Обява

Свий
Няма добавени обяви.

Лазарово 2011- Правилник, участници и друга информация

Свий
X
 
 • Филтър
 • Час
 • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

 • Лазарово 2011- Правилник, участници и друга информация

  "Лазарово 4х4 Екстрийм" 2011 ще се проведе на 14 и 15 май 2011г. Състезанието традиционно е двудневно, като пак ще има два класа- "Хоби" и "Експерт".Ето и програмата за състезанието:
  Програма
  за провеждане на състезание с джипове „Лазарово 4х4 Екстрийм”
  14-15 май 2011


  Място на провеждане- трасето край с.Лазарово

  14.05.2010
  9.00ч-начало на записването
  9.30- откриване на състезанието с кратка програма
  10.00- начало на състезанието-отваряне на траялните зони за „Експерт” и даване на старт за „Хоби”
  14.00ч- затваряне на траялните зони и отваряне на нови

  16.30 – обявяване класирането за деня в „Хоби”
  18.00ч- затваряне на траялните зони

  18.30ч- обявяване класирането за деня в „Експерт”
  15.05.2009
  09.00- начало на състезанието-отваряне на траялните зони за „Експерт” и даване на старт за „Хоби”
  13.00ч- затваряне на траялните зони и отваряне на нови
  15.30 –обявяване класирането за деня и за състезанието в „Хоби”

  17.00- затваряне на траялните зони
  17-30- обявяване класирането за деня и за състезанието в „Експерт” Награждаване на победителите. Закриване на състезанието

  Ето и правилниците за двата класа:


  Правилник
  за провеждане на състезание по офроуд
  „Лазарово 4х4 Екстрийм”
  14-15 май 2011
  Клас „Хоби”  1.Участие:
  Състезанието е между високопроходими автомобили с две оси и маса до 3т, оборудвани с предпазни колани и пожарогасител.
  Състезанието се провежда по затворено трасе с препятствия.
  Право на участие имат всички заплатили таксата за участие, с изключение на употребилите алкохол или упойващи вещества. За целта преди старта всички участници задължително преминават през проба за алкохол в дъха. Употребата на упойващи вещества се определя визуално от съдиите. До старт се допускат само автомобили отговарящи на изискванията- да имат предпазни колани и здраво закрепено оборудване, както и залепени номера и стикери на спонсорите. Всички екипажи задължително трябва да носят каски. В състезанието могат да участват само автомобили с гуми с диаметър до 85см включително, измерени по хоризонталния диаметър. Състезателите нямат право да ползват вериги.Водачите ще могат да имат и помощник(навигатор), който да ги насочва през терена.
  Участието на лица под 18год. Става след писменото съгласие на техен родител( настойник).


  2.Начин на оценяване на екипажите:
  Участниците теглят томбола със стартови номера и стартират по реда на номерата.
  Екипажите стартират с еднакъв брой точки. По време на преминаването на трасето за всяка грешка съдиите отнемат контролни точки. Състезателите могат да ползват лебедки, крикове, пътеки и т.н., но те трябва да са част от оборудването на автомобила( да са преминали стартовата и финалната линия с него). Не се допуска внасянето на помощни средства отвън. Навигаторът има право да се движи пеша по трасето и да помага на пилота. Пилотът и навигаторът трябва да пресекат стартовата и финалната линия седнали вътре в автомобила със сложени каски и със закопчани предпазни колани. Членовете на екипажа нямат право да свалят каските си по време на целия етап.
  Класирането на екипажите е по броя на контролните точки с, които всеки екипаж е пресякъл финалната линия.
  На екипажите се засича и контролно време. При просрочване на контролното време полевият съдия изважда автомобила от трасето и се пресмятат спечелените и загубени точки от екипажа за съответния етап.
  Точки се прибавят за:
  Преминаване на стартовата линия 300т.
  Преминаване на финалната линия 300т.
  Ползване на собствена опорна точка(котва) при теглене 10т.

