Обява

Свий
Няма добавени обяви.

Бетон - приготвяне на строителната площадка

Свий
X
 
 • Филтър
 • Час
 • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

 • Бетон - приготвяне на строителната площадка

  Тъй-като в една друга тема беше изявено желание, и с оглед на евентуален бъдещ интерес от потребителите на този форум, си позволявам да публикувам някои данни за приготвянето на обикновени бетонови смеси на строителната площадка. Показаните по-долу количества съм извадил от действалите преди време „Сметни норми“, кн.02- Високо строителство, тъй като за мен това е най-лесния и бърз начин за получаване на такава информация.
  Разбира се, това са остарели данни, но за собствена употреба са достатъчно подходящи. Споменавам това уточнение, защото към момента вече действат нови нормативни документи, върху които не съм се спрял, поради това, че са доста информационно натоварващи.

  Приготвяне на обикновени бетонови смеси на строителната площадка
  (Тук под обикновени бетонови смеси да се разбира бетонови смеси, от които се получава т.нар. обикновени бетони- т.е. бетони, с плътност в изсушено състояние по-голяма от 2000кг/м3, но не повече от 2600кг/м3).


  Стандартна влажност (в %) и плътност (в кг/м3) на инертните материали, влизащи в състава на бетона:
  - пясък за бетон- среден: влажност =6%, плътност= 1550кг/м3;
  - пясък за разтвори: влажност =8%, плътност= 1400кг/м3;
  - чакъл 5-10мм, речен: влажност =3%, плътност= 1450кг/м3;
  - чакъл 10-20мм, речен: влажност =1%, плътност= 1450кг/м3;
  - чакъл 20-40мм, речен: влажност =1%, плътност= 1500кг/м3;
  - чакъл 5-20мм, речен: влажност =3%, плътност= 1500кг/м3;
  - трошен камък 5-10мм: влажност =3%, плътност= 1350кг/м3;
  - трошен камък 10-20мм: влажност =1%, плътност= 1350кг/м3;
  - трошен камък 20-40мм: влажност =1%, плътност= 1400кг/м3;
  - трошен камък 5-20мм: влажност =3%, плътност= 1400кг/м3;

  При употреба на трошен камък, разходните норми за чакъла се намаляват със 100кг, а за цимента, пясъка и водата се увеличават съответно с +10кг, +65кг, +10л.

  При изготвяне на бетон за полагане с бетонпомпа, се ползва филц с размери на зърната до 20 (30) мм.

  Максималният диаметър на едрия добавъчен материал (чакъл или трошен камък) се изчислява и зависи от:
  - Минималния размер на напречното сечение на бетонирания елемент или група елементи;
  - Вътрешния диаметър на тръбата на използваната за транспортиране на бетонната смес бетонпомпа;
  - Дебелината на междуетажната плоча или дебелината на изпълняваната бетонова настилка;
  - Минималното светло разстояние между армировъчните пръти;
  - Бетоновото покритие на носещата армировка.

  Прибавянето на други добавки, като ускорители, пластификатори, забавители и др. да се извършва само след лабораторно доказани целесъобразност, качества и дозировка, както и при провеждането на системен контрол. (С едно изречение: Не е работа за всеки!)

  Приготвяне на обикновени бетонови смеси на строителната площадка - ръчно
  Приготвяне на бетон клас В7.5 на строителната площадка - ръчно, за 1 м3:

  Работна ръка: бетонджия 2ст.= 4.15чч/м3;
  Материали:
  -вода =0.165 м3;
  -пясък речен =0.610 м3;
  -чакъл речен, трошен =0.870 м3;
  -цимент ПЦ 35-ДО в торби =165 кг;

  Приготвяне на бетон клас В10 на строителната площадка - ръчно, за 1 м3:
  Работна ръка: бетонджия 2ст.= 4.15чч/м3;
  Материали:
  -вода =0.218 м3;
  -пясък речен =0.520 м3;
  -чакъл речен, трошен =0.800 м3;
  -цимент ПЦ 35-ДО в торби =255 кг;

  Приготвяне на бетон клас В12.5 на строителната площадка - ръчно, за 1 м3:
  Работна ръка: бетонджия 2ст.= 4.15чч/м3;
  Материали:
  -вода =0.233 м3;
  -пясък речен =0.480 м3;
  -чакъл речен, трошен =0.800 м3;
  -цимент ПЦ 35-ДО в торби =295 кг;

