Тихо, на три ракии в ресторанта съм записал на салфетка следната формула. Е= Мс2


Дали е вярна?