От великото до смешното има една крачка. Значи, от смешното до великото - също. Направи я, де!