  Приготвяне на бетон клас В15 на строителната площадка - ръчно, за за 1 м3:
  Работна ръка: бетонджия 2ст.= 4.15чч/м3;
  Материали:
  -вода =0.235 м3;
  -пясък речен =0.430 м3;
  -чакъл речен, трошен =0.810 м3;
  -цимент ПЦ 35-ДО в торби =335 кг;

  Приготвяне на бетон клас В25 на строителната площадка - ръчно, за за 1 м3:
  Работна ръка: бетонджия 2ст.= 4.15чч/м3;
  Материали:
  -вода =0.250 м3;
  -пясък речен =0.390 м3;
  -чакъл речен, трошен =0.790 м3;
  -цимент ПЦ 35-ДО в торби =405 кг;  Приготвяне на обикновени бетонови смеси на строителната площадка - механизирано с бетонобъркачка (до 500 литра)
  Приготвяне на бетон клас В7.5 на строителната площадка - механизирано, за за 1 м3::
  Работна ръка: бетонджия 2ст.= 1.55чч/м3;
  Материали:
  -вода =0.165 м3;
  -пясък речен =0.610 м3;
  -чакъл речен, трошен =0.870 м3;
  -цимент ПЦ 35-ДО в торби =165 кг;
  Механизация: бетонобъркачка 500л = 0.0461мч/м3;

  Приготвяне на бетон клас В10 на строителната площадка - механизирано, за за 1 м3:
  Работна ръка: бетонджия 2ст.= 1.55чч/м3;
  Материали:
  -вода =0.218 м3;
  -пясък речен =0.520 м3;
  -чакъл речен, трошен =0.800 м3;
  -цимент ПЦ 35-ДО в торби =255 кг;
  Механизация: бетонобъркачка 500л = 0.0461мч/м3;

  Приготвяне на бетон клас В12.5 на строителната площадка - механизирано, за за 1 м3:
  Работна ръка: бетонджия 2ст.= 1.55чч/м3;
  Материали:
  -вода =0.233 м3;
  -пясък речен =0.480 м3;
  -чакъл речен, трошен =0.800 м3;
  -цимент ПЦ 35-ДО в торби =295 кг;
  Механизация: бетонобъркачка 500л = 0.0461мч/м3;

  Приготвяне на бетон клас В15 на строителната площадка - механизирано, за за 1 м3:
  Работна ръка: бетонджия 2ст.= 1.55чч/м3;
  Материали:
  -вода =0.235 м3;
  -пясък речен =0.430 м3;
  -чакъл речен, трошен =0.810 м3;
  -цимент ПЦ 35-ДО в торби =335 кг;
  Механизация: бетонобъркачка 500л = 0.0461мч/м3;

  Приготвяне на бетон клас В25 на строителната площадка - механизирано, за за 1 м3:
  Работна ръка: бетонджия 2ст.= 1.55чч/м3;
  Материали:
  -вода =0.250 м3;
  -пясък речен =0.390 м3;
  -чакъл речен, трошен =0.790 м3;
  -цимент ПЦ 35-ДО в торби =405 кг;
  Механизация: бетонобъркачка 500л = 0.0461мч/м3;


  Накратко за тези, които се интересуват от свойствата и полагането на бетоновата смес:

  Класове по консистенция* на бетоновите смеси:
  Клас на слягане: S1, слягане: 10-40 mm;
  Клас на слягане: S2, слягане: 50-90 mm;
  Клас на слягане: S3, слягане: 100-150 mm;
  Клас на слягане: S4, слягане: 160-210 mm;
  Клас на слягане: S5, слягане: >220mm.
  *консистенция на бетоновата смес- нещо като степен на плътност, на гъстота или мекост на бетоновата смес

  Класове по Vebe** на бетоновите смеси:
  Клас по Vebe: V0, време за уплътнение: ≥ 31sec;
  Клас по Vebe: V1, време за уплътнение: 30-21sec sec;
  Клас по Vebe: V2, време за уплътнение: 20-11sec;
  Клас по Vebe: V3, време за уплътнение: 10-6sec;
  Клас по Vebe: V4, време за уплътнение: 5-3sec.
  **Клас по Vebe- необходимото време в секунди за уплътняването на бетоновата смес

