Обява

Свий
Няма добавени обяви.

Лазарово 2012-информация, правилници, участници

Свий
X
 
 • Филтър
 • Час
 • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

 • Лазарово 2012-информация, правилници, участници

  Правилник
  за провеждане на състезание по офроуд
  „Лазарово 4х4 Екстрийм”
  клас Хоби
  12-13 май 2012  1.Участие:
  Състезанието е между високопроходими автомобили с две оси и маса до 3т, оборудвани с предпазни колани и пожарогасител.
  Състезанието се провежда по затворено трасе с препятствия и екстремни зони.
  Право на участие имат всички заплатили таксата за участие, с изключение на употребилите алкохол или упойващи вещества. Употребата на алкохол се определя чрез вземане на алкохолна проба на старта. Употребата на упойващи вещества се определя визуално от съдиите на старта. Ако у съдията възникне съмнение за употреба на упойващи вещества състезателят ще бъде проверен с полеви тест. До старт се допускат само автомобили отговарящи на изискванията- да имат предпазни колани и здраво закрепено оборудване, както и залепени номера и стикери на спонсорите. Всички екипажи задължително трябва да носят каски. Състезателите нямат право да ползват веригиили автомобилите да са оборудвани с тракове.Автомобилите трябва да са с гуми с максимален диаметър 85см. измерен по хоризонталния диаметър. Водачите ще могат да имат и помощник(навигатор), който да ги насочва през терена.
  Участието на лица под 18год. Става след писменото съгласие на техен родител( настойник).


  2.Начин на оценяване на екипажите:
  Участниците теглят томбола със стартови номера и стартират по реда на номерата.
  Екипажите стартират с еднакъв брой точки. По време на преминаването на трасето за всяка грешка съдиите отнемат контролни точки. По желание на състезателите те могат да преминат през екстремните зони, което им носи допълнителни точки. Състезателите могат да ползват лебедки, крикове, пътеки и т.н., но те трябва да са част от оборудването на автомобила( да са преминали стартовата и финалната линия с него). Не се допуска внасянето на помощни средства отвън. Не се допуска използването на пътеки с дължина над 1,5м. Не се допуска ползването на вериги, както и участието на автомобили с тракове. Навигаторът има право да се движи пеша по трасето и да помага на пилота. Пилотът и навигаторът трябва да пресекат стартовата и финалната линия седнали вътре в автомобила със сложени каски и със закопчани предпазни колани. Членовете на екипажа нямат право да свалят каските си по време на цялото преминаване по трасето, с изключение на преминаването на(над) водни препятствия.

  Класирането на екипажите е по броя на контролните точки с, които всеки екипаж е пресякъл финалната линия.

  На екипажите се засича и контролно време. При просрочване на контролното време полевият съдия изважда автомобила от трасето и се пресмятат спечелените и загубени точки от екипажа.
  Точки се прибавят за:
  Преминаване на стартовата линия 300т.
  Преминаване на финалната линия 300т.
  Преминаване през екстремна зона 100т.
  Ползване на собствена опорна точка(котва) при теглене 10т.

  Точки се отнемат за:
  „Необявена” помощ от публиката 120т.
  Ползване на асистиращата машина(1) 60т.
  „Обявена” помощ от публиката 60т.
  Сваляне на каска 60т.
  Използване на лебедка без успокоител на въжето 60т.
  Балансиране на джипа без колан(въже) 60т.
  Движение в машината с незакопчан колан 60т.
  Излизане на машината с две колела едновременно(7) 60т.
  Ползване на лебедка(1) 35т.
  Ползване на стълба( пътека, трупче, подпора) (2) 20т.
  Ползване на крик( джек) (3) 15т.
  Съборено колче(4) 10т.
  Настъпване(скъсване) на лента(5)
  Време за преминаване на цялото трасе(6) 6т/мин
  1т/10сек

  Легенда:
  (1) За всеки цикъл „закачване-теглене-откачване” на куката
  (2) За всеки цикъл „поставяне-преминаване-вдигане” на стълбата
  (3) За всеки цикъл „поставяне-вдигане-спускане до земята” на крика
  (4) За „съборено” се счита колче, което лежи изцяло на земята.
  (5) За всяко колело настъпило лентата
  (6) Времето за преминаване на трасето ще се закръглява до 10 секунди по математическото правило( напр. 15’24” се закръглява на 15мин и 20 сек, а 15’25” се закръглява на 15мин и 30 сек)
  (7) Излизане на две колела едновременно изцяло извън трасето(извън лентата или, ако тя е скъсана или разтегната- спрямо мислената права между две колчета).

