Панчарево, 14ч.
Който няма оборудване да предупреди