  Препоръчителна консистенция на бетоновата смес, в зависимост от вида на конструкцията:
  -Бетонова смес за неармирани елементи или слабо армирани крупно мащабни стоманобетонни елементи, като язовирни стени, подпорни стени, фундаментни плочи, подложен бетон под фундаменти, бетонови настилки, самолетни писти и др. Бетонова смес за готови стоманобетонни изделия, изготвени чрез вибропресоване и при стендова технология: Клас на слягане: S1, слягане: 10-40mm; Клас по Vebe: V0, време за уплътнение: ≥ 31sec.

  -Бетонова смес за масивни стоманобетонови елементи плочи, греди, колони, шайби и др., транспортирана с краново средство и кюбел. Плочи с дебелина до 12cm и гъсто армирани елементи с хоризонтално бетониране: Клас на слягане: S2, слягане: 50-90mm; Клас по Vebe: V1, време за уплътнение: 30-21sec.

  -Бетонова смес за масивни стоманобетонови елементи плочи, греди, колони, шайби и др., транспортирана с бетонпомпа. Бетонова смес за готови стоманобетонни изделия, изготвени чрез касетна (вертикална) технология. Бетонова смес, която ще се полага с бетонпомпа: Клас на слягане: S3, слягане: 100-150mm; Клас по Vebe: V2, време за уплътнение: 20-11sec.

  -Бетонова смес за тънки стени, колони, бункери, силози и греди с дебелина до 12 cm: Клас на слягане: S4, слягане: 160-210mm; Клас по Vebe: V3, време за уплътнение: 10-6sec.

  - Бетонова смес с висока подвижност, предназначена за гъсто армирани, тънкостенни стоманобетонни елементи с ограничена възможност за уплътняване. Подходяща консистенция за самоуплътняващи се бетони: Клас на слягане: S5, слягане: >220mm; Клас по Vebe: V4, време за уплътнение: 5-3sec.


  ВАЖНО:
  -Посочените по-горе стойности са препоръчителни!
  -Ако има указания, следва да се спазват предписаната продължителност на вибриране, както и да се осигури застъпване на вибрираните зони. Прекомерното вибриране води до нежелателно разслояване на бетоновата смес и влошаване якостта на бетона!
  -По време на полагането на бетоновата смес, е необходимо да се следи за проектното положение на армировката. По време и след полагането на бетоновата смес, е препоръчително да се наблюдава състоянието както на елементите на кофража, така и долулежащата конструкция, която поема натоварванията от кофража (върху която е стъпил кофража).

  Декофриране:
  Ако няма специални указания от проектанта (а то в повечето случаи е така), декофриране на стоманобетонови конструкции се допуска, когато якостта на бетона е достигнала стойности, не по-ниски от долупосочените:
  -за фундаменти- минимум 50% от проектната якост на бетона;
  -за плочи и сводове с отвор до 2.00м- минимум 50% от проектната;
  -за греди с отвор до 8.00м, плочи и сводове с отвор от 2.00м до 8.00м - минимум 70% от проектната якост на бетона;
  -за носещи конструкции с отвор, по-голям от 8.00м - минимум 100% от проектната якост на бетона;
  Преди да се пристъпи към декофриране, е необходимо добре да се огледа състоянието на долулежащата конструкция, върху която е стъпил кофража. Декофрирането започва от страниците (страничния кофраж), за да се огледа състоянието на бетона. Натоварването на декофрираната конструкция се допуска, когато якостта на бетона е достигнала 100% от проектната, или е доказано (в никакъв случай само на приказки) безвредното поемане на товарите от конструкцията, при моментната якост на бетона (която също подлежи на доказване).

  Забележка- класификацията бетоните по якост на натиск, е в зависимост от цилиндричната (цилиндрични пробни тела с диаметър 15см и височина 30см) или кубовата (кубични пробни тела с ръб 15см) им якост, изпитвани на 28-ия ден от отлежаването им под вода, при температура +20°С.
  Последно редактирано от Nikolov61; 29-08-14, 19:49.
  Когато захарността в гроздето намалява, моята се покачва.

 • #2
  От: Бетон - приготвяне на строителната площадка

  Добро начало на темата!
  0885600006 - Чичо Коце

  Коментар


  • #3
   От: Бетон - приготвяне на строителната площадка

   Хубаво си го преписал, но виж пак дали са "достатъчно подходящи за собствена употреба".
   В практиката нито ще го забъркаш по тези мерни едниници, нито ще изчислиш % готовност за декофраж,нито някой специално ще го стреля със склерометъра , щото без него не се декофрира и прочие.
   По-смислени за обща употреба са мерните единици от сорта на торба, количка,лопата и т.н. За декофраж -дни след наливането , в зависимост от горното натоварване,класа на бетона и вида на елемента.Има си графика за целта .Има и решения за бързо декофриране при необходимост. Като има проектанти , се питат и т.н....
   Уплътняването на бетона си има и видими признаци ,разпознаваеми за опитните кадри че се е случило. Никой не засича секунди на обекта.

   Да не говорим , че някои от горните правила са откровено неверни и са само в главите на вехти теоретици.

   За сметка на това, са изцяло пропуснати грижите за бетона след полагането!


   По-добре е да се вземат предвид ПИПСМР-също не са задължителни в днешно време , но са работещи правила.
   А най-евтино и сигурно е да взима готов/ земновлажен бетон, при смислени транспортни разстояния и подготовка.Също така , да се повика опитен грамотен строител, наясно с горното./Е , ако е цветарник , може и без него, да не се разсъждава в крайности/

   П.п.Не търся излишни дебати.Това си е мое мнение, което ежедневно се доказва в работата.
   Освен ПИПСМР , има и наръчници на техническият ръководител с практически таблици , за които писах.

   Изключение от горното са определени конструкции или изисквания на Възложителя, където има и по-тежки условия за контрол,изпитване и приемане, но те едва ли са предмет на темата.

   Коментар


   • #4
    От: Бетон - приготвяне на строителната площадка

    Поливането с вода всеки ден е задължително, за да няма съсъхване на бетона. В големите горещини дори и два пъти на ден. Съсъхването може да съсипе бетона, а декофрирането след третия ден е мъка, а след четвъртия- почти невъзможно.

    Коментар


    • #5
     От: Бетон - приготвяне на строителната площадка

     Декофрирането след третия ден е мъка?!?
     Кольо Динев

     Коментар


     • #6
      От: Бетон - приготвяне на строителната площадка

      Да, защото кофражът залепва за бетона все повече с всеки изминал ден.

      Коментар


      • #7
       От: Бетон - приготвяне на строителната площадка

       Поради малкото свободно време, с което разполагам, нямах възможност да отделя повече внимание на темата. С известно закъснение искам да внеса някои доуточнения.       1. Относно приложимостта на дадените в коментар #1 данни:

       Моля, използвайте посочените данни изключително и само за собствена употреба, за т.нар. „неотговорни“ и маловажни в конструктивно отношение елементи.
       При изграждането на строеж, за който задължително се изискват документи, доказващи качеството на вложените материали и изделия, тези данни вече не са валидни! Обикновено в такива случаи бетон се доставя от сертифициран бетонов център, придружен от съответните сертификати и декларации за съответствие, доказващи неговото (на бетона) качество. Освен бюрократичните подробности, по лични наблюдения (а и не само мои), в общия случай бетонът от бетоновите центрове е и по-добър като качество от ръчно приготвения.


       2.Относно приложимостта на цитираните в коментар #1 „Сметни норми“:
       Сметните норми са разработвани и прилагани преди около 40 години, в съответствие с използваните и достъпни по онова време технологии и материали. Тогава, та до преди около 20 години, тези норми (ведно с ценоразписи, ЕТНС, ВТНС, ПИПСМР, ПКС и др.) имаха статут на нормативен документ и бяха свързани, най-общо казано, с планирането, проектирането, организацията, изпълнението и отчетността в строителството. Спазването на тези норми беше абсолютно задължително, с изключение на случаите (видовете строително-монтажни работи), които не бяха включени в тях. При наличието на такива изключения, се прилагаха т.нар. „анализи“, съставяни по точно определен ред. Към настоящия момент, сметните норми не са задължителни за прилагане, освен ако изрично не са упоменати в договора между Възложител и Изпълнител за изпълнение на строителството (с точното описание на използвания вариант на нормите).