  Точки се отнемат за:
  „Необявена” помощ от публиката 120т.
  Ползване на асистиращата машина(1) 60т.
  „Обявена” помощ от публиката 60т.
  Сваляне на каска 60т.
  Движение в машината с незакопчан колан 60т.
  Излизане на машината с две колела едновременно(7) 60т.
  Ползване на лебедка(1) 35т.
  Ползване на стълба( пътека, трупче, подпора) (2) 20т.
  Ползване на крик( джек) (3) 15т.
  Съборено колче(4) 10т.
  Настъпване(скъсване) на лента(5)
  Време за преминаване на цялото трасе(6) 6т/мин
  1т/10сек

  Легенда:
  (1) За всеки цикъл „закачване-теглене-откачване” на куката
  (2) За всеки цикъл „поставяне-преминаване-вдигане” на стълбата
  (3) За всеки цикъл „поставяне-вдигане-спускане до земята” на крика
  (4) За „съборено” се счита колче, което лежи изцяло на земята.
  (5) За всяко колело настъпило лентата
  (6) Времето за преминаване на трасето ще се закръглява до 10 секунди по математическото правило( напр. 15’24” се закръглява на 15мин и 20 сек, а 15’25” се закръглява на 15мин и 30 сек)
  (7) Излизане на две колела едновременно изцяло извън трасето(лентата или, ако тя е скъсана или разтегната- спрямо мислената права между две колчета).
  Разрешава се ползването на земекопни инструменти( кирки и лопати), но само ако не се поврежда (променя) съответното препятствие.


  3.Ползване на асистенция.
  3.1. Асистираща машина.Екипажите могат да ползват асистираща(и) машина(и), който ще бъде(ат) осигурен(и) от организатора.Не се допуска ползване на асистенция от друга машина извън предварително определените. Асистиращите машини могат да бъдат ползвани и за опорни точки при самоизвличане с лебедка.
  3.2. Помощ от публиката.
  Помощ от публиката се ползва само за изправяне на обърнати джипове. Оказване на помощ от публиката се извършва след изрично обявяване на желание от страна на екипажа към най-близкия полеви съдия и под неговото ръководство. При ползване на помощ от публиката се отнемат 60т( ползване на асистираща машина).. Ако се ползва необявена помощ от публиката или помощ за друго освен за изправяне на джип(бутане, ремонт и пр.) екипажа се наказва с отнемане на 120т  4. Дисквалификация при:
  -Излизане на автомобила извън трасето с три колела едновременно(гумите да излязат изцяло извън лентата).

  -Ползване на оборудване внесено отвън.
  -Промяна на препятствията чрез използване на земекопни инструменти и рязане на дървета.
  -Пресичане на стартовата и финалната линия без навигатора вътре в автомобила, без каски, с незакопчани колани, или с липсващо оборудване, с което автомобила е стартирал.
  Дисквалификацията важи само за съответния етап.

  -Грубо неспазване на правилата и непристойно поведение- по решение на главния съдия. Дисквалификацията по тази точка може да важи и за цялото състезание в зависимост от решението на главния съдия.
  5.Класиране:
  5.1 За всеки етап:класирането се извършва по броя на точките спечелени от екипажа след преминаване на трасето. Подреждането е по низходящ ред на точките. Дисквалифицираните екипажи получават 0 точки.
  5.1 Главното класиране:се извършва след сумиране на резултатите на екипажите от отделните етапи(дни). Подреждането е по низходящ ред на точките. Ако два екипажа спорят за призовите места( от първо до трето) и имат равен брой точки се измерва диаметъра на гумите на двете машини. Предимство в класирането получава екипажът състезавал се с по-малки гуми.

  Този правилник не е окончателен и до деня на провеждане на състезанието е възможно да бъдат нанесени промени в него от страна на Организатора.

