В Холандия почнали да полагат маркировка с фотофлуорисцентна боя, която денем се зарежда, а нощем свети в тъмното. Източник: http://www.wired.co.uk/news/archive/...ghway-launches