  Разрешава се ползването на земекопни инструменти( кирки и лопати), но само ако не се поврежда (променя) съответното препятствие.
  Навигаторът може да балансира джипа в движение само посредством колан(въже) завързан за него. Балансирането в движение чрез стъпването на степенки, висенето от врати и прозорци се наказва.


  3.Ползване на асистенция.
  3.1. Асистираща машина.Екипажите могат да ползват асистираща(и) машина(и), който ще бъде(ат) осигурен(и) от организатора.Не се допуска ползване на асистенция от друга машина извън предварително определените. Асистиращите машини могат да бъдат ползвани и за опорни точки при самоизвличане с лебедка.
  3.2. Помощ от публиката.
  Помощ от публиката се ползва само за изправяне на обърнати джипове. Оказване на помощ от публиката се извършва след изрично обявяване на желание от страна на екипажа към най-близкия полеви съдия и под неговото ръководство. При ползване на помощ от публиката се отнемат 60т( ползване на асистираща машина).. Ако се ползва необявена помощ от публиката или помощ за друго освен за изправяне на джип(бутане, ремонт и пр.) екипажа се наказва с отнемане на 120т  4. Дисквалификация при:
  -Излизане на автомобила извън трасето с три колела едновременно(гумите да излязат изцяло извън лентата).

  -Ползване на оборудване внесено отвън.
  -Промяна на препятствията чрез използване на земекопни инструменти и рязане на дървета.
  -Пресичане на стартовата и финалната линия без навигатора вътре в автомобила, без каски, с незакопчани колани, или с липсващо оборудване, с което автомобила е стартирал.
  -Грубо неспазване на правилата и непристойно поведение- по решение на главния съдия.
  5.Класиране:
  Класиранетосе извършва след сумиране на точките получени от екипажите при преминаване на трасето. Подреждането е по низходящ ред на точките. Ако два екипажа спорят за призовите места( от първо до трето) и имат равен брой точки се измерва диаметъра на гумите на двете машини. Предимство в класирането получава екипажът състезавал се с гуми с по-малък диаметър.

  Правилник-Хоби 201.doc
  Последно редактирано от Георги Василев; 03-05-12, 10:36.
  Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.

 • #2
  От: Лазарово 2012-информация, правилници, участници

  Правилник
  за провеждане на състезание по офроуд
  „Лазарово 4х4 Екстрийм”
  12-13 май 2012
  Клас „Експерт”  1.Участие:
  Състезанието е между високопроходими автомобили с две оси и маса до 3т, оборудвани с предпазна клетка, предпазни колани и пожарогасител.
  Състезанието се провежда по отворено трасе разделено на зони с препятствия.
  Право на участие имат всички заплатили таксата за участие, с изключение на видимо употребилите алкохол или упойващи вещества. За целта преди старта на всяка зона всички участници задължително преминават през проба за алкохол в дъха. Употребата на упойващи вещества се определя визуално от съдиите. Ако у съдията възникне съмнение за употреба на упойващи вещества състезателят ще бъде проверен с полеви тест. До старт се допускат само автомобили отговарящи на изискванията- да имат предпазна клетка, колани и здраво закрепено оборудване, както и залепени номера и стикери на спонсорите. Всички екипажи задължително трябва да носят каски. Състезателите нямат право да ползват вериги или автомобилите да са оборудвани с тракове. Водачите ще могат да имат и помощник(навигатор), който да ги насочва през зоните.
  Участието на лица под 18год. Става след писменото съгласие на техен родител( настойник).

  2.Начин на оценяване на екипажите:
  Трасето е отворено и се състои от отделни зони. Зоните се отварят и се затварят по няколко едновременно, като преминаването през тях е в свободен ред. За всяка зона отговарят полеви съдии. Всяка зона има четири вида врати, които носят различен брой точки. Преминаването през всяка от тях носи точки на екипажа. Вътре в зоната може да се заобикалят врати. Преминаването на входната врата е задължително. По време на преминаването на всяка зона, за всяка грешка съдията отнема контролни точки. Състезателите могат да ползват лебедки, крикове, пътеки и т.н., но те трябва да са част от оборудването на автомобила( да са преминали входната врата на зоната вътре в автомобила). Не се допуска внасянето на помощни средства отвън. Не се допуска използването на пътеки с дължина над 1,5м. Навигаторът има право да се движи пеша по трасето и да помага на пилота. При движение на автомобила през зоната хората седнали вътре трябва да са със закопчани предпазни колани и поставени каски. Навигаторът извън автомобила също трябва да е с поставена каска. Движението между зоните и в района около тях става със скорост не по-висока от 20км/ч.
  Класирането на екипажите е по сбора на контролните точки с, които всеки екипаж е преминал зоните.


