"След "Черният лебед" и "Надхитрени от случйността", у нас се появи новата, също така креативна и must read, книга на Насим Талеб
"Антикрехкост. Как да извлечем ползи от хаоса".

Ето една - не най-представителната, но показателна - мисъл от нея:

"Определението ми за съвременност е широкомащабна доминация на човешките същества над околната среда, систематично заглаждане на грапавините на света и задушаване на променливостта и стресовите фактори.
Съвременността е системното изваждане на хората от натоварената им със случайност среда - физическа и социална, дори епистемологична. Съвременността не е просто постсредновековният, постаграрният и постфеодалният исторически период, както е определен в учебниците по социология. Тя по-скоро е духът на една епоха, белязана от рационализиране (наивен рационализъм), идеята, че обществото може да бъде разбрано и, съответно, проектирано от хората. С нея се роди и теорията на статистиката, оттук и отвратителната камбановидна крива. Роди се и линейната наука. И идеята за „ефективност" - или оптимизация...
Съвременността започва с държавния монопол над насилието и свършва с държавния монопол над фискалната безотговорност."

***
Опорни точки на истинския българин - фейлетон от Лола Монтескьо

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2610343


***
Принцът, който ще разруши Сирия

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2286678