  Правилник
  за провеждане на състезание по офроуд
  „Лазарово 4х4 Екстрийм”
  14-15 май 2011
  Клас „Експерт”  1.Участие:
  Състезанието е между високопроходими автомобили с две оси и маса до 3т, оборудвани с предпазна клетка, предпазни колани и пожарогасител.
  Състезанието се провежда по затворени зони с препятствия.
  Право на участие имат всички заплатили таксата за участие, с изключение на видимо употребилите алкохол или упойващи вещества. За целта преди старта на всяка зона всички участници задължително преминават през проба за алкохол в дъха. Употребата на упойващи вещества се определя визуално от съдиите. До старт се допускат само автомобили отговарящи на изискванията- да имат предпазна клетка, колани и здраво закрепено оборудване, както и залепени номера и стикери на спонсорите. Всички екипажи задължително трябва да носят каски. Водачите ще могат да имат и помощник(навигатор), който да ги насочва през зоните.
  Участието на лица под 18год. Става след писменото съгласие на техен родител( настойник).

  2.Начин на оценяване на екипажите:
  Трасето се състои от отделни зони. Зоните се отварят и се затварят по няколко едновременно, като преминаването през тях е в свободен ред. За всяка зона отговарят полеви съдии. Всяка зона има четири вида врати, които носят различен брой точки. Преминаването през всяка от тях носи точки на екипажа. Вътре в зоната може да се заобикалят врати. Преминаването на входната врата е задължително. По време на преминаването на всяка зона, за всяка грешка съдията отнема контролни точки. Състезателите могат да ползват лебедки, крикове, пътеки и т.н., но те трябва да са част от оборудването на автомобила( да са преминали входната врата на зоната вътре в автомобила). Не се допуска внасянето на помощни средства отвън. Навигаторът има право да се движи пеша по трасето и да помага на пилота. При движение на автомобила през зоната хората седнали вътре трябва да са със закопчани предпазни колани и поставени каски. Навигаторът извън автомобила също трябва да е със поставена каска. Движението между зоните и в района около тях става със скорост не по-висока от 20км/ч.
  Класирането на екипажите е по броя на контролните точки с, които всеки екипаж е преминал зоните.


  Във всяка зона на екипажите се засича времето за преминаване, както и контролно време. При просрочване на контролното време полевият съдия изважда автомобила от зоната и изчислява натрупаните до момента точки.
  Точки се прибавят за:
  Преминаване на целия джип през контролна врата
  Синя врата 50т.
  Зелена врата 100т.
  Червена врата 200т.
  Черна врата 400т.

  Използване на собствена опорна точка за лебедка 30т.

  Точки се отнемат за:
  „Необявена” помощ от публиката 200т.
  „Обявена” помощ от публиката 100т.
  Изправяне с помоща на асистираща машина 100т.
  Сваляне на каска 100т.
  Незакопчан колан по време на движение 100т.
  Излизане от трасето с две колела едновременно(7) 100т.
  Ползване на лебедка(1) 100т.
  Ползване на стълба( пътека, трупче, подпора) (2) 8т.
  Ползване на крик( джек) (3) 3т.
  Съборено колче(4) 2т.
  Настъпване(скъсване) на лента(5)
  Време за преминаване на зона(6) 1т/мин

  Легенда:
  (1) За всеки цикъл „закачване-теглене-откачване” на куката
  (2) За всеки цикъл „поставяне-преминаване-вдигане” на стълбата
  (3) За всеки цикъл „поставяне-вдигане-спускане до земята” на крика
  (4) За „съборено” се счита колче, което лежи изцяло на земята.
  (5) За всяко колело настъпило лентата
  (6) Времето за преминаване на зоните се закръглява до минута по математическото правило( напр. 5’29” се закръглява на 5мин, а 5’30” се закръглява на 6мин)
  (7) Излизане с две колела едновременно изцяло извън трасето(извън лентата или, ако тя е скъсана или разтегната- спрямо мислената права между две колчета).
  Разрешава се ползването на земекопни инструменти( кирки и лопати), но само ако не се поврежда (променя) съответното препятствие.
  3.Ползване на асистенция.

