Обява

Свий
Няма добавени обяви.

Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

Свий
X
 
 • Филтър
 • Час
 • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

 • #46
  До: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

  Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
  Да е честита на всички новата проектна част "Пожарна Безопасност"

  След задължителното съгласуване в КАТ и Организация на движението,
  Задължителния отделен проект "Енергийна Ефективност", вече имаме "Пожарна Безопасност" от 1 Юни 2010.

  Очакваме скоро и част "ХеИ"

  Кои според вас са наистина необходимите проектни части за да се построи една къща ?
  За каква категория строежи е задължителна? Ако е и за 5-а е безумство. То така или иначе в комисията, която приема проекти има представител на пожарната. Аз даже имах забележки от него, които трябваше да коригирам. За по-големи сгради си има част пожарна безопасност. Или поне тези, с които имам опит.
  И защо в КАТ и Организация на движението? Да не се бъркаш с ПБЗ?

  Коментар


  • #47
   До: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

   Как стои въпроса с издаване на енергиен паспорт? Имам апартамент в новострояща се сграда(имаме АКТ 15 и скоро очакваме 16). Та, въпросния енергиен паспорт кой трябва да го извади? Продавач, изпълнител, инвеститор или ние? Издаването на такъв паспорт задължително ли е?
   Благодаря предварително!
   LZ1DWW

   Коментар


   • #48
    До: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

    Първоначално публикуван от druncho Преглед на мнение
    За каква категория строежи е задължителна? Ако е и за 5-а е безумство. То така или иначе в комисията, която приема проекти има представител на пожарната. Аз даже имах забележки от него, които трябваше да коригирам. За по-големи сгради си има част пожарна безопасност. Или поне тези, с които имам опит.
    И защо в КАТ и Организация на движението? Да не се бъркаш с ПБЗ?
    ПБЗ е отделна проектна част и тя трябва да се съгласува в КАТ и Организация на движението, извинявам се за неточността.

    Колкото до пожарната - мисля че беше за всички, тези дни ще си купя новата наредба и ще пиша...
    Пожарната безопасност за по големи сгради си е ясна, то в повечето случаи си има и система за автоматично пожарогасене в тях.
    Преди няколко месеца ни правиха забележка, че не са посочени местата и вида на пожарогасителните устройства (пожарогасителите) в архитектурния проект... Абе изобщо...
    Александър

    Коментар


    • #49
     До: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

     Първоначално публикуван от Митко (smile) Преглед на мнение
     Как стои въпроса с издаване на енергиен паспорт? Имам апартамент в новострояща се сграда(имаме АКТ 15 и скоро очакваме 16). Та, въпросния енергиен паспорт кой трябва да го извади? Продавач, изпълнител, инвеститор или ние? Издаването на такъв паспорт задължително ли е?
     Благодаря предварително!
     Мисля, че за целта си има фирми с които се занимават с това. В съседни страни като Румъния, енергийните паспорти отдавна са въведени. По принцип, когато сториш една сграда с цел продажба би трябвало да си извадиш такъв. И да не е задължително, след време пазара ще го наложи. По-интересно ми е как доказваш с какви материали си топлоизолирал да речем, след като масовите изолации имат съмнителни сертификати, да неговорим, че са с показатели при външна температура +10 градуса.

     http://www.aimoti.com/r.php?id=2496
     http://www.mrrb.government.bg/index....&type=7&id=320
     Александър

     Коментар


     • #50
      До: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

      Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
      По принцип, когато сториш една сграда с цел продажба би трябвало да си извадиш такъв.
      Освен в случаите, когато си я разпродал преди да си я построил
      Благодаря!
      LZ1DWW

      Коментар


      • #51
       До: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

       Първоначално публикуван от Митко (smile) Преглед на мнение
       Как стои въпроса с издаване на енергиен паспорт? Имам апартамент в новострояща се сграда(имаме АКТ 15 и скоро очакваме 16). Та, въпросния енергиен паспорт кой трябва да го извади? Продавач, изпълнител, инвеститор или ние? Издаването на такъв паспорт задължително ли е?
       Благодаря предварително!

       НАРЕДБА № 5 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ


       Чл. 2. (1) Технически паспорт се съставя:
       1. за нов строеж - преди въвеждането му в експлоатация;
       Чл. 4. (1) Техническият паспорт на строеж обхваща следните части:
       ........
       4. (нова - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) част Г "Енергиен паспорт на сграда".


