Обява

Свий
Няма добавени обяви.

Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

Свий
X
 
 • Филтър
 • Час
 • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

 • unikat13
  коментира - отговор
  Да фирмата трябва да е регистрирана в камарата на строителите .Но това ти трябва ако имаш строително разрешение и ще разкриваш строителна площадка.

 • IvanIvanovi
  коментира - отговор
  без претенции за познаване в детайли - просто и аз се интересувам, ето какво пише в закона:

  Закон за камарата на строителите
  Чл. 3. (2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г., изм., бр. 83 от 2013 г.) Строителите, изпълняващи строежи от първа до пета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство", подлежат на вписване в Централния професионален регистър на строителя, наричан по-нататък "регистъра".
  (3) Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи по ал. 2, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра.
  (4) Участието в обединението по ал. 3 не поражда права за лицата, които не са вписани в регистъра, самостоятелно да изпълняват строежи или отделни строителни и монтажни работи по ал. 2.

  Чл. 14. (2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Строежи на жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви "в" и "г" от Закона за устройство на територията с разгъната застроена площ до 100 кв. м могат да се изпълняват и от строители, които не са вписани в регистъра.

  Закон за устройство на територията
  Чл. 157. (2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) Откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво, както и заверката на заповедната книга се извършват след представяне от възложителя на одобрен план за управление на строителните отпадъци, одобрен план за безопасност и здраве, договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан в Централния професионален регистър на строителя, с изключение на строежите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, както и договор за авторски надзор с проектанта.

  Чл. 237. (1) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице налага имуществена санкция на юридическо лице или едноличен търговец, както следва:
  10. (нова - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) на строител, за изпълнението на строежи от трета, четвърта и пета категория, без да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и без да има издадено удостоверение за тях, с изключение на строежите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите - в размер от 10 000 до 30 000 лв.;
  11. (нова - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) на строител, за изпълнението на строителни и монтажни работи, без да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и без да има издадено удостоверение за тях - в размер от 2000 до 5000 лв.;

 • Сандо
  отговори
  Здравейте.
  Реших и аз да построя една къща и се сетих за тази тема заради някои належащи въпроси...
  В момента съм на етап изкопаване на основи. Къщата е два етажа по 70кв. плюс грубо 40кв. навеси.
  Осигурил съм бригада за строежа. Имам и фирма в която ще назнача бригадата за времето на строежа.
  Ще бъде осигурен технически ръководител и строителен надзор.
  Основният въпрос в момента е дали фирмата трябва да бъде регистрирана като строителна такава?
  Ако има някакво значение терена се води за вилно застрояване.

  Остави коментар:


 • IvanIvanovi
  коментира - отговор
  Върнах се и прочетох темата от начало, ако правилно съм разбрал, когато сградите са с удостоверение за търпимост, не може да се строи ново без преди това да се съборят?

 • Asen Kushlev
  коментира - отговор
  Камък с плоча не е лошо, ако всичко е направено както трябва и няма проблеми. Но не е гаранция, че няма да се появят води в бъдеще. Тогава ще си спомни този момент от строежа. Може и всичко да е ОК, просто да си има едно наум. Но за малката разлика в парите, по-добре да заложи на сигурно. Навремето са правили доста добри къщи, но и доста скалъпени на две на три има. Моята на село са я правили някакви уникални строителни гении. Плевнята ми е по-добра в пъти.

 • veskov
  коментира - отговор
  Не се знае, може да са подпочвени, но може да са и повърхностни води, а може и никакви. Влагата може да е от съвсем дребни неща, нормално за необитаема къща. Камък с плоча изобщо не е лошо решение. Да викне специалист колегата.

