Обява

Свий
Няма добавени обяви.

Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

Свий
X
 
 • Филтър
 • Час
 • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

 • maxaffey
  отговори
  От: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

  Здравейте колеги. Отново се убеждавам че този форум е по-добър от БГ Мама , защото тук има теми от...до!!!

  Та да попитам малко за архитектура и аз:

  Та имам имот 100 декара, на планински терен и се ползва за паша и е със такъв статут!

  Искам на него да направя ферма за животни, но тя ще се състои само от навес да кажем примерно 300 кв.м., затворен от най-много 3 страни и то през зимата евентуално и другото е ограда пред постройката, с височина до 1.3 метра. Ще се гледат говеда, пасищно отглеждане а навеса ми е само да се крият евентуално когато им е студено.

  Питането ми е: Има ли улеснена процедура за такова нещо, като конструкцията ще е или дървена или метална (още не съм решил) или трябва ПУП и т.н. главоболия. С ЗУТ изчетох следното нещо:

  Чл. 12. (1) Застрояване по смисъла на този закон е разполагането и изграждането на сгради, постройки, мрежи и съоръжения в поземлени имоти.
  (2) Застрояване се допуска само ако е предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Без промяна на предназначението в поземлените имоти по чл. 8, т. 2, 3 и 4 се допуска застрояване на обекти, чиито функции са съвместими с предназначението на имотите, при спазване на действащата нормативна уредба и въз основа на подробен устройствен план или виза за проектиране, издадена от главния архитект на общината.

  и съответно
  чл. 8, т. 2 е: в земеделски територии - за обработваеми земи (ниви, овощни и зеленчукови градини, лозя, ливади и други) и необработваеми земи (пасища, скатове, дерета, оврази и други);


  т.е. аз го разбирам, че главния архитект ми дава виза за проектиране и аз дайствам. Пропуснах да кажа че терена е в Натура 2000 ама надали това ще е голям проблем, при положение че не променям предназначението му!


  Благодаря предварително

  Остави коментар:


 • Nikolov61
  отговори
  От: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

  Първоначално публикуван от yor Преглед на мнение
  Здравейте.Може ли възложителя да бъде и строителния техник на обекта.Става въпрос за вилна сграда 5категория,ниско строителство рзп100м2.Благодаря.
  В т.нар. ЗУТ (Закон за устройство на територията) няма ограничения възложителят да е и строителен техник на обекта. Но:

  Закон за камарата на строителите
  "..........
  Чл. 14. (1) Вписването на строителите в Централния професионален регистър на строителя се извършва по категории строежи - за строежи от първа категория, за строежи от втора категория и за строежи от трета, четвърта и пета категория, както и по отделни строителни и монтажни работи по чл. 3, ал. 2 , за изпълнението на които строителят докаже, че отговаря на изискванията по този закон.
  (2) Строежи на жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, на вилни сгради и строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви "в" и "г" от Закона за устройство на територията могат да се изпълняват и от строители, които не са вписани в регистъра............."


  Закон за устройство на територията
  ".........
  Чл. 23. (1) Характерът на застрояването се определя в зависимост от височината на сградите на основното застрояване, както следва:
  1. ниско застрояване - с височина до 10 м;
  2. средно застрояване - с височина до 15 м;
  3. високо застрояване - с височина над 15 м.
  (2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Във вилните зони застрояването е ниско - до 7 м.
  ...........

  Чл. 137. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) В зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация строежите се категоризират, както следва:
  .......
  5. пета категория:

  а) жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители;

  б) (доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях;
  в) строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория;
  г) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория;
  д) (нова - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване;
  е) (нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) недвижими културни ценности с категория "ансамблово значение" и "за сведение";........"

  Това са регулационните рамки, свързани с Вашия случай, които са ми известни.
  Последно редактирано от Nikolov61; 20-06-16, 18:59.

  Остави коментар:


 • yor
  отговори
  От: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

  Здравейте.Може ли възложителя да бъде и строителния техник на обекта.Става въпрос за вилна сграда 5категория,ниско строителство рзп100м2.Благодаря.

  Остави коментар:


 • didogen
  отговори
  От: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

  Според последните промени мога ли са присвоя тераса? Не мога да намеря еднозначен отговор и се чудя да се занимавам ли въобще да събирам подписи на комшии, да викам конструктор и т.н.

  Остави коментар:


 • racer92
  отговори
  От: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

  И като ти дойде архитекта с готовия проект, задължително нищо няма да ти хареса и после ще чакаш още за корекция и съгласуване със всички специалности...