  Във всяка зона на екипажите се засича времето за преминаване, както и контролно време. При просрочване на контролното време полевият съдия изважда автомобила от зоната и изчислява натрупаните до момента точки.


  Точки се прибавят за:
  Преминаване на целия джип през контролна врата
  Синя врата 50т.
  Зелена врата 100т.
  Червена врата 200т.
  Черна врата 400т.
  Контролна врата премината на лебедка носи наполовина точки от обичайното.(
  Влизане първи в зона 50т.
  Влизане втори в зона 25т.
  Използване на собствена опорна точка за лебедка 30т.

  Точки се отнемат за:
  „Необявена” помощ от публиката 200т.
  „Обявена” помощ от публиката 100т.
  Изправяне с помоща на асистираща машина 100т.
  Сваляне на каска 100т.
  Използване на лебедка без успокоител на въжето 100т.
  Балансиране на джипа без колан(въже) 100т.
  Незакопчан колан по време на движение 100т.
  Излизане от трасето с две колела едновременно(7) 100т.
  Ползване на лебедка(1) 100т.
  Ползване на стълба( пътека, трупче, подпора) (2) 8т.
  Ползване на крик( джек) (3) 3т.
  Съборено колче(4) 2т.
  Настъпване(скъсване) на лента(5)
  Време за преминаване на зона(6) 1т/мин

  Легенда:
  (1) За всеки цикъл „закачване-теглене-откачване” на куката
  (2) За всеки цикъл „поставяне-преминаване-вдигане” на стълбата
  (3) За всеки цикъл „поставяне-вдигане-спускане до земята” на крика
  (4) За „съборено” се счита колче, което лежи изцяло на земята.
  (5) За всяко колело настъпило лентата
  (6) Времето за преминаване на зоните се закръглява до минута по математическото правило( напр. 5’29” се закръглява на 5мин, а 5’30” се закръглява на 6мин)
  (7) Излизане с две колела едновременно изцяло извън трасето(извън лентата или, ако тя е скъсана или разтегната- спрямо мислената права между две колчета).
  ( Която и да е част от джипа, ако премине през вратата, докато джипът се движи на лебедка.

  Разрешава се ползването на земекопни инструменти( кирки и лопати), но само ако не се поврежда (променя) съответното препятствие.
  Навигаторът може да балансира джипа в движение само посредством колан(въже) завързан за него. Балансирането в движение чрез стъпването на степенки, висенето от врати и прозорци се наказва.


  „Масова зона“- това е зона в, която стартират по няколко участници едновременно в няколко серии. Целта е да се пресече финалната линия възможно най-бързо. Оценяването в „масовата зона“ е според времето за преминаванто и, като се прави класиране общо за всички участници. В тази зона единствено се наказва с дисквалификация излизане от трасето едновременно с две гуми. Участниците получават точки в размер на броя на участниците, които са победили умножено по 20. (например, ако някой е победил 9 екипажа получава 180т., а последният не е победил никой и получава 0т.)

  3.Ползване на асистенция.
  3.1. Асистираща машина. Екипажите не могат да ползват асистираща машина по време на преминаване през зоната. Асистиращите машини могат да бъдат ползвани само за опорни точки при самоизвличане с лебедка или за изправяне на обърнати джипове. След изтичане на контролното време или след отказване на екипажа асистиращата машина може да извади състезателната машина извън зоната.
  3.2. Помощ от публиката.
  Помощ от публиката се ползва само за изправяне на обърнати джипове. Оказване на помощ от публиката се извършва след изрично обявяване на желание от страна на екипажа към най-близкия полеви съдия, като всичко се извършва под негово ръководство. При ползване на помощ от публиката се отнемат 100т. Ако се ползва необявена помощ от публиката или помощ за друго освен за изправяне на джип(бутане, ремонт и пр.) екипажа се наказва с отнемане на 200т  4. Дисквалификация при:
  -Излизане на автомобила извън зоната с три колела едновременно(гумите да излязат изцяло извън лентата).
  -Ползване на оборудване внесено отвън.
  -Промяна на препятствията чрез използване на земекопни инструменти и рязане на дървета.
  Дисквалификацията важи само за съответната зона.