  3.1. Асистираща машина.Екипажите не могат да ползват асистираща машина по време на преминаване през зоната. Асистиращите машини могат да бъдат ползвани само за опорни точки при самоизвличане с лебедка или за изправяне на обърнати джипове. След изтичане на контролното време или след отказване на екипажа асистиращата машина може да извади състезателната машина извън зоната.
  3.2. Помощ от публиката.
  Помощ от публиката се ползва само за изправяне на обърнати джипове. Оказване на помощ от публиката се извършва след изрично обявяване на желание от страна на екипажа към най-близкия полеви съдия, като всичко се извършва под негово ръководство. При ползване на помощ от публиката се отнемат 100т. Ако се ползва необявена помощ от публиката или помощ за друго освен за изправяне на джип(бутане, ремонт и пр.) екипажа се наказва с отнемане на 200т  4. Дисквалификация при:
  -Излизане на автомобила извън зоната с три колела едновременно(гумите да излязат изцяло извън лентата).

  -Ползване на оборудване внесено отвън.
  -Промяна на препятствията чрез използване на земекопни инструменти и рязане на дървета.
  Дисквалификацията важи само за съответната зона.

  -Грубо неспазване на правилата и непристойно поведение- по решение на главния съдия.
  - Движение между зоните и в района около тях със скорост по-висока от 20км/ч., което застрашава живота и здравето на публиката и участниците - по решение на главния съдия.
  Дисквалификациите по тази точка може да важат за етапа или за цялото състезание в зависимост от решението на главния съдия.
  5.Класиране:
  5.1 За всеки етап: класирането се извършва по броя на точките спечелени от екипажа след преминаване на зоните. Подреждането е по низходящ ред на точките. Дисквалифицираните екипажи получават 0 точки за съответната зона или за целия етап.
  5.2 Главното класиране:се извършва след сумиране на резултатите на екипажите от отделните етапи(дни).
  Ако два екипажа спорят за призовите места( от първо до трето) и имат равен брой точки се измерва диаметъра на гумите на двете машини. Предимство в класирането получава екипажът състезавал се с по-малки гуми.

  Този правилник не е окончателен и до деня на провеждане на състезанието е възможно да бъдат нанесени промени в него от страна на Организатора.  Прикачени файлове
  Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.

 • #2
  От: Лазарово 2011- Правилник, участници и друга информация

  Има ограничение за броя на участниците- 30 за "Експерт" и 40 за "Хоби". Предимство ще имат записаните тук във форума.
  До сега са заявили участие следните екипажи:


  "Експерт":
  1. Атанас Делев, Антон Димов- Пловдив-Тойота Ленд Круизер
  2. Костадин Георгиев-София-Газ69
  3. Валентин Димитров -В.Търново- Дайхатцу Роки
  4. Владимир Раденков,Димитър Паунов-Нови Искър-Нисан Патрол
  5. Данаил Костадинов/Християн Георгиев-Плевен- Сузуки Самурай
  6. АМЦ Сопот, Слободан Лукић, Марјан Ковач-Сърбия- Нисан 3.3т
  7. 4х4, Боске- Сърбия- Jeep Wrangler 4.0
  8. АК Коцеявлец -Сърбия- Jeep Wrangler 4.0
  9. Църна Зора -Сърбия- Мицубиши Паджеро 3.5
  10. Кирил Цветанов- Видин- Газ69
  11.Теодор Енев/ Минчо Павлев -Троян - Ленд Роувър Дифендър
  12. Асен Василев/Павел Александров- София- BMW X69
  13. Светослав Ушагелов - Ангел Гергов - Сузуки Витара -с.Говедарци
  14. Станислав Велински, Крум Алексиев- София
  15. Красимир Павлов - Христо Атанасов - Уаз 469 -с.Говедарци
  16. Иво Василев - Иван Иванов - Сузуки Самурай -гр.Самоков
  17. Росен Павлов- Своге- Уаз V8
  18. Георги Иванов-Иван Иванов-Самоков-Даихатсу Роки
  19. Александър Трендафиров и Димитър Галев-гр.Самоков-Jeep Cherokee 4.0
  20. Георги Талев, Стоян Добринов- София- Мерцедес Г
  21. Георги Йонков-Йонко Георгиев- Бяла Слатина- Сузуки Витара
  22. Светлин Димитров, Николай Петков -Видин- Сузуки Самурай
  23. Светослав Христов- София- Сузуки Самурай
  24. Емил Георгиев,Бончо Бонев- Сливен- Сузуки Витара
  25. Александър Грозданов, Георги Захариев- Самоков- DF-прототип
  26. Симеон Цинцов, Иван Иванов- Самоков- Сузуки Витара
  27. Деян Минтов,...- София- Митсубиши Паджеро
  28. Николай Николов, Димитър Николов- Мицубиши Паджеро- гр.Бургас
  29. Калин Митов, Красимир Илиевски- Враца- Сузуки Витара
  30. Валентин Димитров, Йордан Йорданов-Велико Търново- Даихатсу Роки