  Остави коментар:


 • Чавдар (V93)
  отговори
  От: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

  Първоначално публикуван от Петьо Джартов Преглед на мнение
  На два пъти споменаваш Бог.
  Май нещата сочат към:Господ да ни е на помощ !
  Мерака просто отива на кино .
  Има го този момент. Процедурите са доста и тромави, особено ако се налага да се прави промяна на устройствен план (примерно ако регулационните линии не съвпадат с имотните граници). При сравнително лек случай от стартиране на процедурата по изменение на ПУП до получаване на разрешение за строеж може да мине близо година. С колкото повече хора трябва да се съгласуват нещата, толкова по-сложно става ...

  Остави коментар:


 • Петьо Джартов
  отговори
  От: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

  Първоначално публикуван от Чавдар (V93) Преглед на мнение
  Ориентировката зависи на кой етап си и какво имаш налично като документация. Не става само с нотариалния акт и пълномощно. Ще трябва да дадеш на проектанта и: скица на имота, виза за проектиране от общината, предварителни договори с ВиК и Енерго + геодезична снимка. Колко време ще ти отнеме набавянето зависи от различни фактори. ВиК и Енергото обикновено официално имат срок месец, но може да се оправят и за 10-14 дни. Естествено, тези неща се правят паралелно.

  Иначе, от момента на внасяне на готовия проект за одобрение в общината срокът за разглеждане е месец, ако няма забележки по някоя от частите на проекта. Ако има забележки - вече става Божа работа, защото ще зависи какво има за коригиране.

  На база пресен личен опит: при внесен за одобрение проект на 26 юни разрешението за строеж има дата 30 септември. Около месец от това време беше изгубено в изчакване да свърши отпуск на главния архитект, който да положи височайшия си параф върху иначе одобрения проект, + 1 седмица отиде за отстраняване на забележките (дребни) на пожарникаря.

  След като имаш разрешение за строеж после ще трябва общината да ти даде линия, което като административна процедура е около седмица.

  П.П. Ако обаче по някаква причина се налага да се прави промяна на устройствен план, тогава към процедурите са добавят още 3-4-5 месеца, като нещата могат да загрубеят доста, ако съседните имоти имат повече собственици или, пази Боже, някой от тях има някакви възражения ...
  На два пъти споменаваш Бог.
  Май нещата сочат към:Господ да ни е на помощ !
  Мерака просто отива на кино .

  Остави коментар:


 • Чавдар (V93)
  отговори
  От: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

  Първоначално публикуван от Петьо Джартов Преглед на мнение
  Искам да попитам само запознатите.?
  Колко технологично време е необходимо за да се получи редовен, законен,проект за къщурка.
  Имам впредвид да е одобрен от всички възможни инстанции естественно върху земя със законен статут за това.
  Моля нещ оринтировъчно ?
  Давам нотариалния акт и едно пълномощно на проектанта и след колко време да карам багера ???
  Ориентировката зависи на кой етап си и какво имаш налично като документация. Не става само с нотариалния акт и пълномощно. Ще трябва да дадеш на проектанта и: скица на имота, виза за проектиране от общината, предварителни договори с ВиК и Енерго + геодезична снимка. Колко време ще ти отнеме набавянето зависи от различни фактори. ВиК и Енергото обикновено официално имат срок месец, но може да се оправят и за 10-14 дни. Естествено, тези неща се правят паралелно.

  Иначе, от момента на внасяне на готовия проект за одобрение в общината срокът за разглеждане е месец, ако няма забележки по някоя от частите на проекта. Ако има забележки - вече става Божа работа, защото ще зависи какво има за коригиране.

  На база пресен личен опит: при внесен за одобрение проект на 26 юни разрешението за строеж има дата 30 септември. Около месец от това време беше изгубено в изчакване да свърши отпуск на главния архитект, който да положи височайшия си параф върху иначе одобрения проект, + 1 седмица отиде за отстраняване на забележките (дребни) на пожарникаря.

  След като имаш разрешение за строеж после ще трябва общината да ти даде линия, което като административна процедура е около седмица.

  П.П. Ако обаче по някаква причина се налага да се прави промяна на устройствен план, тогава към процедурите са добавят още 3-4-5 месеца, като нещата могат да загрубеят доста, ако съседните имоти имат повече собственици или, пази Боже, някой от тях има някакви възражения ...
  Последно редактирано от Чавдар (V93); 06-05-16, 14:21.

  Остави коментар:


 • Петьо Джартов
  отговори
  От: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

  Искам да попитам само запознатите.?
  Колко технологично време е необходимо за да се получи редовен, законен,проект за къщурка.
  Имам впредвид да е одобрен от всички възможни инстанции естественно върху земя със законен статут за това.
  Моля нещ оринтировъчно ?
  Давам нотариалния акт и едно пълномощно на проектанта и след колко време да карам багера ???

  Остави коментар:


 • racer92
  отговори
  От: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

  Сега вече те разбрах но написаното, няма почти нищо общо с нормите за проектиране.
  Иначе един от последните проекти на жилищна сграда, в които участвах беше 8 етажна по 350 кв. м. (последните 3 плочи са по- малки на етаж по Еврокод и я изкарахме на около 45 кг/ м^2. Инвеститора, който преди това беше построил още две кооперации, му се видя много икономична армировката, и ни попита дали не може да я завишим... умряхме от смях, разбира се не пред него... Та като цяло 7250 ми се вижда доста, може да е оправдано, само ако е нещо адски извратено и се намира в Благоевград примерно...

  Остави коментар:


 • Nikolov61
  отговори
  От: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

  Първоначално публикуван от s_s1 Преглед на мнение
  ...
  2. От общината ми казаха, че върху бетонна плоча не можела да се направи озеленяване /т.е. на практика може, но според закона не било допустимо/.
  Вярно ли е това?
  ...
  Върху всяка, предвидена за това стоманобетонна плоча, е възможно да се изпълни озеленяване. Досега не съм срещал ограничения в това отношение в законите и други нормативни актове.
  НО:
  1. В нормативните актове съществуват изисквания за минимална задължително озеленена дворна площ.
  2. Когато в проекта се предвижда озеленяване върху подземен паркинг, неговата площ (на озеленяването) може да се прибавя към зелените площи за достигане небходимите параметри.
  3. Най-вероятно общинските служители са се опитали да Ви обяснят, че озеленяването предвидено върху бетонна плоча, която е разположена по-високо от теренното ниво (максимум 30см над терена- такова е изискването на ЗУТ за подземен етаж), не може да бъде включено към гореспоменатата минимална задължително озеленена площ. Демек ако примерно си направите градинка върху плоча на кота +0.80м над терена, то това озеленяване не се включва към минималното озеленяване.
  Според мен най-добре би било да се обърнете към опитен архитект за консултация по този въпрос.

  Остави коментар:


 • davc
  отговори
  От: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

  Първоначално публикуван от Петьо Джартов Преглед на мнение
  ...Като отидеш да зададеш елементарен въпрос ти отговарят по начин по който трябва да търсиш преводач...
  Това дали няма връзка със споменатата грамотност!

  Остави коментар:


 • Петьо Джартов
  отговори
  От: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

  Първоначално публикуван от icerunner Преглед на мнение
  Много точно казано, само бих добавил, че същото се изисква дори да искаш просто да си купиш отдавна построена къща, не ти да я строиш
  И да добавя само, че доста от хората поставени на контролни позиции са със слаби познания на самата материя(неграмотни в собственната си област) и по тоя начин генерират допълнително напрежени е неприязън в клиентите.Предимно хора поставени на тези постове по роднинския метод,ченгета,братчеди и шуробаджанаци.
  Да го кажа на нашенски:Като отидеш да зададеш елементарен въпрос ти отговарят по начин по който трябва да търсиш преводач.

  Има напълно голяма вероятност да желаете да построите къща на децата си а да е готова за внуците,благодарение на родната ни администрация !

  Остави коментар:


 • icerunner
  отговори
  От: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

  Първоначално публикуван от Чавдар (V93) Преглед на мнение
  То хубаво ограмотяване, ама ... Дадеш колата в сервиз - силно е желателно да си наясно с тематиката за да не те сложат на шейната. Тръгнеш да строиш нещо - хайде ограмотявай се на тема строителство ... Бах ти всестранно развитите личности трябва да сме!
  Много точно казано, само бих добавил, че същото се изисква дори да искаш просто да си купиш отдавна построена къща, не ти да я строиш

  Остави коментар:


 • Чавдар (V93)
  отговори
  От: Консултации за съфорумци - Архитектура, проектиране, узаконяване

  Първоначално публикуван от ALEX_Z Преглед на мнение
  ... И за ограмотяването като част от заинтересоваността си прав ...
  То хубаво ограмотяване, ама ... Дадеш колата в сервиз - силно е желателно да си наясно с тематиката за да не те сложат на шейната. Тръгнеш да строиш нещо - хайде ограмотявай се на тема строителство ... Бах ти всестранно развитите личности трябва да сме!

  Остави коментар:

Активност за темата

Свий

В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.

Най-много потребители онлайн 4,385 в 21:28 на 18-02-20.

Зареждам...
X