       3. Относно мерните единици:
       Мнение: „…… но виж пак дали са „достатъчно подходящи за собствена употреба“…В практиката нито ще го забъркаш по тези мерни единици… По-смислени за обща употреба са мерните единици от сорта на торба, количка,лопата и т.н…“
       Отговор: Да, действително т.нар. „майстори“ през миналия век, че и сега, предпочитат да работят с ръчни колички и лопати като мерни единици. И аз самия съм участвал в замесването на различни строителни разтвори, като „майсторите“ са ми казвали от кой материал по колко да сложа, включително и до къде да напълня количката или кофата. Да, ама до преди 20 години в България имаше като че ли един модел ръчни колички, които по смътни спомени май бяха с обем около 70л, а пък на кривите лопати още през 90-та година започнаха да им променят фасона и размера. И като как така една лопата ще може да се използва като мярка за вместимост, аз не мога да възприема (нещо в мен се бунтува). Ами нали кривата лопата няма ръб, до който да се изравни и има ххх възможности да я напълниш- с връх, без връх, с по-малък връх, с по-голям връх, с по-заоблен връх и т.н (все едно да кажеш, без да споменаваш повече подробности и да доуточниш, че за определен двигател на определен модел автомобил, да речем, са нужни 7 канчета масло, или 2 торби шпилки). За ръчните колички е малко по-друго положението- може да се определи, че количката трябва да се пълни до ръба на коша, или до някаква белязка под ръба за да не се разсипе съдържимото при пренасянето. На пазара в момента обаче се предлагат най-различни колички, съответно с най-различни вместимости. Друга страна на въпроса е кой, как и докъде ще ги пълни. Поради тези причини, според мен, посочването на колички и/или лопати е подвеждащо.

       Мисля че с прилагането на познанията си от основния и средния курс на обучение в училище, както и с малко находчивост, търсещия ще може да се справи с този проблем, тарирайки подръчните си средства. В крайна сметка, степента с която се придържаме към посочените количества, ще съответства на полученото качество на бетона, т.е. колкото по-големи са отклоненията от изходните данни, би трябвало да очакваме и съответстващо ниво на отклонения от желаното качество.


       4. Относно цимента и водата в бетоновата смес:
       Количествата на цимента, посочени в пост #1, се отнасят за портландцимент (обикновения, най-разпространения цимент). По-долу са посочени стандартизираните (според сега действащите стандарти) минимални времена за начало на свързване на различните класове цимент (в минути), в зависимост от класа по якост на натиск на цимента:

       - за цимент с клас на якост 32,5 N - ≥75мин;
       - за цимент с клас на якост 42,5 N - ≥60мин;
       - за цимент с клас на якост 52,5 N - ≥45мин;
       Показаните по-горе времена са показателни за максимално допустимото време, което е нужно да се спазва (при положение, че не се използват химични добавки), от началото на добавяне на водата (или след добавяне на цимента при предварително намокрени добавъчни материали) до края на полагането (включително и уплътняването) на бетоновата смес. В противен случай, при просрочване на това време, се намалява якостта на бетона.
       Смесването на различни видове и класове цимент в определен състав на бетона не се разрешава.

       Оффтопик - Съхранение на цимента в торби:

       Начинът и продължителността на съхранение оказват съществено влияние на активността на цимента. Основната опасност за цимента при съхранение представляват съдържащите се във въздуха влага и въглеродни окиси. Повечето знаят, че циментът трябва да се съхранява в сухи и проветриви помещения, без опасност от кондензирана влага. За по-дългосрочно запазване на качествата му, някои допълнително го опаковат в полиетиленови чували, в което има известна логика и практическа полза.
       У нас не се нормира срокът на съхранение на цимента, но се препоръчва срокът на съхранение за цимент с клас 52,5 да не надвишава 1 месец, а за останалите цименти два месеца (т.е. колкото по-висока активност има цимента, толкова по-бързо тя се губи в периода на съхраняване). При по-продължително съхранение на цимента в сухи помещения се препоръчва якостта на натиск да се намали с 10-20% след 3 месеца и с 20-30% след шест месеца. По високите стойности се отнасят за по-финно смлените цименти.


       Отношението между количествата на водата и цимента (т.нар. водоциментово отношение) е основна, ключова пропорция, която пряко влияе върху окончателната якост на бетона.
       Обикновено строителните работници, т.нар. „майстори“, че дори и някои технически ръководители, когато бетоновата смес им се стори тежка за обработване, настояват за добавяне на вода. Някои се изхитряват дори да се договарят с водачите (шофьорите) на автобетоносмесителите (миксерите), добавянето на вода да става извън строителната площадка.
       Важно! Даже незначителното разреждане на сместа с вода може съществено да намали якостта на бетона с един-два класа. Това се получава поради факта,че излишната вода в бетоновата смес не влиза в химическа реакция с цимента (грубо казано циментът поема толкова вода, колкото му е необходимо). Тази излишна вода остава в бетона в свободно състояние, като с течение на времето се изпарява, водейки до образуване на празни пространства (пори) в бетона. Това пряко и доста отчетливо намалява якостта на бетона.
       Добавянето на вода води и до повишена склонност към разслояване (сегрегация) на бетона.
       За избягване на подобни ситуации и за достигане на желана обработваемост, обикновено бетоновата смес предварително се поръчва (и/или проектира) с определен клас на слягане (консистенция).

       5. Относно вибрирането:
       Уплътняването на бетоновата смес се извършва по най-различни начини, зависещи главно от нейната консистенция, от вида на бетонирания елемент (колони, стени, плочи и т.н.), мястото на бетониране (в завод или на строителната площадка), вида на кофража, а именно: чрез вибриране, пресоване, щамповане, вакуумиране, центрофугиране, трамбоване, щиковане, чукане по кофража с дървен чук и др.

       Съгласно чл. 33 от Правилата за контрол и приемане на бетонните и стоманобетонните конструкции:
       „Вибрирането на положения бетон продължава дотогава, докато от него престанат да излизат въздушни мехури. Не се допуска разслояване на бетона вследствие на вибрирането му.“
       Тоест времето за вибриране не трябва да бъде прекалено кратко или прекалено дълго. Продължителността и начина на вибриране, когато няма специални указания (а то в повечето случаи е така),зависи от консистенцията на бетоновата смес, от вида на бетонирания елемент (колони, стени, плочи и т.н.), от начина на бетониране (на един или няколко пласта), както и от вида и характеристиките на избрания вибратор. Не е желателен прекият контакт на работния орган на вибратора (напр. „бойника“ на игления вибратор) с армировката, поради опасност от намаляване впоследствие на сцеплението на армировката с бетона. Много често работещите с вибратора го използват за разстилане на бетоновата смес, което също не се препоръчва, поради опасността от разслояване (сегрегация) на бетона, вследствие на прекомерното му вибриране. Разбира се, за доброто уплътнение от съществено значение е и опитността и мотивацията на работника/-ците, изпълняващи тази дейност.


       6. Относно времето за декофриране:
       В пост #1 съм посочил необходимата якост на бетона (в проценти от проектната) съгласно остарелите ПИПСМР ‘77г., раздел 3 - Бетонни и стоманобетонни работи, подраздел Декофражни работи, чл.369, тъй като ми се струва че там времето за декофриране е по-коректно и по-точно дефинирано. Действително малко хора ще съумеят да изчислят кога ще се достигнат тези проценти (благодаря наALEX_Z за забележката). Поради това Ви предлагам допълнителна информация по въпроса.

       а/ Приблизителна якост на бетона (в % от Rb2, в зависимост от средната денонощна температура (в °С) и времето на втвърдяване (в дни):

       а1) При температура +5°С:

       - 3дни- ≈15%;

       - 7дни- ≈39%;

       - 28дни- ≈80%;

       а2) При температура +10°С:

       - 3дни- ≈25%;

       - 7дни- ≈48%;

       - 28дни- ≈90%;

       а3) При температура +15°С:

       - 3дни- ≈33%;

       - 7дни- ≈60%;

       - 28дни- ≈100%;

       а4) При температура +20°С:

       - 3дни- ≈39%;

       - 7дни- ≈68%;

       - 28дни- ≈105%;

       а5) При температура +25°С:

       - 24часа- ≈24%;

       - 3дни- ≈45%;

       - 7дни- ≈75%;

       - 28дни- ≈110%;


       б/ Съгласно сега действащите „Правила за контрол и приемане на бетонните и стоманобетонните конструкции“ (приложение 2 към чл.2, ал.2 от „Наредба №3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции“): Чл. 9. (1) Бетонът се декофрира при достигане на предписаните в проекта условия. (2) Когато в проекта отсъстват предписания за декофриране, при нормални условия на втвърдяване на бетона (температура на въздуха от 18 до 20°С и относителна влажност на въздуха 60%), се спазват следните минимални срокове за декофриране:
       1. за вертикален кофраж на греди, колони и стени - 2 дни;
       2. за кофраж на плочи - 8 дни; 3. за дъна на греди - 10 дни.
       Когато захарността в гроздето намалява, моята се покачва.

