На всеки му се е налагало да търси майстор за дадена работа и се сблъсква с какви ли не екземпляри. И в повечето случаи може да прецени с две минутен разговор, колко разбират от занаята.
Добрият майстор винаги е мръсен (имам предвид дрехите, не тялото), сърдит и мълчалив.
Защо?
Защо е мръсен?
Причината е, че обича да се занимава с това, което върши и няма навик да погледне работните си дрехи. Всеотдаен е и не е важно да се пази чист, а просто иска да си свърши работата. За него не е важно дали ще се изцапа като легне на земята или се навре в някоя мизерна дупка. За него е важно да види къде е проблема и как може да го реши.
Защо е сърдит?
Писнало му е да отговаря на нелогични въпроси и да приема акъл от клиенти, бегло запознати с материята. Не иска да обяснява, как ще оправи проблема,просто иска да го оправи.
Старае се да запази мълчание вместо да нагруби клиента, изпускайки си нервите. Все пак талива му се мъкнат цяла седмица! Какво ще стане, ако обръща внимание на всеки, за всичко? А кога ще работи?
Защо е мълчалив?
С това си поведение иска да каже:
- Слушам те, но не ми пречи! Нямам време да си приказваме, но все пак ми кажи какъв е проблема. Ще видим какво може да се направи!
Работилницата е толкова разхвърляна, че няма място къде да стъпиш, но нищо не му се губи. Във всеки един момент знае, къде е точно тази отверка.
----------------------------------------------------------------------------
Обратният вариант е:
Скучаещ майстор седнал в работилницата на бира. Не е проблем, че още няма 12 часа на обед.
Посреща те мило, изслушва те, почесва се по главата с отверката (все едно тя ще му вкара акъл в главата) и казва:
- Оооооо, няма проблем, ще го оправим. Ще стане да си @б@ майката, няма грижи.
След като свърши работа, то наистина си е @б@@@о майката.
Обяснява кое, как ще стане, макар нищо да не разбирате. Той е сигурен, че вие разбирате неговият полу-технически език. Не дай си пък да усети, че нищо не отбирате от техника или каквото там е.
Задължително споменава колко е трудоемко и защо цената е малко висока. Трудноста често е и извинение за закъснението. Но за бирата винаги има време.

П.С. Това е мое наблюдение и не е критерий за определяне, но да се има в предвид. Става дума за занаятчия, не за фирма с фронт офис.