... бихте могли да усетите малко от пътуването ми в този кратък клип:
... you can feel my trip from this short video: