ще има индивидуални класирания по класове:
    Чл.38.(1) Наказания.
    Изразяват се в наказателни минути, които се прибавят към времето за преминаване на етапите.
    (2) Наказания при движение по трасето:
    · непреминаване през физическа контролна точка – 120 минути. Физическата контрола се удостоверява с печат в Контролния карнет;
    · при движение по ленти и излизане на автомобила с 4-те колела извън обозначеното трасе – 120 мин; Движението по ленти е свързано с физическа контролна точка на изхода, наказанието се изразява в незаверяване на Контролния карнет;
    · всяко заобикаляне или съкращаване на определения маршрут с цел облагодетелстване се наказва с 120 мин; Това важи и при каране по ленти;
    · непреминаване през виртуална контролна точка – 30 минути. Виртуалната контрола се удостоверява с технически средства. За да се зачете виртуална контрола, автомобилът трябва да е преминал на не повече от 50 м. от нея;
    · влизането в зоната на физическа контрола или финал от грешна посока се наказва с 120мин;
    · Наказанието за DNS е 2 пъти максималното време за етапа.
    · Финиширал екипаж не може да има време плюс наказания по-големи от времето на DNS. Ако времето е по-голямо от наказанието за DNS, то екипажа получава наказание за DNS.
    · Наказанието за DNF e максималното време за етапа, плюс всички останали наказания за контроли ( физическа или виртуална контролна точка ). Ако времето получено като наказание за DNF е по-голямо от наказанието за DNS, то екипажа получава наказание за DNS.
    · непредаване на GPS приемник и Контролен карнет до 10 минути от финиширането на екипажа – 180 минути;
    · липса на част от трак от GPS-a се наказва с 120мин;


    (3) Наказания за STOP и скорост:
    · не спиране на знак “STOP” от пътната книга – 15 минути за всеки, измерва се посредством технически средства;
    · не спазване ограниченията на скоростта. Наказанието е 1 минута за всеки километър превишение до 10км/час и по 5 минути за всеки километър превишение над 10км/час на средната скорост за определения участък;
    · При 3 наказания за скорост/“STOP“ в един и същи етап – екипажа се дисквалифицира от състезанието!

    Ограниченията за скорост ще се контролират чрез GPS приемниците на участниците или сателитни такива предоставени от организаторите.
    (4) Наказания за неспортсменско поведение:
    · връзване на стоманено въже за дърво (неизползване на предпазен колан) – 60 минути.
    · липса на успокоител на въжето – 60 минути.
    · балансиране на автомобила, като навигатора е стъпил (качил) от външната страна – 60 минути. Балансирането (осигуряването) на автомобила при наклони става само с предпазен колан с дължина над 3 метра.
    · натискане, ритане, държане или друго боравене с въжето на лебедката, когато то е опънато и „под напрежение” – 60 минути.
    · при помощ от публиката екипажът се наказва с 120 мин.

    Чл.39. Екипажите са отговорни за изправността на GPS приемниците си, както и за записаните тракове (следи).

    6. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
    Чл.40. (1) Санкцията дисквалификация се налага при неспортсментско поведение, безотговорно (лудо) каране в бивака, в населени места или по време на свързващите етапи. Състезателите са отговорни за действията на обслужващите и съпровождащите ги лица, като могат да бъдат дисквалифицирани в случай, че тези лица проявят безотговорно, хулиганско поведение, преминат без разрешение маршрута по трасето или при безразсъдно каране в бивака.
    (2) Участникът може да бъде дисквалифициран при
    · манипулация на контролния карнет;
    · манипулация на автомобила след техническия преглед, т.е. промени, които не отговарят на задължителното оборудване;
    · грубо, небрежно или преднамерено застрашаване на други лица;
    · не оказана първа помощ;
    · при навлизането на асистентски автомобили в трасето по време на състезание
    · шофиране без задължителните предпазни средства (каска, предпазен колан)
    · движение през обработваеми площи (ниви, градини и др.) Дисквалификацията важи и когато има движение по азимут!
    · при три наказания за скорост/“STOP“ в един и същи етап
    · при управление на автомобила от навигатор без свидетелство за управление на МПС


    7. Ползване на асистенция и чужда помощ
    Чл.41.(1) Всички превозни средства на личната асистенция и нейния екип се подчиняват на общия регламент.
    (2) Репатриране/изтегляне на дефектирали автомобили от страна на личната асистенция в специалните секции се извършва след затваряне на състезателния етап или след изрично разрешение от ОРГАНИЗАТОРА. Екипажът получава наказание DNF.
    (3) Техническа асистенция, ремонт или помощ в трасето се допуска само от състезатели, участници в състезанието, редовно стартирали състезателния етап и все още не финиширали.
    (4) Асистенцията от сервизните екипи може да се извършва само на упоменатите от организатора места.
    Чл.42. Нерегламентираното ползване на асистенция води до дисквалификация на екипажа.
    Чл.43. (1) Екипажите имат в пътната книга на гърба символи «ОК» със зелен цвят и «SOS» с червен цвят.
    (2) В случай на авария по трасето, ако няма пострадали и няма нужда от помощ, екипажа закрепва знак "ОК" на видимо място по автомобила, по възможност така, че да се вижда от останалите преминаващи екипажи .
    (3) В случай на авария по трасето с пострадали, нуждаещи се от медицинска помощ, трябва да бъде показан знак "SOS" на следващите екипажи. След оказване на помощ се поставя зеления знак "ОК".
    Чл.44. Екипаж, срещнал претърпял авария автомобил, задължително, в случай че му е показан знак SOS, спира и предприема мерки за оказване на помощ. Предприема мерки да предаде информация за аварията на официалните лица от състезанието. При необходимост дочаква медицинската помощ. Помага в оказване на първа помощ.

    8. Контестации
    Чл. 45.(1) Право на контестация имат само официално регистрирани участници в състезанието. Контестациите се подават в организационният щаб след приключване на текущият етап, но не по-късно от 1 (един) час след обявяване на предварителното класиране, с включените в него наказания на екипажите за същият етап.
    (2) Ако организаторът не обяви предварително класиране, с включените в него наказания за текущия етап, до 22:00 на същият ден, то Организаторът е задължен, 1 час преди старта на следващият етап да обяви предварително класиране, с включените в него наказания.
    (3) Таксата за подаване на контестация възлиза на 150 лв. и се внася в брой заедно с контестацията.
    (4) Контестациите могат да бъдат само индивидуални.
    (5) В случай, че контестацията е основателна, таксата се връща.
    (6) Организаторите вземат решение по контестацията след изслушване на обвиняващата и обвинената страна. Допуска се доказателствен материал към контестацията (записи от видео регистратори, он-борд камери) от състезателни екипажи за установяване на нарушения.
    (7) Контестация срещу решение на организатора на мероприятието не може да бъде подадена.
    (8 ) Контестации внесени не навреме и/или без такса не се приемат и разглеждат.
    (9) Начинът на стартиране на екипажите при техническа невъзможност за бързо решение на конкретна контестацията се регулира от Чл.25.(3)

    Чл.46. Организаторите нямат право да бъдат част от екипажи, които участват в домакинското им състезание. Това не се отнася за техните автомобили, които могат да се ползват от други лица.

    10. Заключителни разпоредби
    Чл.47. Компетентните лица, които вземат решения при случаи непредвидени в този правилник са съдиите (спортните комисари/съдии) на всяко едно конкретно състезание.
    Последно редактирано от чаро 4х4; 30-05-16, 20:16.
    Чавдар Владимиров
    0887/912075
    Ленд Ровър Диско 1
    Самуад в проект

    Коментар


    • #49
     От: Нова Черна 2016 2-ри и 3-ти юли

     Днес преминахме по-голямата част от трасето за първият ден.Досега е около 40км,като със сигурност общата дължина ще бъде около 55-65км.
     Огромната част от трасето ще бъдат гори.Но в горите има дълбоки коловози,дълбоки локви и много тесни просеки/Днес се сбогувах и с двете си огледала.Може и да не мога да карам,но е факт./
     Есктремите още не сме ги доуточнили,но няма да има вода над 60-70см. гарантирано.Е ако някой е голям майстор нищо не му пречи да влезе и в по-дълбокото.
     И двата дена ще се кара по пътна книга,като вторият ден трасето ще бъде по-късо и ще завършва по ленти за кеф на публиката.
     И понеже обещах вече може да пускате заявки за участие тук в темата.
     Таксите може да изпращате до "Еконт",гр.Тутракан на името на Чавдар Владимиров,като не пропускате да впишете за кой екипаж е таксата/името на пилота и навигатора/.Може да платите и на Атанас Арабаджиев , но в гр.Русе
     Наско днес "метна "около 15-20 лебедки,ама и това е част от играта.Дори има и клипчета,но кога ще ги качи само той си знае.
     Последно редактирано от чаро 4х4; 30-05-16, 20:17.
     Чавдар Владимиров
     0887/912075
     Ленд Ровър Диско 1
     Самуад в проект