       Всъщност Раздел IV от наредбата се отнася за енергийния паспорт.
       Последно редактирано от Twilight; 25-02-10, 12:04. Причина: добавяне на информация
       Когато не знаеш какво да правиш, придай си угрижен вид и върви забързано!

       Коментар


       • #52
        До: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

        Един вид е задължителен при нови сгради. сега остава да проверя чие задължение е
        LZ1DWW

        Коментар


        • #53
         До: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

         Първоначално публикуван от Митко (smile) Преглед на мнение
         Един вид е задължителен при нови сгради. сега остава да проверя чие задължение е
         Веднага ти отговарям /от същата наредба/:
         Чл. 19б. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) (1) Енергийният паспорт на нова сграда се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория, преди въвеждане на строежа в експлоатация и съдържа енергийната характеристика, съответстваща на нормативните и проектните изисквания на завършената сграда и потвърдена от необходимите изпитвания и проверки, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ.
         (2) Енергийният паспорт на инвестиционния проект се съставя и подписва от главния проектант на сградата или от проектанта по част "Енергийна ефективност".

         Хубав ден
         Когато не знаеш какво да правиш, придай си угрижен вид и върви забързано!

         Коментар


         • #54
          До: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

          Ето, какво казват от една от фирмите, които извършват услуги за издаване на енергиен паспорт и сертифициране.

          Енергийният паспорт и енергийния сертификат са два отделни и различни един от друг документа.
          По своята същност eнергийният паспорт е самостоятелен документ и в него е концентрирана информация за актуалното техническо състояние на сградата, в т.ч. енергийните системи, ограждащите елементи, енергийните характеристики, описание на инсталациите и оценка на състоянието. Тази информация е получена вследствие на оценка и сравнение на нормативните и проектните показатели на изпълнената сграда чрез използването на методиката за извършване на обследвания за енергийна ефективност. За разлика от сертификата, който се явява удостоверение за качество по отношение на интегрираната енергийна характеристика на сградата, в енергийния паспорт могат да се вписват препоръки и мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградата.
          Един панелен блок например може да има паспорт, но в него ще има предписани мерки по енергийна ефективност, които трябва да се изпълнят в тригодишен срок. След това се прави ново обследване, имащо за цел установяване на изпълнените предписания и анализ на енергийните разходи за периода, което вече е база за издаване на енергиен сертификат на сградата.
          Каква е идеята все пак хората да изискват от инвеститора енергиен паспорт? При нови сгради за въвеждането им в експлоатация се изготвя технически паспорт, част от който е енергийният паспорт. Този паспорт се съставя на база проектна документация и констатиране на реално изпълнените от страна на инвеститора ограждащи елементи, инсталации и системи. Същият има за цел оценяване и установяване на съответствието на енергийните характеристики на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност. В него се извършва класификация на сградите в зависимост от съответния клас на енергопотребление – от клас А (високоефективен) до клас G (нискоефективен). До момента в България нямам информация за издаден паспорт клас А, изискванията са много високи, има параметри, които трудно се достигат. За да се издаде сертификат на нова сграда, три години след въвеждането й в експлоатация се прави детайлно обследване, тогава са минали три отоплителни сезона и изчисленията се провеждат на база реално енергопотребление. Ако се установи по-нисък или най-много равен на прогнозния действителен разход на енергия, тогава тя получава сертификат. Сгради, класифицирани по паспорт с клас В или С, получават сертификат категория А. Ако по паспорт са в клас D, тогава се сертифицират с категория В. Процесът по обследване и оценка на дадена сграда и последващото й паспортизиране или сертифициране се провежда в минимален състав от трима специалисти с доказан опит и стаж – строителен инженер или архитект, инженер по топлотехника и електроинженер, и завършва с комплексен доклад.
          Сертифицираните сгради подлежат на контролни обследвания на всеки три години с цел установяване на евентуални промени, отразяващи се в енергопотреблението им. Ако бъде констатиран завишен разход на енергия, сертификатът се анулира и се издава такъв с по-ниска категория или се предписват енергоспестяващи мерки.
          В момента у нас инвеститорите продават сгради с различни енергийни показатели на една цена, а хората не са запознати с това какво трябва да изискват. Така, ако купя един офис и видя, че сградата е в клас F, а плащам 1000-1300 евро/кв.м, трябва да знам, че ще имам големи енергийни разходи. Нормално и логично е продажната цена на имот в дадена сграда да е функция от реално вложените инвестиции за материали, инсталации и системи. В практиката си сме имали случаи сгради в затворен комплекс, класифицирани в различни класове на енергопотребление, да се продават на една и съща цена.
          Съгласно нормативната уредба всеки един собственик трябва да изисква от инвеститора на нова сграда оригинал на енергиен паспорт, това е документ, без който не може да бъде изповядана сделката. Това изискване важи и за старото строителство, но за съжаление за момента е неприложимо.
          LZ1DWW

