Топлите пролетни дни отново изкараха на пътя хилядите почитатели на мотоциклетите. Според сухата статистика и през този сезон ще загинат трицифрено число мотоциклетисти.

През празничните дни, "бръмчейки" по пътищата на Родината, честичко си мислех как можем да спасим част от тях, спазвайки няколко простички, писани и неписани правила:

1. Преди да предприемете каквато и да е маневра, погледнете в огледалата за обратно виждане!

2. Преди да предприемете каквато и да е маневра, включете съоъветния мигач и отново погледнете в огледалата за задно виждане!

3. При ясно и слънчево време, не карайте с включени светлини, защото така намалявате шансовете на мотоциклетистите, да бъдат забелязани!

4. Когато видите приближаващ мотоциклет, преместете се леко в дясната част на пътното платно!

5. При престрояване на кръстовища със светофари, оставяйте от лявата си страна растояние за преминаване на мотоциклети! Последните са значително по-"пъргави" и няма да затруднят преминаването ви през кръстовището.

Моля, не превръщайте настоящата тема в "за" и "против" мотоциклетите и мотоциклетистите! Просто помнете, че малко толерантност от ваша страна, на пътя, може да спаси човешки живот!

--- p.s.
Пуснах тази тема, воден от идеята, че повечето мотоциклетисти са млади, буйни и неопитни. С времето, тези които оживеят, ще улегнат. С писане по форумите не можем да ги превъзпитаме, но ако успеем да запазим поне един млад живот, то ще сме свършили повече работа, отколкото с всички писания по форумите...