  "Хоби"
  1. Захари Захариев / Атанас Арабаджиев -Русе- Джип Чероки
  2. Емилиан Диков / Пламен Генчев-Русе - Джип Чероки
  3. Свилен Максимов / Иво Иванов-Русе - Джип Вранглер
  4. Асен Иванов, Кристиян Тонев- София- Сузуки самурай
  5. Радослав Йончев / Ивалена Йончева - Плевен - Сузуки Самурай
  6. Станко Златанов, Петър Здравков - Тетевен - ГАЗ 69
  7. Александър Ненов- София- Сузуки Витара
  8. Стоян Францов / Валентин Цветанов-София- Уаз Хънтър
  9. Калин Митров/Владимир Велков-Своге-Сузуки Самурай
  10.
  11. Калоян Илиев,Димитър Славчев- Монтана- Сузуки Витара
  12. Радослав Цветков/Тихомир Колев- гр.Плачковци- Мицубиши Паджеро
  13. Владимир Панов (Гипса) и Горян Минтов (горския)-Своге- Сузуки Самурай
  14. Калин Стоянов & Сотир Сотиров-София -Сузуки Витара
  15. Здравко Дамянов ,Цоньо Христов- Плевен- Сузуки Витара
  16. Иван Иванов-Георги Иванов-Самоков- Даихатсу Роки
  17. Цветомир Велковски, Николай Георгиев- Враца - Мерцедес Г
  18. Иван Иванов - Иво Василев - Самоков- Сузуки Самурай
  19. Юри Гърбев-София- Уаз469
  20. Йонко Георгиев-Георги Йонков-Бяла Слатина- Сузуки Витара
  21. Николай Петков, Светлин Димитров -Видин- Сузуки Самурай
  22. Георги Георгиев, Валентин Христов-Нови Искър-Нисан Патрол
  23. Динко Бартера- Ябланица- Тойота Ленд Круизер
  24. Иван Иванов, Симеон Цинцов- Самоков- Сузуки Витара
  25. Любомир Първанов- София- УАЗ 469
  26. Иван Калпачки, Ангел Ушагелов - Сузуки Витара -с.Говедарци
  27. Свилен Лалев, Вадим Вутов-Тетевен- Сузуки Витара
  28. Калин Йозов, Генади Цветков- Бяла Слатина-Тойота Ленд Круизер
  29. Иво Борисов, Богдан ...... -Видин- Сузуки Витара
  30. Петър Николов, Георги Талев- София- Митсубиши Паджеро
  31. Светлана Щъркелова, Иво василев- Самоков- Сузуки Самурай
  32. Георги Стоянов, Георги Иванов-Самоков- Нисан Патрул
  33. Радослав Колев- Сузуки Витара- София
  34. Илиян Йорданов- Сузуки Витара- София
  35. Методи Паунов- Нисан Патрол- София
  Последно редактирано от Георги Василев; 12-05-11, 22:59.
  Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.

  Коментар


  • #3
   От: Лазарово 2011- Правилник, участници и друга информация

   Таксата за участие е 35лв. за екипаж.

   Наградния фонд е:

   "Експерт"
   1-во масто 600лв.
   2-ро място 400лв.
   3-то място 200лв.