  -Грубо неспазване на правилата и непристойно поведение- по решение на главния съдия.
  - Движение между зоните и в района около тях със скорост по-висока от 20км/ч., което застрашава живота и здравето на публиката и участниците - по решение на главния съдия.
  Дисквалификациите по тази точка може да важат за етапа или за цялото състезание в зависимост от решението на главния съдия.
  5.Класиране:
  5.1 За всеки етап: класирането се извършва по броя на точките спечелени от екипажа след преминаване на зоните. Подреждането е по низходящ ред на точките. Дисквалифицираните екипажи получават 0 точки за съответната зона или за целия етап.
  5.2 Главното класиране: се извършва след сумиране на резултатите на екипажите от отделните етапи(дни).
  Ако два екипажа спорят за призовите места( от първо до трето) и имат равен брой точки се измерва диаметъра на гумите на двете машини. Предимство в класирането получава екипажът състезавал се с гуми с по-малък диаметър.
  Правилник-Експ&#10.doc
  Последно редактирано от Георги Василев; 03-05-12, 10:58.
  Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.

  Коментар


  • #3
   От: Лазарово 2012-информация, правилници, участници

   Програма
   за провеждане на състезание с джипове „Лазарово 4х4 Екстрийм”
   1
   2-13 май 2012


   Място на провеждане- трасето край с.Лазарово, община Кнежа

   11.05.2012

   17.00ч-19.00ч-начало на записването за участие

   1
   2.05.2012
   9.00ч- записване за участие
   9.30ч- откриване на състезанието с кратка програма
   10.00ч- начало на състезанието-отваряне на траялните зони за „Експерт” и даване на старт за „Хоби”
   14.00ч- затваряне на траялните зони и отваряне на нови

   16.30 – обявяване класирането за деня в „Хоби”
   18.00ч- затваряне на траялните зони

   18.30ч- обявяване класирането за деня в „Експерт”
   18.50ч- отворена надпревара за наградата на icofresh-а
   20.30ч-представяне на международни състезания в бивака на Лазарово 4х4 Екстрийм-Поглед от вътре към : RAINFOREST CHALLENGE Malaysia 07/ Rally DAKAR 06-07/ BAJA-1000 07/ CORR-LAS VEGAS 07 и Първо българско участие в Рали Дакар -2011г.


   13.05.2012
   8.30ч -начало на състезанието-отваряне на „масова зона” за „Експерт”

   09.00- затваряне на „масова зона” и отваряне на траялните зони за „Експерт”. Даване на старт за „Хоби”
   13.00ч- затваряне на траялните зони и отваряне на нови
   15.30ч –обявяване класирането за деня и за състезанието в „Хоби”

   17.00ч- затваряне на траялните зони
   17.30ч- обявяване класирането за деня и за състезанието в „Експерт”. Награждаване на победителите. Закриване на състезанието.
   Последно редактирано от Георги Василев; 08-05-12, 15:23.
   Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.

   Коментар


   • #4
    От: Лазарово 2012-информация, правилници, участници

    Таксата за участие за двата класа е 35лв. за предварително записалите се във форума преди 01.05.2012. За останалите таксата е 45лв.
    Има ограничение за броя на участниците- 30 за "Експерт" и 40 за "Хоби". Предимство при записването ще имат предварително записалите се.
    Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.

    Коментар


    • #5
     От: Лазарово 2012-информация, правилници, участници

     Жоре това с бонус точките при влизането на първите двама в зоните кога и как ще се определя?

     Коментар


     • #6
      От: Лазарово 2012-информация, правилници, участници

      Миналата година отваряхме зоните и повече от един час пред някои "по-така" зони не се подреждаше нито един джип! Всички се ослушваха и чакаха някой да се пр.ебе и да видят как се минава. Затова сега има бонуси. Ако искаш да минеш пръв през някоя зона си паркираш джипа на входа на зоната и, като се отвори си пръв Съдията си отбелязва, че си пръв и готово.
      Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.