          Коментар


          • #55
           До: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

           А ето какво пише в Закона за енергийната ефективност:
           Чл. 20. (1) Възложителите по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията са длъжни да придобият по реда на този закон сертификат за енергийни характеристики на сградата в срок не по-рано от три и не по-късно от 6 години от датата на въвеждането й в експлоатация.
           (2) До издаването на сертификата по ал. 1 енергийните характеристика на сградата се удостоверяват с енергиен паспорт, който е част от техническия паспорт на сградата...

           п.п. "Съгласно нормативната уредба всеки един собственик трябва да изисква от инвеститора на нова сграда оригинал на енергиен паспорт, това е документ, без който не може да бъде изповядана сделката" - ето с това не съм съгласна. Че всеки може да изиска - да, но чак пък да не може да се изповяда сделката.. няма такова нещо. Освен ако самият нотариус не го изиска изрично, но пък ако инвеститорът не го представи - какво, няма да си купиш жилището, което си харесал ли? Мисълта ми в крайна сметка е, че това не е задължително условие, за да бъде изповядана сделка.
           Когато не знаеш какво да правиш, придай си угрижен вид и върви забързано!

           Коментар


           • #56
            До: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

            Така е
            Ние като купувахме жилището нямаше теоретична възможност за издаване на паспорт(беше на груб строеж). А сделка си изповядахме като стой та гледай .
            Въпроса е сега кой трябва да го извади. Аз като собственик или те като инвеститор . В договора не сме записали нищо по въпроса.
            LZ1DWW

            Коментар


            • #57
             До: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

             Първоначално публикуван от Митко (smile) Преглед на мнение
             Така е
             Ние като купувахме жилището нямаше теоретична възможност за издаване на паспорт(беше на груб строеж). А сделка си изповядахме като стой та гледай .
             Въпроса е сега кой трябва да го извади. Аз като собственик или те като инвеститор . В договора не сме записали нищо по въпроса.
             Енергийният паспорт на нова сграда се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория.
             Когато не знаеш какво да правиш, придай си угрижен вид и върви забързано!

             Коментар


             • #58
              До: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

              Да колегата е прав - Енергийният паспорт на нова сграда се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор.
              Аз се занимавам със строителен надзор и като такъв мога да кажа обаче, че съгласно Наредбата за съставяне на технически паспорти на строежите е написано, че това става на основата на отделен договор с възложителя, т.е. става въпрос за това, че горното лице има право да изготви паспорта, но ако някой го е възложил с договор. Така, че на въпроса на Митко, паспорта може да се възложи от Вас или от строителя, а за заплащането, трябва да се договори между Вас.

              Коментар


              • #59
               До: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

               Ако някой има въпроси и към мен ще се радвам да помогна !

               Коментар


               • #60
                До: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

                Първоначално публикуван от atanasovtr Преглед на мнение
                Да колегата е прав - Енергийният паспорт на нова сграда се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор.
                Аз се занимавам със строителен надзор и като такъв мога да кажа обаче, че съгласно Наредбата за съставяне на технически паспорти на строежите е написано, че това става на основата на отделен договор с възложителя, т.е. става въпрос за това, че горното лице има право да изготви паспорта, но ако някой го е възложил с договор. Така, че на въпроса на Митко, паспорта може да се възложи от Вас или от строителя, а за заплащането, трябва да се договори между Вас.
                Благодаря!

                След подписването на Акт 15 малко ме позабравиха. Така или иначе имам още едни пари да им давам, та надявам се ще се спазарим
                LZ1DWW

                Коментар

                Активност за темата

                Свий

                В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.

                Най-много потребители онлайн 7,066 в 14:57 на 11-07-20.

                Зареждам...
                X