   "Хоби"
   1-во масто 500лв.
   2-ро място 300лв.
   3-то място 100лв.

   Фирма "Геотрейд- Иванов" ООД предоставя награда за първото място в клас "Експерт"-навигация "Гармин"

   Фирма "Косер"АД предоставя награди моторно масло в двата класа както следва:
   за 1-во място- синтетично
   за 2-ро място- полусинтетично
   за 3-то място- минерално

   Фирма 2R предоставя следните награди за победителите в двата класа:
   1 място-15 енергоспестяващи лампи NVC.
   2 място - 12енергоспестяващи лампи NVC
   3 място- 8 енергоспестяващи лампи NVC.
   Последно редактирано от Георги Василев; 10-05-11, 22:01.
   Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.

   Коментар


   • #4
    От: Лазарово 2011- Правилник, участници и друга информация

    Gladiator Offroad Technik ще спонсорира Лазарово 2011 със следните предметни награди:

    КЛАС ЕКСПЕРТ

    1. Първо място
    · Крик HiLIft
    · Адаптер за крик с две куки
    · Тениска Arena Offroad -2 бр.
    · Шапка Arena Offroad -2 бр.
    Стойност на наградите – 424лв.

    2. Второ място
    · Колан за теглене 3м
    · Колан за теглене 9м
    · Шекели – 2бр.
    · Тениска Arena Offroad -2 бр.
    · Шапка Arena Offroad -2 бр
    Стойност на наградите – 258лв.

    3. Трето място
    · Преносим компресор VIAIR
    · Тениска Arena Ofroad -2 бр.
    · Шапка Arena Ofroad -2 бр
    Стойност на наградите – 172лв.

    Стойност на наградите в клас Експерт – 854лв


    КЛАС ХОБИ

    1. Първо място
    · Колан за теглене 3м
    · Колан за теглене 9м
    · Шекели – 2бр.
    · Тениска Arena Offroad -2 бр.
    · Шапка Arena Offroad -2 бр
    Стойност на наградите – 258лв.

    2. Второ място
    · Преносим компресор VIAIR
    · Тениска Arena Offroad -2 бр.
    · Шапка Arena Offroad -2 бр
    Стойност на наградите – 172лв.

    3. Трето място
    · Ремонтен комплект за спукани гуми
    · Електронен манометър за налягане Viair
    · Тениска Arena Offroad -2 бр.
    · Шапка Arena Offroad -2 бр
    Стойност на наградите – 127лв.

    Стойност на наградите в клас Хоби – 557лв

    Обща стойност на наградите в двата класа – 1411лв

    Надявам се че с тази подкрепа ще помогнем за превръщането на Лазарово 2011 в един офроуд празник!


    Натиснете снимката за да я уголемите

Име:image001.jpg
Прегледи:1
Размер:54.3 КБ
ID:5277563
    SUZUKI SAMURAI
    http://htftp.domainbg.com/icofresh/a...m/new-logo.jpg

    Коментар


    • #5
     От: Лазарово 2011- Правилник, участници и друга информация

     Ето и класирането:
     Класиране-2011.xls

     Нещо не ми се получава да го кача, като текст. Ако някой може да го направи ще съм му благодарен.
     Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.

     Коментар


     • #6
      От: Лазарово 2011- Правилник, участници и друга информация

      Първоначално публикуван от Георги Василев Преглед на мнение
      Нещо не ми се получава да го кача, като текст. Ако някой може да го направи ще съм му благодарен.
      Генералното класиране по класове:


      Натиснете снимката за да я уголемите

Име:expert.gif
Прегледи:1
Размер:32.8 КБ
ID:5278521

      Натиснете снимката за да я уголемите

Име:hobby.gif
Прегледи:1
Размер:69.7 КБ
ID:5278520


      И всички резултати във вид на PDF файл
      Прикачени файлове

      Коментар

      Активност за темата

      Свий

      В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.

      Най-много потребители онлайн 7,066 в 14:57 на 11-07-20.

      Зареждам...
      X