      Коментар


      • #7
       От: Лазарово 2012-информация, правилници, участници

       Първоначално публикуван от Георги Василев Преглед на мнение
       Миналата година отваряхме зоните и повече от един час пред някои "по-така" зони не се подреждаше нито един джип! Всички се ослушваха и чакаха някой да се пр.ебе и да видят как се минава. Затова сега има бонуси. Ако искаш да минеш пръв през някоя зона си паркираш джипа на входа на зоната и, като се отвори си пръв Съдията си отбелязва, че си пръв и готово.
       e нема само нисаните да са първи на зоните!
       Последно редактирано от Владимир Раденков(vladyas); 21-04-12, 22:31.
       0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"

       Коментар


       • #8
        От: Лазарово 2012-информация, правилници, участници

        Първоначално публикуван от Георги Василев Преглед на мнение
        Миналата година отваряхме зоните и повече от един час пред някои "по-така" зони не се подреждаше нито един джип! Всички се ослушваха и чакаха някой да се пр.ебе и да видят как се минава. Затова сега има бонуси. Ако искаш да минеш пръв през някоя зона си паркираш джипа на входа на зоната и, като се отвори си пръв Съдията си отбелязва, че си пръв и готово.
        Да но нали се сещате ,че пред най лесните зони ще стане война кой да е пъръв и какво правим тогава ?Аз за това питах кога и как защото някой може да си нареди джипа още преди да са дошли половината участници.Мисля,че трябва да помислите по сериозо по този въпрос .Аз лично бих дал предимство да избират пред останалите на хора като Влади който предишните години са дръзнали да се пуснат първи

        Коментар


        • #9
         От: Лазарово 2012-информация, правилници, участници

         Ти как се редиш на опашка за някоя дефицитна стока? Отиваш пред магазина преди да отвори и чакаш(може и някой лакът да удариш). В Римското право и до днес е валиден принципът "първият по време е първи по право".

         п.п. опсс. ти май си от поколенията дето не помнят дефицита.
         Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.

         Коментар


         • #10
          От: Лазарово 2012-информация, правилници, участници

          А това с Масовата зона за сеир на публиката ли ще е?Нещо не ми се връзват траялните зони и масови стартове.

          Коментар


          • #11
           От: Лазарово 2012-информация, правилници, участници

           Да, за сеир на публиката е и също за качване на адреналина(събуждане) на състезателите. Като всяка зона и тя е по желание....
           Разбира се ще е много по-лека от това:
           http://www.youtube.com/watch?feature...&v=3klg7uPndIw
           Последно редактирано от Георги Василев; 23-04-12, 13:48.
           Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.

           Коментар


           • #12
            От: Лазарово 2012-информация, правилници, участници

            Първоначално публикуван от Георги Василев Преглед на мнение
            Да, за сеир на публиката е и също за качване на адреналина(събуждане) на състезателите. Като всяка зона и тя е по желание....
            Не мисля,че адреналина липсва на това състезание на когото и да било

            Коментар


            • #13
             От: Лазарово 2012-информация, правилници, участници

             Колеги, желаещите за нощувки могат да спят както в Бяла Слатина така също и в новопостроеният хотел в гр. Кнежа. Тъй като хотела е в предстоящо откриване, което ще бъде на 04.05.2012 год., и все още рецепцията не работи, за резервации може да ми се обаждате на мен - 0885 777 899-Пламен.
             Хотела разполага с 10 двойни стаи и 2 апартамента. В апартаментите могат да спят 3-ма възрастни + 1-но дете. В хотела има и ресторант с около 50-60 места.
             Цените са за двойна стая-35лв., за апартамент-45лв.
             Ако се ангажират повече от 4 стаи за състезанието ще има и отстъпки от цената.
             0885 777 899

             Коментар


             • #14
              От: Лазарово 2012-информация, правилници, участници

              Наградният фонд за сега е 3500 лева. Разпределен е по следния начин:

              клас Експерт

              1 място - 1000 лв.
              2 място - 700 лв.
              3 място - 500 лв.

              клас Хоби

              1 място - 700 лв.
              2 място - 400 лв.
              3 място - 200 лв.

              Ще има и една специална изненада за участниците и публиката, но ще оставя icofresh да я обяви.
              Последно редактирано от Стоян Францов; 01-05-12, 20:59.

              Коментар


              • #15
               От: Лазарово 2012-информация, правилници, участници

               Взехме решение за някои промени в програмата и правилниците.
               Записването ще може да започне още от петък в 17ч. за да се облекчи организацията в събота сутринта.
               Въвежда се в двата класа наказание за ползване на лебедка без успокоител на въжето- 60т. за Хоби и 100т. за Експерт.
               Намаляват се наполовина бонусите за влезлите първи в зоните за Експерт.
               Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.

               Коментар

               Активност за темата

               Свий

               В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.

               Най-много потребители онлайн 7,066 в 14:57 на 11-07-20.

               Зареждам...
               X