       Коментар


       • #8
        От: Бетон - приготвяне на строителната площадка

        Да използвам темата: Трябват ми качествени материали - пясък и чакъл, за носещи стоманобетонни греди.
        Много доставчици предлагат материал от реката - непромит с глина, което е неприемливо.

        Обектът е в района на Правешка Лъкавица - Малкия Искър. Преди имаше база в гр. Своде, вече не работи.

        Предварително благодаря за идеи и съдействие!
        Show must go on!
        LZ1VES

        Коментар


        • #9
         От: Бетон - приготвяне на строителната площадка

         Да попитам нещо, понеже дадените в кубици пропорции малко ме объркват. Та, достатъчно якостен ли е бетон със следните пропорции, за отливането на колони с височина 1,9м за плътна ограда. 1:2:3(цимент:пясък:чакъл). Меря с кофи от 10л, защото така ми е най-лесно и точно. Една кофа събира точно половин торба цимент от 25кг, или 12,5 кг приблизително. Или съотношение 1:2:2 би било по-добре?

         Коментар


         • #10
          От: Бетон - приготвяне на строителната площадка

          По нашите ширини на ръка се бърка 1:3 тоест кофа цимент,три кофи баластра
          Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
          Kawasaki Versys 650 2008 г.
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/

          Коментар


          • #11
           От: Бетон - приготвяне на строителната площадка

           Човек, какви кофи какви неща. Взимай една бъркачка и си свърши работата. Да бъркаш бетон на ръка в наши дни за количества над 1-2 колички е жесток мазохизъм. Тая ограда може да глътне кубици бетон... Отделно такава ограда си е не чак толкова просто и безопасно нещо. Хвани някой да ти "драсне" едно проектче, дори и да си решил да не е законна.

           Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнение
           По нашите ширини на ръка се бърка 1:3 тоест кофа цимент,три кофи баластра
           Пясък не слагате ли?

           Коментар


           • #12
            От: Бетон - приготвяне на строителната площадка

            Първоначално публикуван от bokomo Преглед на мнение
            Пясък не слагате ли?
            Идва смесено от сепарацията
            Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
            Kawasaki Versys 650 2008 г.
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/

            Коментар


            • #13
             От: Бетон - приготвяне на строителната площадка

             Я да питам аз нещо - на бетонобъркачките тоя обем който го пише какво е - целия на коша или колко бетон може да се забърка?
             И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ

             Коментар


             • #14
              От: Бетон - приготвяне на строителната площадка

              С малка бетонобъркачка бъркам, но меря с кофи, че е най-точно. Та, при условие, че пясъка и филца са ми отделно, в какво количество е добре да се смесят? Трябва ми бетон с марка около Б25.

              Коментар


              • #15
               От: Бетон - приготвяне на строителната площадка

               Първоначално публикуван от turtey Преглед на мнение
               Я да питам аз нещо - на бетонобъркачките тоя обем който го пише какво е - целия на коша или колко бетон може да се забърка?
               По мои впечатления в обема по табела включват коша, двигателя и част от конструкцията


               Първоначално публикуван от mybabybook Преглед на мнение
               С малка бетонобъркачка бъркам, но меря с кофи, че е най-точно. Та, при условие, че пясъка и филца са ми отделно, в какво количество е добре да се смесят? Трябва ми бетон с марка около Б25.
               Б25 за ограда? Арматурата как я смяташ? Настойчиво те съветвам да се консултираш със строителен инж. или поне опитен техник. Убеден съм, че ще спестиш доста пари.

               Коментар

               Активност за темата

               Свий

               В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.

               Най-много потребители онлайн 7,066 в 14:57 на 11-07-20.

               Зареждам...
               X