     Коментар


     • #50
      От: Нова Черна 2016 2-ри и 3-ти юли

      Такаа......започна се. Чаро, ви запозна с Правилника и в общи линии с подготовката на трасетата. За да не се обърквате с различни правилници през годината, основните точки сме ги взаимствали от Правилника за Трофи шампионата, като сме го адаптирали към условията и изискванията на състезанието в Нова Черна.
      Тайничко се надявах, че след Варна 2016 ще си почина малко откъм лебедки, ама не ми било писано. Понеже имахме ясна визия относно посоката и преминаването на самото трасе, си карахме лежерно около три чАса, навивайки добър километраж. Надвечер тъкмо се бяхме отпуснали и доволни от свършената работа, внезапно на едни леко затревени и неизползвани отдавна горски пътчета дойде изненадата. И като се започна с едни лебедки, та чак до тъмно. Целия съм в коприва и тръни. Та, се наложи цяла вечер, едни самодиви да ми ги вадят. Ще се опитам със снимки и клипчета да ви пресъздам днешната атмосфера в джипа и около него.
      Ето, тук от този камък ще е старта първия ден:
      Натиснете снимката за да я уголемите

Име:IMG_20160515_135852.jpg
Прегледи:1
Размер:192.6 КБ
ID:5715305
      И, понеже,не може състезанието в Нова Черна да е съвсем без вода, ето ви едни лееко заблатени полянки:
      Натиснете снимката за да я уголемите

Име:IMG_20160515_135626.jpg
Прегледи:1
Размер:118.6 КБ
ID:5715306
      Натиснете снимката за да я уголемите

Име:IMG_20160515_135551.jpg
Прегледи:1
Размер:157.2 КБ
ID:5715307
      Това е едно изкачване в гората без път, непосредствено след старта, където оставихме първото огледало:
      Натиснете снимката за да я уголемите

Име:IMG_20160515_144331.jpg
Прегледи:1
Размер:190.4 КБ
ID:5715308
      А от тук започва лебедкаджииския етап:
      Натиснете снимката за да я уголемите

Име:IMG_20160515_182845.jpg
Прегледи:1
Размер:197.2 КБ
ID:5715309
      Ясно се вижда дългата и дълбока следа от третото краче между коловозите:
      Натиснете снимката за да я уголемите

Име:IMG_20160515_184220.jpg
Прегледи:1
Размер:134.9 КБ
ID:5715310
      Натиснете снимката за да я уголемите

Име:IMG_20160515_184624.jpg
Прегледи:1
Размер:204.8 КБ
ID:5715311
      В момента се обработват и клипчетата. По късно днес ще видите и тях.
      Последно редактирано от чаро 4х4; 30-05-16, 20:17.
      Jeep Grand Cherokee WJ 2.7crd
      Kia Sportage 2.0td
      SSang Yong Kyron 2.0xdi

      Коментар


      • #51
       От: Нова Черна 2016 2-ри и 3-ти юли

       Това е лекото изкачване в началото през горичката:

       А, тук сме на един друг път в една друга горичка:

       И малко от етапа с лебедките:

       Последно редактирано от чаро 4х4; 30-05-16, 20:18.
       Jeep Grand Cherokee WJ 2.7crd
       Kia Sportage 2.0td
       SSang Yong Kyron 2.0xdi

       Коментар


       • #52
        От: Нова Черна 2016 2-ри и 3-ти юли

        Ами като сте тръгнали с гуми за мъгла ще страдате много. Защо не каза да ти дам бутонките?
        Последно редактирано от чаро 4х4; 30-05-16, 20:18.
        ДИМИТЪР ВЪЛЕВ- ЧИЧО МИТКО /ОРИГИНАЛЪТ/
        ЛАНДРОВЪР ДИСКАВЪРИ-1
        0896 846 246

        Коментар


        • #53
         От: Нова Черна 2016 2-ри и 3-ти юли

         Първоначално публикуван от ДСВ Преглед на мнение
         Ами като сте тръгнали с гуми за мъгла ще страдате много. Защо не каза да ти дам бутонките?
         Можеше,ама трябва с джипа да ми ги дадеш.Къде щях да ги събера без лифт?-само в багажника и то при сгънати седалки.
         Как стои въпроса с огледалата?Аз съм на минус две и страничен мигач,а ти?
         Последно редактирано от чаро 4х4; 30-05-16, 20:19.
         Чавдар Владимиров
         0887/912075
         Ленд Ровър Диско 1
         Самуад в проект

         Коментар


         • #54
          От: Нова Черна 2016 2-ри и 3-ти юли

          Ако трябва помощ звънкай,АТВ-то няма огледала,а лебетка почти не се налага да ползвам.На това отгоре има място и за теб
          Последно редактирано от чаро 4х4; 30-05-16, 20:20.