 • Asen Kushlev
  отговори
  Първоначално публикуван от IvanIvanovi Преглед на мнение

  Е, аз ще извикам специалист да го погледне, но то си е пълноценно мазе с дебели каменни основи и плоча отгоре - това колко пари струва за да се разруши направи наново? Нагоре не си заслужава ремонта, защото от 15 години не се живее в къщата и всичко е гром и лом.
  Още повече че аз мисля да е сглобяема къща, която така или иначе иска фундамент.
  Каменните основи едва ли имат хидроизолация и дренаж, което значи ще правиш. Изкоп под ниво под маза, обикаляне на цялата къща с тръби, измазване на камъка отвън за да е що-годе гладък, хидроизолиране. Насипване с дренажен камък. Това са си пари, срещу малко повече пари ще направиш всичко наново. Два часа работа повече на багера. Камъните от основите може да използваш после по двора - дувари и други. Плочата натрошена ще влезе за пълнеж на дренажа. Та така и така багера ще е там, разчиствай и отлей бетонова основа и изолирай с хидроизолация като хората.

  Остави коментар:


 • IvanIvanovi
  отговори
  Първоначално публикуван от Asen Kushlev Преглед на мнение
  Не оставяй нищо от старата постройка, ще съжаляваш после. Щом ще е нов строеж, всичко наново от основите. Двама са ми на по 20 метра от вкъщи, оставиха си само основите и сега и двамата имат проблеми.
  Е, аз ще извикам специалист да го погледне, но то си е пълноценно мазе с дебели каменни основи и плоча отгоре - това колко пари струва за да се разруши направи наново? Нагоре не си заслужава ремонта, защото от 15 години не се живее в къщата и всичко е гром и лом.
  Още повече че аз мисля да е сглобяема къща, която така или иначе иска фундамент.

  Остави коментар:


 • Asen Kushlev
  отговори
  Първоначално публикуван от IvanIvanovi Преглед на мнение
  В парцела има стара къща, от която мисля да оставя само мазето и плочата над него, а нагоре да се строи наново.
  Не оставяй нищо от старата постройка, ще съжаляваш после. Щом ще е нов строеж, всичко наново от основите. Двама са ми на по 20 метра от вкъщи, оставиха си само основите и сега и двамата имат проблеми.

  Остави коментар:


 • IvanIvanovi
  отговори
  а по въпроса с разрешителното?

  Първоначално публикуван от IvanIvanovi Преглед на мнение

  В парцела има стара къща, от която мисля да оставя само мазето и плочата над него, а нагоре да се събори и да се построи наново.
  Разрешителното за нов строеж ли е или за реконструкция на съществуваща къща ?

  Остави коментар:


 • Чавдар (V93)
  коментира - отговор
  Така си мисля, но това не съм го играл. Имай предвид, че при презаверка ти събират още половин такса + при подновяване на срока за начало на строителството май трябва да правят проверка за съответствие с действащите към момента нормативи. Т.е. ако междувременно нещо са променили по изискванията - току-виж те накарали да преработваш проекта в съответствие с тях.

 • IvanIvanovi
  коментира - отговор
  След презаверката текат нови 3 години ли?

 • ak101
  коментира - отговор
  Паркоместата нямат планоснимачни номера по сега действащите нормативи и ще ти продадат идеални части от двор, мазе. Има някои паркоместа с идентификатори от преди да променят наредбата.

 • Чавдар (V93)
  отговори
  Първоначално публикуван от IvanIvanovi Преглед на мнение
  ...
  Разрешителното има ли срок....... един вид, сега да го изкарам, а да строя след 5-6 или повече години?
  Разрешение за строеж ти дават въз основа на проект. Върви със срокове. До 3 години от влизането му в сила трябва да започнеш да строиш, а до 5 - да си направил грубия строеж. Има възможност 1 път да го презавериш.

  Остави коментар:


 • IvanIvanovi
  отговори
  И аз почвам да събирам информация, та ето първите въпроси:

  В парцела има стара къща, от която мисля да оставя само мазето и плочата над него, а нагоре да се строи наново.
  Разрешителното за нов строеж ли е или за реконструкция на съществуваща къща ?
  Разрешителното има ли срок....... един вид, сега да го изкарам, а да строя след 5-6 или повече години?

  Остави коментар:

Активност за темата

Свий

В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.

Най-много потребители онлайн 7,066 в 14:57 на 11-07-20.

Зареждам...
X