Любов към нестандартното,опиянени от бензиновите пари,различни и уникални,това са тези които в сивия свят на машинините с двигатели с вътрешно горене(било то на две,три,четери и тн. колела)успяват да накарат другите да се обърнат и да се запитат какво беше това по дяволите.Това са Master of fabrication.