          Коментар


          • #55
           От: Нова Черна 2016 2-ри и 3-ти юли

           Първоначално публикуван от чаро 4х4 Преглед на мнение
           Можеше,ама трябва с джипа да ми ги дадеш.Къде щях да ги събера без лифт?-само в багажника и то при сгънати седалки.
           Как стои въпроса с огледалата?Аз съм на минус две и страничен мигач,а ти?
           Нали каза, че при Свилен има някакво Диско. Питай го дали не е донор за някой проект. Иначе и аз от Обзор съм минус едно но три видии правят чудеса.
           Последно редактирано от чаро 4х4; 30-05-16, 20:20.
           ДИМИТЪР ВЪЛЕВ- ЧИЧО МИТКО /ОРИГИНАЛЪТ/
           ЛАНДРОВЪР ДИСКАВЪРИ-1
           0896 846 246

           Коментар


           • #56
            От: Нова Черна 2016 2-ри и 3-ти юли

            Чаро,извинявай,че ти се меся,но не би ли трябвало да смениш датите в заглавието.
            Последно редактирано от чаро 4х4; 30-05-16, 20:20.

            Коментар


            • #57
             От: Нова Черна 2016 2-ри и 3-ти юли

             Здравейте!
             Вчера ходих до горското да уточним маршрута и да получим разрешение за преминаване в горите.Имаше малко опъване от тяхна страна,но се разбрахме.Просто хората не знаят за какво става дума и като чуят "Джипове" си мислят само за съборени дървета,разорани дивечови ниви,направа на големи коловози и т.н.До известна степен успях да ги успокоя,да им обясня,че не сме такива лоши хора и в крайна сметка ще получим разрешение.Но за да го получим ще помоля тези,които са сигурни,че ще участват да се запишат,т.е. пилот навигатор,клас,машина,за да мога да представя списък и да получим разрешително за преминаване на всеки джип.Мисля,че ще се получи добро състезание и ще опровергаем негативизма,насаден в съзнанието на горските към нашето хоби.
             Последно редактирано от чаро 4х4; 30-05-16, 20:22.
             Чавдар Владимиров
             0887/912075
             Ленд Ровър Диско 1
             Самуад в проект

             Коментар


             • #58
              От: Нова Черна 2016 2-ри и 3-ти юли

              Първоначално публикуван от чаро 4х4 Преглед на мнение
              Здравейте!
              Вчера ходих до горското да уточним маршрута и да получим разрешение за преминаване в горите.Имаше малко опъване от тяхна страна,но се разбрахме.Просто хората не знаят за какво става дума и като чуят "Джипове" си мислят само за съборени дървета,разорани дивечови ниви,направа на големи коловози и т.н.До известна степен успях да ги успокоя,да им обясня,че не сме такива лоши хора и в крайна сметка ще получим разрешение.Но за да го получим ще помоля тези,които са сигурни,че ще участват да се запишат,т.е. пилот навигатор,клас,машина,за да мога да представя списък и да получим разрешително за преминаване на всеки джип.Мисля,че ще се получи добро състезание и ще опровергаем негативизма,насаден в съзнанието на горските към нашето хоби.
              Борис Борисов -Венимир Великов А1
              Последно редактирано от чаро 4х4; 30-05-16, 20:21.

              Коментар


              • #59
               От: Нова Черна 2016 2-ри и 3-ти юли

               Чаро, за АТВ-тата малко повече инфо да пуснеш.
               Започнал съм вече темата : http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=210286 можеш да допълваш.
               Ще се чуем за малко детайли.
               Последно редактирано от чаро 4х4; 30-05-16, 20:23.
               ЕМО КОМАРОВСКИ 353 YAMAHA RAPTOR 700 SE
               [SIGPIC][/SIGPIC]

               Коментар


               • #60
                От: Нова Черна 2016, 2-ри. и 3-ти юли

                Живот и здраве непременно ще присъствам.Изпускали се такова приключение.
                Нека силата да бъде с нас!
                Suzuki Grand Vitara XL7
                0882 699 100

                Коментар

                Активност за темата

                Свий

                В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.

                Най-много потребители онлайн 4,385 в 21:28 на 18-02-20.

                Зареждам...
                X